Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Дудко І. В.


Очолює відділення анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії

Дудко Ігор Володимирович

Тел. відділення : +38 (0332) 26-48-11

Ліжковий фонд відділення інтенсивної терапії – 6 ліжок.

Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії функціонує з 1992р. як багатофункціональний підрозділ, що оснащений сучасним, високотехнологічним обладнанням провідних виробників медичної техніки :
– для моніторингу (монітори UTAS UM-300, пульсоксиметри ЮТАСОКСИ-201),
– ШВЛ (Бриз, Carina/Draeger, BIPAP Vision, LEON ),
– підтримки вітальних функцій організму (шприцеві насоси ДШ-07) та інші.

У відідленні використовуються всі сучасні методи загального знеболення :

– інгаляційний наркоз севораном,
– багатокомпонентний внутрішньовенний наркоз з ШВЛ і на спонтанному диханні,
– монокомпонентний внутрішньовенний наркоз,
– внутрішньовенна анестезія пропофолом.

Впроваджені в практику і широко застосовуються методи регіонарної анестезії :

– спинно-мозкова,
– епідуральна,
– комбінована спінально-епідуральна,
– провідникова.

У відділення поступають хворі після тривалих і складних операцій, хворі з важкою супутньою патологією, з операційними ускладненнями або можливістю появи післяопераційних ускладнень, а також з інших відділень онкодиспансеру при розвитку порушень життєво важливих функцій внаслідок важких захворювань або ускладнень післяопераційного періоду.

Основним принципом діяльності відділення анестезіології та реанімації є забезпечення безпеки пацієнта при проведенні упереджувальної і багаторівневої анестезії, премедикації та післяопераційного знеболення. Персонал відділення орієнтований у своїй роботі на проведення керованої комбінованої анестезії та впровадження інноваційних технологій.

Всі лікарі відділення постійно вдосконалюють свій кваліфікаційний рівень, є членами асоціації анестезіологів.

Реанімація
Реанімація
Реанімація
Реанімація
- Волинський обласний онкологічний диспансер -