Дана форма доставить ваше повідомлення на електронну пошту адміністрації Волинського обласного медичного центру онкології.
Повна Назва КВ
Рандомізоване, відкрите, міжнародне, багатоцентрове, клінічне дослідження ІІІ фази комбінованого застосування препарату SHR-1210, який являє собою антитіло до PD-1, та апатинібу мезилату (ривоцеранібу) порівняно з застосуванням сорафенібу як терапії першої лінії у пацієнтів із поширеною гепатоцелюлярною карциномою (ГЦК), які раніше не отримували системну терапію
Код КВ
SHR-1210-III-310
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК’ЮВІА РДС Україна»
Спонсор
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd., China
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Камрелізумаб – Препарат, що досліджується
Ривоцеранібу (апатинібу) мезилат – Препарат, що досліджується
Сорафенібу тозилат – Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Поширена гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК)
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Головні цілі дослідження: Порівняння загального виживання (ЗВ) та виживання без прогресування хвороби (ВБП) при лікуванні препаратом SHR-1210 у поєднанні з апатинібу мезилатом (далі — «ривоцераніб», його міжнародна незапатентована назва [МНН] (експериментальна група) із сорафенібом (контрольна група) у якості терапії першої лінії для пацієнтів із поширеною ГЦК, які раніше не отримували системної терапії.

Другорядні цілі дослідження: Порівняння ефективності препарату SHR-1210 у поєднанні з ривоцеранібом із сорафенібом у якості терапії першої лінії в пацієнтів із поширеною ГЦК, які раніше не отримували системної терапії, шляхом оцінки ВБП, часу до прогресування захворювання (ЧДП), загальної частоти відповіді (ЗЧВ), частоти контролювання захворювання (ЧКЗ) і тривалості відповіді (ТВ).

Оцінка безпечності препарату SHR-1210 у поєднанні з ривоцеранібом у порівнянні з сорафенібом у якості терапії першої лінії при лікуванні поширеної ГЦК.

Оцінка фармакокінетики (ФК) препарату SHR-1210 та ривоцеранібу та імуногенності препарату SHR-1210, а також аналіз імуногенності препарату SHR-1210 у поєднанні з концентрацією SHR-1210.
Основні критерії включення
Надання та підписання форми інформованої згоди.

Вік ≥ 18 років, чоловік чи жінка.

Гістопатологічно або цитологічно підтверджена ГЦК. Пацієнти повинні мати змогу надати свіжий або взятий раніше зразок тканини пухлини (зафіксований у формаліні та залитий парафіном [ЗФЗП] блок тканини або 5 незабарвлених ЗФЗП мікропрепаратів), а також відповідний результат патологогістологічного дослідження. Якщо у наявності є менше 5 незабарвлених мікропрепаратів або пухлинна тканина відсутня (наприклад, використана для попередніх діагностичних тестів), може бути дозволене включення пацієнтів у кожному окремому випадку після обговорення з медичним монітором.

Захворювання стадії B або C відповідно до Барселонської клінічної класифікації гепатоцелюлярного раку (Barcelona Clinic Liver Cancer, BCLC) (класифікацію BCLC наведено в ДОДАТКУ 1), при якому хірургічне втручання або локальна терапія неприйнятні, або яке прогресувало після хірургічного втручання та (або) локальної терапії.

У пацієнтів, у яких відбулося прогресування захворювання після локальної регіонарної терапії, локальну регіонарну терапію (зокрема, окрім іншого, хірургічне втручання, променеву терапію, емболізацію печінкової артерії, транскатетерну артеріальну хіміоемболізацію (ТАХЕ), печінкову артеріальну інфузію, радіочастотну абляцію, кріоабляцію або черезшкірне введення етанолу) має бути завершене щонайменше за 4 тижні до рентгенологічного дослідження на вихідному рівні, і наслідки будь-якої токсичності (крім алопеції), викликаної локальною регіонарною терапією, мають бути усунені до ≤ 1 ступеня відповідно до Загальних термінологічних критеріїв побічних явищ Національного інституту онкології США версії 4.03 (NCI-CTCAE в.4.03).

Відсутність попереднього системного лікування поширеної ГЦК.

Наявність хоча б одного вимірюваного ураження (відповідно до критеріїв RECIST в. 1.1, основний діаметр вимірюваного ураження ≥ 10 мм при спіральному КТ-скануванні або малий діаметр набряклого лімфатичного вузла ≥ 15 мм; ураження при попередній локальній терапії може бути використане в якості цільового ураження після підтвердження прогресування відповідно до критеріїв RECIST в. 1.1).

Клас за класифікацією Чайлда - П’ю (критерії класифікації Чайлда - П’ю наведено в ДОДАТКУ 3): Ступінь А; Бал за шкалою ECOG-PS (критерії оцінювання за шкалою ECOG-PS наведено в ДОДАТКУ 4): 0–1;

Очікувана тривалість життя ≥ 12 тижнів.

Наявність необхідних лабораторних показників скринінгу, включно з такими параметрами (за 7 днів до початку досліджуваного лікування): загальний аналіз крові: (крім гемоглобіну, відсутність переливання крові або використання гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора [Г-КСФ] або використання препаратів для корекції за 14 днів до скринінгу); абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 1,5×10*9 /л; кількість тромбоцитів ≥ 75×10*9 /л; рівень гемоглобіну ≥ 90 г/л; біохімічний аналіз крові: (відсутність інфузії альбуміну протягом 14 днів): альбумін сироватки ≥ 29 г/л ; загальний сироватковий білірубін ≤ 1,5 від верхньої межі норми (ВМН); рівні аспартатамінотрансферази (АСТ), аланінамінотрансферази (АЛТ) і лужної фосфатази (ЛФ) ≤ 5× ВМН; креатинін у сироватці крові (Кр) ≤ 1,5 ВМН або кліренс Кр > 50 мл/хв (формула Кокрофта - Голта, як показано нижче) у чоловіків: Кліренс Кр = ([140-вік] × маса тіла)/(72×Кр в сироватці крові) e жінок: Кліренс Кр = ([140-вік] × маса тіла)/(72×Кр в сироватці крові) × 0,85 Одиниця вимірювання ваги: кг; одиниця вимірювання Кр в сироватці крові: мг/мл; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) ≤ 2,3 або протромбіновий час (ПЧ) ≤ 6 с поза межами нормального діапазону; білок у сечі.

Якщо в пацієнтів є активна інфекція гепатиту B (ВГВ): рівень дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) ВГВ повинен становити.

Жінки, здатні до дітонародження, повинні погодитись на утримання (уникати гетеросексуального статевого акту) або використання надійних та ефективних методів контрацепції (див. розділ 4.4.1) від дати підписання форми інформованої згоди та протягом принаймні 120 днів після отримання останньої дози досліджуваного препарату.

Результат аналізу на хоріонічний гонадотропін людини (ХГЧ) у сироватці крові повинен бути негативним за 7 днів до включення у дослідження; пацієнтки не повинні годувати грудьми.

Якщо в пацієнтки є менструація, вона не досягла постклімактеричного періоду (відсутність менструації протягом ≥ 12 місяців поспіль без інших причин, крім менопаузи) і їй не проводили стерилізацію (наприклад, гістеректомію, двосторонню перев’язку труб або двосторонню оваріектомію), вона вважається здатною до дітонародження.

Чоловіки-пацієнти, партнерки яких є жінками, здатними до дітонародження, повинні погодитись на утримання (уникати гетеросексуального статевого акту) або використання надійних та ефективних методів контрацепції (див. розділ 4.4.1) від дати підписання форми інформованої згоди та протягом принаймні 120 днів після отримання останньої дози досліджуваного препарату. Чоловіки-пацієнти в цей період часу також повинні утримуватися від здачі сперми. Чоловіки-пацієнти, чиї партнерки вагітні, повинні використовувати презерватив, інші засоби контрацепції не обов’ ‎ язкові.
Основні критерії невключення
Відома гепатохолангіокарцинома, саркоматоїдна ГЦК, змішана клітинна карцинома і пластинчато-клітинний рак; інша активна злоякісна пухлина, крім ГЦК, протягом 5 років або одночасно.

Вилікувана локалізована пухлина, наприклад, базальноклітинна карцинома шкіри, плоскоклітинний рак шкіри, поверхневий рак сечового міхура, карцинома in situ простати, карцинома в місці шийки матки, рак молочної залози in situ.

Запланована або проведена трансплантація органу або алогенна трансплантація кісткового мозку.

Асцит від помірної до важкої форми з клінічними симптомами, тобто такий, що вимагає терапевтичної пункції або дренажу, або показник за шкалою Чайлда - П’ю > 2, за винятком пацієнтів, у яких при рентгенологічному дослідженні виявлено невелику кількість асцитної рідини, але відсутні клінічні симптоми; неконтрольований або помірний чи важкий плевральний випіт, перикардіальний випіт.

Шлунково-кишкова кровотеча в анамнезі за 6 місяців до початку досліджуваного лікування або чітка схильність до шлунково-кишкової кровотечі, наприклад, ризик кровотечі або сильне варикозне розширення вен стравоходу, локально активна виразкова хвороба, наявність прихованої крові в калі (+) (аналіз на вміст прихованої крові в калі можна повторити, якщо його результат є позитивним на вихідному рівні, також може знадобитися проведення гастродуоденоскопії [ГДС], якщо при повторному аналізі результат буде позитивним; пацієнта не можна включати до дослідження, якщо при ГДС буде виявлено варикозне розширення вен стравоходу і дна шлунку з ризиком кровотечі).

Нориця черевної порожнини, перфорація шлунково-кишкового тракту або внутрішньочеревний абсцес за 6 місяців до початку досліджуваного лікування.

Відомі генетичні або набуті кровотечі (наприклад, дисфункція згортання крові) або тенденція до утворення тромбів, наприклад, пацієнт хворий на гемофілію; поточне або недавнє (за 10 днів до початку досліджуваного лікування) застосування повної дози пероральних або внутрішньовенних антикоагулянтів або тромболітичних препаратів з метою лікування (допускається профілактичне використання аспірину в малих дозах або низькомолекулярного гепарину).

Поточне або недавнє (за 10 днів до початку досліджуваного лікування) застосування аспірину (> 325 мг/добу) або дипіридамолу, тиклопідину, клопідогрелу та цилостазолу.

Тромбоз або тромбоемболічне ускладнення за 6 місяців до початку досліджуваного лікування, наприклад, порушення мозкового кровообігу (у тому числі транзиторна ішемічна атака, внутрішньомозковий крововилив, ішемічний інсульт), емболія легень.

Серцевий клінічний симптом або захворювання, яке не достатньо контролюється, наприклад, (1) серцева недостатність > II ступеня відповідно до критеріїв Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (New York Heart Association, NYHA) (див. ДОДАТОК 5) або результатів кольорової доплерівської ехокардіографії: ФКЛШ (фракція викиду лівого шлуночка) 450 мс (чоловіки) або QTc > 470 мс (жінки) (інтервал QTc обчислюється за формулою Фрідерічіа; якщо значення QTc відхиляється від норми, його можна оцінювати три рази з інтервалом у 2 хвилини та використовувати середнє значення).

Неконтрольована гіпертонія, яку неможливо достатньою мірою контролювати за допомогою антигіпертензійних препаратів (систолічний кров’ ‎ яний тиск ≥ 140 мм рт. ст. або діастолічний кров’ ‎ яний тиск ≥ 90 мм рт. ст.) (на основі середнього значення АТ, отриманого в результаті ≥ 2 вимірювань), при якій вказаних вище параметрів можна досягти за допомогою антигіпертензійної терапії; попередній гіпертонічний криз або гіпертонічна енцефалопатія.

Основні судинні захворювання протягом 6 місяців до початку досліджуваного лікування (наприклад, аневризма аорти, що вимагає хірургічного втручання, або нещодавній тромбоз периферичних артерій).

Серйозні, незагоєні або розділені рани та активна виразка або нелікований перелом кістки.

Велике хірургічне втручання протягом 4 тижні до початку досліджуваного лікування (без урахування діагностики), або заплановане велике хірургічне втручання під час дослідження.

Нездатність або небажання ковтати таблетки, синдром мальабсорбції або будь-яке захворювання, яке впливає на абсорбцію у шлунково-кишковому тракті. Кишкова непрохідність та (або) клінічні ознаки або симптоми шлунково-кишкової непрохідності протягом 6 місяців до початку досліджуваного лікування, у тому числі неповна непрохідність, пов’язана з початковим захворюванням або така, що потребує стандартної парентеральної гідратації, парентерального харчування або годування через зонд.

Якщо в пацієнта є ознаки / симптоми неповної непрохідності / обструктивного синдрому / кишкової непрохідності при первинному діагностуванні та він отримає чітке (хірургічне) лікування для усунення симптомів, такий пацієнт може бути включений у дослідження.

Ознаки внутрішньочерепного пневматозу, які не можна пояснити пункцією чи нещодавньою операцією.

Попередня або поточна наявність метастазів у центральну нервову систему. Метастатичне захворювання, яке пошкоджує основні дихальні шляхи або судини (наприклад, повна оклюзія головної ворітної вени або порожнистої вени через ГЦК, головна ворітна вена є частиною ворітної вени між з’єднанням селезінкової та верхньої брижової вени та першим розгалуженням на ліву і праву вени), чи велике об’ємне пухлинне утворення середостіння, розташоване в центрі (відстань від роздвоєння трахеї).

Печінкова енцефалопатія в анамнезі.

Поточна інтерстиціальна пневмонія або інтерстиціальна хвороба легенів або ці ж хвороби в анамнезі, які потребували гормональної терапії, або інший легеневий фіброз, який може заважати визначенню та лікуванню імунної легеневої токсичності; виникнення пневмонії (наприклад, облітеративний бронхіоліт), пневмоконіоз, пневмоніт, пов’ ‎ язаний з прийомом ліків, ідіопатична пневмонія, пацієнти, які мають ознаки активної пневмонії або серйозні порушення легеневої функції, виявлені за допомогою комп’ ‎ ютерної томографії (КТ) грудної клітки в період скринінгу (попередній променевий пневмоніт у зоні опромінення буде допустимим);

Aктивний туберкульоз.

Активне аутоімунне захворювання або аутоімунне захворювання в анамнезі, яке може рецидивувати (у тому числі, окрім іншого, аутоімунний гепатит, інтерстиціальна пневмонія, увеїт, ентерит, гіпофізит, васкуліт, нефрит, гіпертиреоз, гіпотиреоз [якщо його не можна контролювати гормональною замісною терапією]), пацієнти зі шкірними захворюваннями, які не потребують системного лікування (наприклад, лейкодермією, псоріазом, алопецією), можуть бути включені в дослідження; пацієнти з контрольованим за допомогою інсуліну діабетом I типу можуть бути включені в дослідження; пацієнти з астмою, яка була повністю вилікувана в дитинстві і які зараз не потребують лікування, можуть бути включені в дослідження, але пацієнти з астмою, яким потрібен бронхолітичний засіб у якості медичного втручання, не можуть бути включені в дослідження.

Використання імуносупресивного препарату протягом 14 днів до початку досліджуваного лікування, або системної терапії кортикостероїдами для досягнення імуносупресії (преднізон у дозі > 10 мг/день або його еквівалент). Використання сильних індукторів CYP3A4/CYP2C19, включно з рифампіцином (та його аналогами) і звіробою звичайного, або сильних інгібіторів CYP3A4 / CYP2C19 протягом 14 днів до початку досліджуваного лікування.

Відома гіперчутливість до активної речовини або до будь-яких компонентів кожного досліджуваного лікарського засобу в анамнезі: SHR-1210, ривоцеранібу, сорафенібу або інших лікарських препаратів на основі моноклональних антитіл, націлених на антиангіогенний препарат.

Важка інфекція протягом 4 тижні до початку досліджуваного лікування, у тому числі, окрім іншого, госпіталізація, спричинена інфекцією, бактеріємія або ускладнення важкої пневмонії; пероральне або внутрішньовенне застосування терапевтичних антибіотиків протягом двох тижнів до початку досліджуваного лікування (наприклад, пацієнти, яким призначено профілактичні антибіотики для профілактики інфекції сечовивідних шляхів або загострення хронічного обструктивного захворювання легенів, можуть брати участь у дослідженні).

Природжений або набутий імунодефіцит (наприклад, ВІЛ-інфекція). Поліінфекція гепатиту В та гепатиту С.

Попереднє лікування за допомогою інших антитіл до PD-1 або іншої імунотерапії від PD-1/PD-L1 або попереднє використання ривоцеранібу або сорафенібу.

Дозволяється паліативна променева терапія при нецільових ураженнях для контролю симптомів, але вона повинна бути завершена щонайменше за 2 тижні до початку досліджуваного лікування, а побічне явище, викликане променевою терапією, має бути нейтралізоване/покращене до ≤ 1 ступеня за шкалою CTCAE.

Ослаблена терапія живими вакцинами протягом 28 днів до початку досліджуваного лікування або потребує введення таких вакцин під час лікування препаратом SHR-1210 або протягом 60 днів після застосування останньої дози препарату SHR-1210.

Лікування іншими досліджуваними препаратами протягом 28 днів або 5 періодів напіввиведення (залежно від того, що настане пізніше) до початку досліджуваного лікування. Інші фактори, які можуть вплинути на результати дослідження або призвести до дострокового припинення дослідження, згідно з визначенням дослідників, такі як алкоголізм, вживання наркотиків, інші серйозні захворювання (включно з психічними розладами), які потребують супутньої терапії, пацієнти з серйозними відхиленнями від норми результатів лабораторних аналізів, з наявністю сімейних або соціальних факторів, які можуть вплинути на безпеку пацієнта.
Запланована тривалість КВ в Україні
6 років
Запланована тривалість КВ в світі
6 років
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Скорий Д.І.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради, м. Одеса. Відповідальний дослідник - Осипчук Ю.Я.
3. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
4. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "Консиліум Медікал", м. Київ. Відповідальний дослідник - Кречковський О.В.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
6. Університетська клініка Сумського державного університету, м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко О.І.
7. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", м. Харків. Відповідальний дослідник - Неффа М.Ю.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №3" Запорізької міської ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Ярешко В.Г.
9. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко О.І.
Кількість досліджуваних в Україні
12.02.2020 Запланована - 18
Кількість досліджуваних в світі
12.02.2020 Запланована - 510
Засідання
НЕР - 14.05.2020
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1246 від 26.05.2020
Файли для завантаження