Поліклінічне відділення

Спетрук С. М.


Очолює відділення лікар-онколог вищої кваліфікаційної категорії

Спетрук Сергій Михайлович

Тел. відділення : +38 (0332) 26-07-69 *

Поліклінічне відділення надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу населенню, проводить лікувально-діагностичну, планово-консультативну і організаційно-методичну допомогу обласним установам охорони здоров'я. У відділенні проводиться консультативний прийом більше 40 тисяч онкологічних хворих на рік, що направляються лікувальними закладами Волинської області.

Прийом пацієнтів здійснюється протягом всіх днів тижня, за винятком суботи, неділі та святкових днів, з 09:00 до 15:00. Додатково у поліклініці відбувається консультативний прийом хворих завідуючими стаціонарних відділень ВОМЦО.

З метою покращення якості роботи поліклініки розроблені маршрути хворого по кожній онкологічній нозології. За допомогою тісних взаємозв'язків з іншими відділеннями є можливість проведення усіх обстежень згідно стандартів МОЗ України. Складання плану лікування первинних хворих на злоякісні новоутворення відбувається тільки після проходження мультидисциплінарної комісії в складі хіміотерапевта, радіолога та спеціаліста відповідної галузі онкології.

На базі відділення також працює лікарсько-консультативна комісія, яка вирішує складні та конфліктні питання експертизи тимчасової непрацездатності, перевіряє достовірність проведеного обстеження, встановленого діагнозу, призначеного лікування, обгрунтованості видачі та продовження листа непрацездатності. При необхідності направляє хворих на консультацію чи лікування в спеціалізовані медичні заклади охороні здоров’я.

В поліклінічному відділенні Волинського ОМЦО надається організаційно-методична допомога з питань підвищення кваліфікації по спеціальності "онкологія" лікарям та середнім медичним працівникам загальнолікувальних закладів на короткострокових курсах, семінарах та інших заходах. Надається консультативно-методична допомога установам загальнолікувальної мережі з питань своєчасного виявлення злоякісних новоутворень та передпухлинних захворювань, лікування і диспансерного нагляду за хворими та вчасної профілактики.

* Телефонний дзвінок здійснюється на внутрішній номер через комутатор.

Операційна
Операційна
Операційна
Операційна
- Волинський обласний онкологічний диспансер -