Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10)

МКХ-10 (ICD-10) є загальноприйнятою класифікацією для кодування медичних захворювань, розробленою ВООЗ. Введена в дію у 1993р. Складається з 21-го розділу, кожен з яких містить підрозділи з кодами хвороб і станів.

На даній сторінці представлений лише розділ "онкологія".

МКХ-11 (ICD-11) набрала чинності з 1 січня 2022 року.

C00 - C96, D00 - D09  Клас II. Новоутворення
Злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини та глотки
C00  Злоякісне новоутворення губи
C00.0  Зовнішньої поверхні верхньої губи
C00.1  Зовнішньої поверхні нижньої губи
C00.2  Зовнішньої поверхні губи неуточнене
C00.3  Верхньої губи, внутрішньої поверхні
C00.4  Нижньої губи, внутрішньої поверхні
C00.5  Внутрішньої поверхні губи неуточнене
C00.6  Спайки губи
C00.8  Ураження губи, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C00.9  Губи, неуточнене
C01  Злоякісне новоутворення кореня язика
C02  Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин язика
C02.0  Дорсальної поверхні язика
C02.1  Бокової поверхні язика
C02.2  Нижньої поверхні язика
C02.3  Передніх 2/3 язика неуточненої частини
C02.4  Язикової мигдалини
C02.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C02.9  Язика, неуточнене
C03  Злоякісне новоутворення ясен
C03.0  Ясен верхньої щелепи
C03.1  Ясен нижньої щелепи
C03.9  Ясен неуточнене
C04  Злоякісне новоутворення дна порожнини рота
C04.0  Передньої частини дна порожнини рота
C04.1  Латеральної частини дна порожнини рота
C04.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C04.9  Дна порожнини рота, неуточнене
C05  Злоякісне новоутворення піднебіння
C05.0  Твердого піднебіння
C05.1  М'якого піднебіння
C05.2  Язичка
C05.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C05.9  Піднебіння, неуточнене
C06  Злоякісне новоутворення інших і неуточнених частин порожнини рота
C06.0  Слизової оболонки щоки
C06.1  Переддвір'я порожнини рота
C06.2  Ретромолярної області
C06.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C06.9  Порожнини рота неуточнене
C07  Злоякісне новоутворення привушної слинної залози
C08  Злоякісне новоутворення інших та неуточнених великих слинних залоз
C08.0  Піднижньощелепної залози
C08.1  Під'язикової залози
C08.8  Ураження великих слинних залоз, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C08.9  Великої слинної залози, неуточнене
C09  Злоякісне новоутворення мигдалика
C09.0  Мигдаликової ямки
C09.1  Дужки піднебінного мигдалика (передньої, задньої)
C09.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C09.9  Мигдалика, неуточнене
C10  Злоякісне новоутворення ротоглотки
C10.0  Ямки надгортанника
C10.1  Передньої поверхні надгортанника
C10.2  Латеральної стінки ротоглотки
C10.3  Задньої стінки ротоглотки
C10.4  Зябрових щілин
C10.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C10.9  Ротоглотки, неуточнене
C11  Злоякісне новоутворення носоглотки
C11.0  Верхньої стінки носоглотки
C11.1  Задньої стінки носоглотки
C11.2  Бокової стінки носоглотки
C11.3  Передньої стінки носоглотки
C11.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C11.9  Носоглотки, неуточнене
C12  Злоякісне новоутворення грушоподібного синусу
C13  Злоякісне новоутворення нижньої частини глотки
C13.0  Заперснеподібної області
C13.1  Черпало-надгортанної складки нижньої частини глотки
C13.2  Задньої стінки нижньої частини глотки
C13.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C13.9  Нижньої частини глотки, неуточнене
C14  Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій
C14.0  Глотки, неуточнене
C14.1  Гортаноглотки
C14.2  Глоткового кільця Вальдейєра
C14.8  Ураження губ, ротової порожнини і глотки, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
Злоякісні новоутворення органів травлення
C15  Злоякісне новоутворення стравоходу
C15.0  Шийного відділу стравоходу
C15.1  Грудного відділу стравоходу
C15.2  Черевного відділу стравоходу
C15.3  Верхньої третини стравоходу
C15.4  Середньої третини стравоходу
C15.5  Нижньої третини стравоходу
C15.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C15.9  Стравоходу, неуточнене
C16  Злоякісне новоутворення шлунка
C16.0  Кардії
C16.1  Дна шлунка
C16.2  Тіла шлунка
C16.3  Антрального відділу
C16.4  Пілоричного каналу
C16.5  Малої кривизни шлунка, неуточнене
C16.6  Великої кривизни шлунка, неуточнене
C16.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C16.9  Шлунка, неуточнене
C17  Злоякісне новоутворення тонкої кишки
C17.0  Дванадцятипалої кишки
C17.1  Порожньої кишки
C17.2  Клубової кишки
C17.3  Дивертикула Меккеля
C17.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C17.9  Тонкої кишки, неуточнене
C18  Злоякісне новоутворення ободової кишки
C18.0  Сліпої кишки
C18.1  Червоподібного відростка
C18.2  Висхідної ободової кишки
C18.3  Печінкового вигину ободової кишки
C18.4  Поперечноободової кишки
C18.5  Селезінкового вигину ободової кишки
C18.6  Низхідної ободової кишки
C18.7  Сигмовидної кишки
C18.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C18.9  Ободової кишки, неуточнене
C19  Злоякісне новоутворення ректосигмоїдного з'єднання
C20  Злоякісне новоутворення прямої кишки
C21  Злоякісне новоутворення заднього проходу (ануса) та анального каналу
C21.0  Заднього проходу, неуточнене
C21.1  Анального каналу
C21.2  Клоакогенної зони
C21.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C22  Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток
C22.0  Печінковоклітинний рак
C22.1  Рак внутришньопечінкових жовчних проток
C22.2  Гепатобластома
C22.3  Ангіосаркома печінки
C22.4  Інші саркоми печінки
C22.7  Інші уточнені раки печінки
C22.9  Печінки неуточнене
C23  Злоякісне новоутворення жовчного міхура
C24  Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин жовчновивідних шляхів
C24.0  Позапечінкової жовчної протоки
C24.1  Фатерового сосочка
C24.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C24.9  Жовчних шляхів, неуточнене
C25  Злоякісне новоутворення підшлункової залози
C25.0  Голівки підшлункової залози
C25.1  Тіла підшлункової залози
C25.2  Хвоста підшлункової залози
C25.3  Протоки підшлункової залози
C25.4  Острівкових клітин підшлункової залози
C25.7  Інших частин підшлункової залози
C25.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C25.9  Підшлункової залози, неуточнене
C26  Злоякісне новоутворення органів травлення інших та неуточнених локалізацій
C26.0  Кишкового тракту, неуточненої частини
C26.1  Селезінки
C26.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C26.9  Неуточнених ділянок травної системи
Злоякісні новоутворення органів дихання та грудної клітки
C30  Злоякісне новоутворення носової порожнини та середнього вуха
C30.0  Носової порожнини
C30.1  Середнього вуха
C31  Злоякісне новоутворення придаткових пазух
C31.0  Верхньощелепної пазухи
C31.1  Решітчастої пазухи
C31.2  Лобної пазухи
C31.3  Клиноподібної пазухи
C31.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C31.9  Придаткової пазухи, неуточнене
C32  Злоякісне новоутворення гортані
C32.0  Голосової щілини
C32.1  Надголосової щілини
C32.2  Підголосової щілини
C32.3  Гортанного хряща
C32.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C32.9  Гортані, неуточнене
C33  Злоякісне новоутворення трахеї
C34  Злоякісне новоутворення бронхів та легень
C34.0  Головного бронха
C34.1  Верхньої долі бронха або легені
C34.2  Передньої долі бронха або легені
C34.3  Нижньої долі бронха або легені
C34.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C34.9  Бронхів або легень, неуточнене
C37  Злоякісне новоутворення вилочкової залози
C38  Злоякісне новоутворення серця, середостіння та плеври
C38.0  Серця
C38.1  Переднього середостіння
C38.2  Заднього середостіння
C38.3  Середостіння, неуточненої частини
C38.4  Плеври
C38.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C39  Злоякісне новоутворення органів дихання інших та неуточнених локалізацій
C39.0  Верхнього дихального тракту, неуточненої частини
C39.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C39.9  Неуточнених ділянок системи дихання
Злоякісні новоутворення кісток та хрящів суглобів
C40  Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів кінцівок
C40.0  Лопатки та довгих кісток верхньої кінцівки
C40.1  Коротких кісток верхньої кінцівки
C40.2  Довгих кісток нижньої кінцівки
C40.3  Коротких кісток нижньої кінцівки
C40.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C40.9  Кісток та суглобового хряща кінцівки, неуточнене
C41  Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів інших локалізацій
C41.0  Кісток черепа та обличчя
C41.1  Нижньої щелепи
C41.2  Хребетного стовпа
C41.3  Ребер, грудини та ключиці
C41.4  Кісток тазу, крижа та куприка
C41.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C41.9  Кісток та суглобових хрящів, неуточнене
Меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри
C43  Злоякісна меланома шкіри
C43.0  Губи
C43.1  Повіки, включаючи кантус
C43.2  Вуха та зовнішнього слухового каналу
C43.3  Інших та неуточнених частин обличчя
C43.4  Черепа та шиї
C43.5  Тулуба
C43.6  Верхньої кінцівки, включаючи плече
C43.7  Нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову поверхню
C43.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C43.9  Меланома шкіри, неуточнена
C44  Інші злоякісні новоутворення шкіри
C44.0  Шкіри губи
C44.1  Шкіри повіки, включаючи кантус
C44.2  Шкіри вуха та зовнішнього слухового каналу
C44.3  Інших та неуточнених частин обличчя
C44.4  Шкіри черепа та шиї
C44.5  Шкіри тулуба
C44.6  Шкіри верхньої кінцівки, включаючи плече
C44.7  Шкіри нижньої кінцівки, включаючи тазостегневу поверхню
C44.8  Ураження шкіри, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C44.9  Шкіри, неуточнене
Злоякісні новоутворення мезотеліальної та м'яких тканин
C45  Мезотеліома
C45.0  Плеври
C45.1  Очеревини
C45.2  Парикарда
C45.7  Інших ділянок
C45.9  Мезотеліома, неуточнена
C46  Саркома Капоші
C46.0  Шкіри
C46.1  М'якої тканини
C46.2  Піднебіння
C46.3  Лімфатичних вузлів
C46.7  Інших ділянок
C46.8  Множинних органів
C46.9  Саркома Капоші, неуточнена
C47  Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи
C47.0  Голови, обличчя та шиї
C47.1  Верхньої кінцівки, включаючи плече
C47.2  Нижньої кінцівки, включаючи тазостегневу ділянку
C47.3  Грудної клітки
C47.4  Живота
C47.5  Тазу
C47.6  Тулуба, неуточнене
C47.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C47.9  Периферичних нервів, неуточнене
C48  Злоякісне новоутворення м'яких тканин заочеревини та очеревини
C48.0  Заочеревиного простору та очеревини
C48.1  Уточнених ділянок очеревини
C48.2  Очеревини, неуточнене
C48.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C49  Злоякісне новоутворення іншої сполучної та м'якої тканини
C49.0  Голови, обличчя та шиї
C49.1  Верхньої кінцівки, включаючи плече
C49.2  Нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову ділянку
C49.3  Грудної клітки
C49.4  Живота
C49.5  Тазу
C49.6  Тулуба, неуточнене
C49.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C49.9  Сполучної та м'якої тканини, неуточнене
Злоякісні новоутворення молочної залози
C50  Злоякісне новоутворення молочної залози
C50.0  Соска та ареоли
C50.1  Центральної частини молочної залози
C50.2  Верхньо-внутрішнього квадранта молочної залози
C50.3  Нижньо-внутрішнього квадранта молочної залози
C50.4  Верхньо-зовнішнього квадранта молочної залози
C50.5  Нижньо-зовнішнього квадранта молочної залози
C50.6  Пахвового хвоста молочної залози
C50.8  Ураження молочної залози з частково співпадаючою локалізацією
C50.9  Молочної залози, неуточнене
Злоякісні новоутворення жіночіх статевих органів
C51  Злоякісне новоутворення вульви
C51.0  Великої соромітної губи
C51.1  Малої соромітної губи
C51.2  Клітора
C51.8  Ураження вульви, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C51.9  Вульви, неуточнене
C52  Злоякісне новоутворення вагіни
C53  Злоякісне новоутворення шийки матки
C53.0  Внутрішньої частини каналу шийки матки
C53.1  Зовнішньої частини каналу шийки матки
C53.8  Ураження шийки матки, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C53.9  Шийки матки, неуточнене
C54  Злоякісне новоутворення тіла матки
C54.0  Перешийка матки
C54.1  Ендометрія
C54.2  Міометрія
C54.3  Дна матки
C54.8  Ураження тіла матки, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C54.9  Тіла матки, неуточнене
C55  Злоякісне новоутворення матки, неуточненої локалізації
C56  Злоякісне новоутворення яєчника
C57  Злоякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів
C57.0  Фалопієвої труби
C57.1  Широкої зв'язки
C57.2  Круглої зв'язки
C57.3  Параметрія
C57.4  Придатків матки, неуточнене
C57.7  Інших уточнених жіночих статевих органів
C57.8  Ураження жіночих статевих органів, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C57.9  Жіночих статевих органів, неуточнене
C58  Злоякісне новоутворення плаценти
Злоякісні новоутворення чоловічих статевих органів
C60  Злоякісне новоутворення статевого члена
C60.0  Крайньої плоті
C60.1  Головки статевого члена
C60.2  Тіла статевого члена
C60.8  Ураження статевого члена, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C60.9  Статевого члена, неуточнене
C61  Злоякісне новоутворення простати, передміхурової залози
C62  Злоякісне новоутворення яєчка
C62.0  Яєчка, що не опустилось
C62.1  Яєчка, що опустилось
C62.9  Яєчка, неуточнене
C63  Злоякісне новоутворення інших та неуточнених чоловічих статевих органів
C63.0  Придатка яєчка
C63.1  Сім'яного канатика
C63.2  Калитки (мошонки)
C63.7  Інших уточнених чоловічих статевих органів
C63.8  Ураження чоловічих статевих органів, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C63.9  Чоловічого статевого органу, неуточнене
Злоякісні новоутворення сечових шляхів
C64  Злоякісне новоутворення нирки, за вийнятком ниркової миски
C65  Злоякісне новоутворення ниркової миски
C66  Злоякісне новоутворення сечоводу
C67  Злоякісне новоутворення сечового міхура
C67.0  Трикутника сечового міхура
C67.1  Купола сечового міхура
C67.2  Бокової стінки сечового міхура
C67.3  Передньої стінки сечового міхура
C67.4  Задньої стінки сечового міхура
C67.5  Шийки сечового міхура
C67.6  Вічка сечівника (уретри)
C67.7  Урахуса (сечової протоки)
C67.8  Ураження, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C67.9  Сечового міхура, неуточнене
C68  Злоякісне новоутворення інших та неуточнених сечових органів
C68.0  Сечівника (уретри)
C68.1  Парауретральної залози
C68.8  Ураження сечовивідних органів, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C68.9  Сечового органу, неуточнене
Злоякісні новоутворення ока, головного мозку та інших відділів ЦНС
C69  Злоякісне новоутворення ока та придатків
C69.0  Кон'юнктиви
C69.1  Рогівки
C69.2  Сітківки
C69.3  Судинної оболонки ока
C69.4  Циліарного тіла
C69.5  Сльозової залози та протоки
C69.6  Орбіти
C69.8  Ураження ока та придатків, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C69.9  Ока, неуточнене
C70  Злоякісне новоутворення мозкових оболонок
C70.0  Церебральних мозкових оболонок
C70.1  Спінальних мозкових оболонок
C70.9  Мозкової оболонки, неуточнене
C71  Злоякісне новоутворення головного мозку
C71.0  Головного мозку, за винятком часток та шлуночків
C71.1  Лобної частки
C71.2  Скроневої частки
C71.3  Тім'яної частки
C71.4  Потиличної частки
C71.5  Шлуночка мозку
C71.6  Мозочка
C71.7  Стовбура мозку
C71.8  Ураження мозку, яке виходить за межі однієї і більше локалізацій
C71.9  Головного мозку, неуточнене
C72  Злоякісне новоутворення спинного мозку та інших частин ЦНС
C72.0  Спинного мозку
C72.1  Кінського хвоста
C72.2  Нюхового нерва
C72.3  Зорового нерва
C72.4  Слухового нерва
C72.5  Інших та неуточнених черепних нервів
C72.8  Ураження центральної нервової системи, яке виходить за межі однієї локалізації
C72.9  Центральної нервової системи, неуточнене
Злоякісні новоутворення щитовидної залози та інших ендокринних залоз
C73  Злоякісне новоутворення щитовидної залози
C74  Злоякісне новоутворення наднирника
C74.0  Кори наднирника
C74.1  Мозкового шару наднирника
C74.9  Наднирника, неуточнене
C75  Злоякісне новоутворення інших ендокринних залоз та спорідненних структур
C75.0  Паращитовидної залози
C75.1  Гіпофіза
C75.2  Черепноглоткової протоки
C75.3  Шишковидної залози
C75.4  Каротидного гломуса
C75.5  Аортального гломуса та іншого параганглію
C75.8  Полігландулярне ураження, неуточнене
C75.9  Ендокринної залози, неуточнене
Злоякісні новоутворення неточно визначені,вторинні та неуточненої локалізації
C76  Злоякісне новоутворення інших та неточно визначених локалізацій
C76.0  Голови, обличчя та шиї
C76.1  Грудної клітки
C76.2  Живота
C76.3  Тазу
C76.4  Верхньої кінцівки
C76.5  Нижньої кінцівки
C76.7  Інших неточно визначених локалізацій
C76.8  Ураження інших та неточно визначених локалізацій,з частково співпадаючою локалізацією
C77  Вторинне та неуточнене злоякісне новоутворення лімфатичних вузлів
C77.0  Голови, обличчя та шиї
C77.1  Внутрішньогрудних
C77.2  Внутрішньочеревних
C77.3  Пахвових (аксілярних) та верхньої кінцівки
C77.4  Пахових та нижньої кінцівки
C77.5  Внутрішньотазових
C77.8  Лімфатичних вузлів множинних ділянок
C77.9  Лімфатичного вузла, неуточнене
C78  Вторинне злоякісне новоутворення органів дихання і травлення
C78.0  Легені
C78.1  Середостіння
C78.2  Плеври
C78.3  Інших та неуточнених органів дихання
C78.4  Тонкого кишечника
C78.5  Товстого кишечника та прямої кишки
C78.6  Заочеревинного простору та очеревини
C78.7  Печінки
C78.8  Інших та неуточнених органів травлення
C79  Вторинне злоякісне новоутворення інших уточнених локалізацій
C79.0  Нирки та ниркової миски
C79.1  Сечового міхура, інших та неуточнених сечових органів
C79.2  Шкіри
C79.3  Головного мозку та мозкових менінгеальних оболонок
C79.4  Інших та неуточнених частин нервової системи
C79.5  Кісток та кісткового мозку
C79.6  Яєчника
C79.7  Наднирника
C79.8  Інших уточнених локалізацій
C80  Злоякісне новоутворення без уточнення локалізації
Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин
C81  Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз)
C81.0  Переважно лімфоцитарний варіант
C81.1  Склеро-нодулярний варіант
C81.2  Змішано-клітинний варіант
C81.3  Лімфоцитарне виснаження
C81.7  Інші форми хвороби Ходжкіна
C81.9  Хвороба Ходжкіна, неуточнена
C82  Неходжкінська лімфома, фолікулярна (нодулярна)
C82.0  Дрібноклітинна з розщепленими ядрами, фолікулярна
C82.1  Змішана дрібноклітинна з розщепленими ядрами та великоклітинна, фолікулярна
C82.2  Великоклітинна, фолікулярна
C82.7  Інші типи неходжкінської фолікулярної лімфоми
C82.9  Фолікулярна неходжкінська лімфома, неуточнена
C83  Неходжкінська лімфома дифузна
C83.0  Дрібноклітинна (дифузна)
C83.1  Дрібноклітинна (дифузна) з розщепленими ядрами
C83.2  Змішана дрібно- та великоклітинна (дифузна)
C83.3  Великоклітинна (дифузна)
C83.4  Імунобластна (дифузна)
C83.5  Лімфобластна (дифузна)
C83.6  Недиференційована (дифузна)
C83.7  Лімфома Беркітта
C83.8  Інші типи неходжкінської лімфоми
C83.9  Дифузна неходжкінська лімфома, неуточнена
C84  Периферійні та шкірні Т-клітинні лімфоми
C84.0  Грибкоподібний мікоз
C84.1  Хвороба Сезарі
C84.2  Т-зональна лімфома
C84.3  Лімфоепітеліоїдна лімфома
C84.4  Периферична Т-клітинна лімфома
C84.5  Інші та неуточнені Т-клітинні лімфоми
C85  Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми
C85.0  Лімфосаркома
C85.1  В-клітинна лімфома, неуточнена
C85.7  Інші уточнені типи неходжкінської лімфоми
C85.9  Неходжкінська лімфома, неуточненого типу
C88  Злоякісні імунопроліферативні хвороби
C88.0  Макроглобулінемія Вальденстрема
C88.1  Хвороба важких альфа-ланцюгів
C88.2  Хвороба важких гамма-ланцюгів
C88.3  Імунопроліферативна хвороба тонкої кишки
C88.7  Інші злоякісні імунопроліферативні хвороби
C88.9  Злоякісна імунопроліферативна хвороба, неуточнена
C90  Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення
C90.0  Множинна мієлома
C90.1  Плазмоклітинний лейкоз
C90.2  Плазмоцитома екстрамедулярна
C91  Лімфоїдний лейкоз (лімфолейкоз)
C91.0  Гострий лімфобластний лейкоз
C91.1  Хронічний лімфоцитарний лейкоз
C91.2  Підгострий лімфоцитарний лейкоз
C91.3  Пролімфоцитарний лейкоз
C91.4  Волосистоклітинний лейкоз
C91.5  Лейкоз зрілих Т-клітин
C91.7  Інший уточнений лімфоїдний лейкоз
C91.9  Лімфоїдний лейкоз, неуточнений
C92  Мієлоїдний лейкоз
C92.0  Гострий мієлоїдний лейкоз
C92.1  Хронічний мієлоїдний лейкоз
C92.2  Підгострий мієлоїдний лейкоз
C92.3  Мієлоїдна саркома
C92.4  Гострий промієлоцитарний лейкоз
C92.5  Гострий мієломоноцитарний лейкоз
C92.7  Інший мієломоноцитарний лейкоз
C92.9  Мієлоїдний лейкоз, неуточнений
C93  Моноцитарний лейкоз
C93.0  Гострий моноцитарний лейкоз
C93.1  Хронічний моноцитарний лейкоз
C93.2  Підгострий моноцитарний лейкоз
C93.7  Інший моноцитарний лейкоз
C93.9  Моноцитарний лейкоз, неуточнений
C94  Інший лейкоз уточненого клітинного типу
C94.0  Гостра еритремія та еритролейкоз
C94.1  Хронічна еритремія
C94.2  Гострий мегакаріобластний лейкоз
C94.3  Тучноклітинний лейкоз
C94.4  Гострий панмієлоз
C94.5  Гострий мієлофіброз
C94.7  Інші уточнені лейкози
C95  Лейкоз неуточненого клітинного типу
C95.0  Гострий лейкоз неуточненого клітинного типу
C95.1  Хронічний лейкоз неуточненого клітинного типу
C95.2  Підгострий лейкоз неуточненого клітинного типу
C95.7  Інший лейкоз неуточненого клітинного типу
C95.9  Лейкоз, неуточнений
C96  Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної і кровотворної тканин
C96.0  Хвороба Леттерера-Сіве
C96.1  Злоякісний гістіоцитоз
C96.2  Злоякісна тучноклітинна пухлина
C96.3  Справжня гістіоцитарна лімфома
C96.7  Інші уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної і кровотворної тканини
C96.7  Злоякісне новоутворення лімфоїдної, кровотворної тканини, неуточнене
Новоутворення in situ
D00  Карцинома in situ ротової порожнини, стравоводу та шлунку
D00.0  Карцинома in situ губи, ротової порожнини та глотки
D00.1  Карцинома in situ стравоходу
D00.2  Карцинома in situ шлунку
D01  Карцинома in situ інших та неуточнених органів травлення
D01.0  Карцинома in situ товстої кишки
D01.1  Карцинома in situ ректосигмоїдного сполучення
D01.2  Карцинома in situ прямої кишки
D01.3  Карцинома in situ ануса та анального каналу
D01.4  Карцинома in situ інших та неуточнених частин кишечника
D01.5  Карцинома in situ печінки, жовчного міхура та жовчних протоків
D01.7  Карцинома in situ інших уточнених органів травлення
D01.9  Карцинома in situ органів травлення, неуточнена
D02  Карцинома in situ середнього вуха та органів дихання
D02.0  Карцинома in situ гортані
D02.1  Карцинома in situ трахеї
D02.2  Карцинома in situ бронха та легені
D02.3  Карцинома in situ інших частин органів дихання
D02.4  Карцинома in situ органів дихання, неуточнена
D03  Меланома in situ
D03.0  Меланома in situ губи
D03.1  Меланома in situ повіи, включаючи кантус
D03.2  Меланома in situ вуха та зовнішнього слухового проходу
D03.3  Меланома in situ інших та неуточнених частин обличчя
D03.5  Меланома in situ тулуба
D03.6  Меланома in situ верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового суглобу
D03.7  Меланома in situ нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглобу
D03.8  Меланома in situ інших ділянок
D03.9  Меланома in situ, неуточнена
D04  Карцинома in situ шкіри
D04.0  Карцинома in situ шкіри губи
D04.1  Карцинома in situ шкіри повіка, включаючи кантус
D04.2  Карцинома in situ шкіри вуха та зовнішнього слухового проходу
D04.3  Карцинома in situ шкіри інших та неуточнених частин обличчя
D04.4  Карцинома in situ шкіри черепа та шиї
D04.5  Карцинома in situ шкіри тулуба
D04.6  Карцинома in situ шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового суглобу
D04.7  Карцинома in situ шкіри нижньої кінцівки, включаючи ділянку кульшового суглобу
D04.8  Карцинома in situ шкіри інших ділянок
D04.9  Карцинома in situ шкіри, неуточнена
D05  Карцинома in situ молочної залози
D05.0  Лобулярна карцинома in situ
D05.1  Внутрішньопротокова карцинома in situ
D05.7  Інша карцинома in situ молочної залози
D05.9  Карцинома in situ молочної залози, неуточнена
D06  Карцинома in situ шийки матки
D06.0  Карцинома in situ ендоцервікального каналу
D06.1  Карцинома in situ екзоцервікальної зони
D06.7  Карцинома in situ інших частин шийки матки
D06.9  Карцинома in situ шийки матки, неуточнене
D07  Карцинома in situ інших та неуточнених статевих органів
D07.0  Карцинома in situ ендометрію
D07.1  Карцинома in situ вульви
D07.2  Карцинома in situ вагіни
D07.3  Карцинома in situ інших неуточнених жіночих статевих органів
D07.4  Карцинома in situ пеніса
D07.5  Карцинома in situ простати
D07.6  Карцинома in situ інших та неуточнених чоловічих статевих органів
D09  Карцинома in situ інших та неуточнених локалізацій
D09.0  Карцинома in situ сечового міхура
D09.1  Карцинома in situ інших та неуточнених сечовивідних органів
D09.2  Карцинома in situ ока
D09.3  Карцинома in situ щитовидної та інших ендокринних залоз
D09.7  Карцинома in situ інших уточнених локалізацій
D09.9  Карцинома in situ, неуточнена