Повна Назва КВ
Рандомізоване відкрите контрольоване дослідження ІІІ фази з оцінки застосування Кабозантінібу (XL184) у комбінації з Атезолізумабом у порівнянні з новітньою гормональною терапією (НГТ) другої лінії у пацієнтів з метастатичним кастраційно-резистентним раком передміхурової залози
Код КВ
XL184–315
Заявник
ТОВ «ФАРМАСЬЮТІКАЛ РІСЕРЧ АССОУШИЕЙТС УКРАЇНА» (ТОВ «ФРА УКРАЇНА»)
Спонсор
Exelixis, Inc., США
Профіль випробування
Онкоурологія
Фази
ІІІ
Препарати
Кабозантініб (Cabozantinib)/ Кабометикс (Cabometyx) – Препарат, що досліджується;
Атезолізумаб (Atezolizumab) / Тецентрик (Tecentriq) – Препарат, що досліджується;
Абіратерону ацетат (Abiraterone acetate)/ Зитига (Zytiga) – Препарат порівняння;
Ензалутамід (Enzalutamide) / Кстанді (Xtandi) – Препарат порівняння;
Преднізон (Prednisone) / Decortin – Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Метастатичний кастраційно-резистентний рак передміхурової залози
Стать
чоловіча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Головною метою проведення даного клінічного випробування є оцінка ефективності застосування Кабазантінібу в комбінації з Атезолізумабом у порівнянні з новітньою гормональною терапією (Абіратерон або Ензалутамід) другої лінії у пацієнтів з першою або другою лінією метастатичного кастраційно-резистентного раку передміхурової залози, які попередньо отримували один або тільки один препарат новітньої гормональної терапії (а саме: Абіратероном (abiraterone), Апалутамідом (apalutamide), Даролутамідом (darolutamide) або Ензалутамідом (enzalutamide)), і які мають вимірювальні метастази у внутрішніх органах (measurable visceral disease) або вимірювальну позатазову лімфаденопатію (measurable extrapelvic adenopathy).
Основні критерії включення
Чоловіки з гістологічно або цитологічно підтвердженою аденокарциномою простати.

Попереднє лікування лише одним препаратом НГТ (наприклад, абіратероном, апалутамідом, даролутамідом або ензалутамідом) із приводу чутливого до кастрації, місцево-поширеного (Т3 або Т4) або метастатичного, чутливого до кастрації раку передміхурової залози, M0 КРРПЗ або мКРРПЗ. Двостороння орхієктомія або тривала антиандрогенна терапія агоністом/антагоністом гонадотропін-рилізинг гормону (ГнРГ) (хірургічна або медична кастрація) з рівнем тестостерону в сироватці крові ≤ 50 нг/дл (≤ 1,73 нмоль/л) під час скринінгу.

Вимірювана метастатична пухлина (з ураженням м’яких тканин) за оцінкою дослідника, що визначається за одним із зазначених нижче критеріїв: вимірювана пухлина з метастазами у внутрішні органи (наприклад, у надниркові залози, нирки, печінку, легені, підшлункову залозу, селезінку) згідно з критеріями RECIST 1.1, АБО вимірювана позатазова аденопатія (тобто аденопатія вище біфуркації аорти).

Прогресуюче захворювання на час початку участі в дослідженні, що визначається принаймні одним із зазначених нижче двох критеріїв: прогресування рівня простато-специфічного антигену (ПСА), що визначається за мінімум 2-ма показниками ПСА, що підвищуються, у 3 або 4 послідовних оцінках, з інтервалом між оцінками не менше 7 днів. прогресування пухлини в м’які тканини, що визначається згідно з висновком дослідника.

Вік ≥ 18 років або відповідність критеріям досягнення повноліття відповідної країни (залежно від того, який вік є старшим) станом на день надання згоди.

Оцінка функціонального статусу за шкалою ECOG становить 0 або 1. Відновлення до вихідного рівня або до ≤ 1 ступеня за Загальними термінологічними критеріями небажаних явищ (Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE) версії 5 після явищ токсичності, пов’язаних із застосуванням будь-яких попередніх методів лікування, крім випадків, коли ПЯ є клінічно незначними та/або стабільними при застосуванні підтримувальної терапії, що визначається за висновком дослідника.

Адекватна функція органів і кісткового мозку, що визначається на основі всіх наведених нижче лабораторних оцінок зразків, отриманих у межах 21 дня до рандомізації: Абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) ≥ 1500/мм 3 (≥ 1,5 × 10*9 /л) без підтримки гранулоцитарним колонієстимулюючим фактором у межах 2 тижнів до взяття скринінгових лабораторних зразків. Тромбоцити ≥ 100 000/мм 3 (≥ 100 × 10*9 /л) без трансфузій у межах 2 тижнів до взяття скринінгових лабораторних зразків. Гемоглобін ≥ 9 г/дл (≥ 90 г/л) без трансфузій у межах 1 тижня до взяття скринінгових лабораторних зразків. Сироватковий білірубін ≤ 1,5 × верхньої межі норми (ВМН). Рівень аланінамінотрансферази (АЛТ) і аспартатамінотрансферази (АСТ) у сироватці крові становить ≤ 3 × ВМН. Пацієнти з відомими метастазами в печінку можуть взяти участь у дослідженні з рівнем АЛТ та АСТ у сироватці крові ≤ 5 × ВМН. Рівень креатиніну сироватки крові ≤ 1,5 ВМН або розрахунковий кліренс креатиніну ≥ 40 мл/хв, що розраховується із застосуванням рівняння Кокрофта-Голта: (140 – вік) × вага (кг)/(креатинін сироватки крові [мг/дл] × 72). Співвідношення білка/креатиніну в сечі ≤ 1 мг/мг (≤ 113,1 мг/ммоль) або рівень білку у добовій сечі.

Негативний результат аналізу на поверхневий антиген вірусу гепатиту B (HBsAg).

Негативний результат аналізу на антитіла до вірусу гепатиту С (ВГС) або позитивний результат аналізу на антитіла до ВГС з подальшим негативним результатом аналізу на РНК ВГС та за відсутності поточного застосування терапії проти ВГС.

Розуміння вимог протоколу та здатність їх виконувати, включно із проведенням планових візитів, дотриманням плану лікування, виконанням лабораторних аналізів та всіх інших процедур дослідження.

Наявність підписаної та датованої ФІЗ, в якій зазначено, що учасника дослідження було поінформовано про всі відповідні аспекти дослідження, перед будь-якими скринінговими оцінками, за винятком тих процедур, які виконуються в рамках надання стандартної медичної допомоги у період проведення скринінгу.

Сексуально-активні фертильні пацієнти та їхні жінки-партнери повинні погодитися використовувати високоефективні методи контрацепції під час дослідження та протягом 4 місяців (16 тижнів) після останньої дози кабозантинібу в експериментальній групі (кабозантиніб + атезолізумаб), 3 тижнів після останньої дози абіратерону (контрольна група), або 3 місяців (12 тижнів) після останньої дози ензалутаміду (контрольна група). Також необхідно застосовувати бар’єрний метод контрацепції (наприклад, презерватив). Крім того, чоловіки повинні погодитися не ставати донорами сперми протягом цих самих періодів.
Основні критерії невключення
Єдиним проявом метастазування є аденопатія нижче біфуркації аорти, невимірювані метастази у м’які тканини (ураження внутрішніх органів або аденопатичне ураження) згідно із критеріями RECIST 1.1 або ураження лише кісток.

Будь-яка попередня негормональна терапія, розпочата з метою лікування мКРРПЗ. Застосування абіратерону у межах 1 тижня; ципротерону у межах 10 днів; або отримання флутаміду, нілутаміду, бікалутаміду, ензалутаміду або інших інгібіторів андроген-рецепторів у межах 42 тижнів до рандомізації.

Променева терапія у межах 4 тижнів (2 тижні для метастазів у кістки) до рандомізації.

Пацієнти із клінічно значимими поточними ускладненнями внаслідок попередньої променевої терапії не відповідають критеріям участі в дослідженні.

Відомі метастази в головний мозок або ураження епідурального простору черепа, за винятком випадків, коли було проведене їх належне лікування за допомогою променевої терапії, радіохірургії або обширної хірургічної операції (наприклад, видалення або біопсія метастазів у головний мозок), а стан є клінічно стабільним протягом щонайменше 4 тижнів до рандомізації.

Симптоматичний або прогнозований синдром стискання спинного мозку або синдром кінського хвоста.

Супутня антикоагуляційна терапія, у рамках якої здійснюється застосування пероральних антикоагулянтів, за винятком зазначених нижче. Дозволені антикоагулянти: Аспірин у низьких дозах, що приймається в профілактичних цілях для кардіопротекції (відповідно до місцевих інструкцій), та низькомолекулярні гепарини (НМГ) у низьких дозах. Терапевтичні дози НМГ або прямих інгібіторів фактора Ха — рівароксабану, едоксабану або апіксабану в пацієнтів без відомих метастазів у головний мозок, які отримують антикоагулянт у стабільній дозі протягом щонайменше 1 тижня до рандомізації і без клінічно значущих геморагічних ускладнень внаслідок застосування схеми антикоагуляції чи внаслідок пухлини.

Застосування живих/атенуйованих вакцин у межах 30 днів до рандомізації. Дозволено використання інактивованих (вбитих) вакцин для профілактики інфекційних захворювань. Системне лікування кортикостероїдами або будь-який стан, який вимагає їх застосування (> 10 мг денного еквіваленту преднізону), або інших імунодепресивних препаратів у межах 14 днів до рандомізації.

Пацієнти з метастазами в головний мозок, які потребують системної терапії кортикостероїдами в будь-якій дозі, не відповідають критеріям участі в дослідженні.

Неконтрольоване значне інтеркурентне або недавнє захворювання, яке може перешкоджати інтерпретації даних про безпеку, включно з, зокрема, такими захворюваннями:

Серцево-судинні та серцеві розлади: застійна серцева недостатність (ЗСН) класу III або IV за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (New York Heart Association), нестабільна стенокардія, серйозні серцеві аритмії (наприклад, тріпотіння шлуночків, фібриляція шлуночків, двонаправлена веретеноподібна шлуночкова тахікардія) протягом 6 місяців до рандомізації;
неконтрольована гіпертензія визначається як стійкий систолічний артеріальний тиск (АТ) > 150 мм рт. ст. або діастолічний АТ > 90 мм рт.ст., незважаючи на оптимальне антигіпертензивне лікування;
інсульт, транзиторна ішемічна атака (ТІА), інфаркт міокарда або інше симптоматичне ішемічне явище або тромбоемболічне явище (наприклад, тромбоз глибоких вен, легенева емболія [ТГВ/ЛЕ]) у межах 6 місяців до рандомізації. Наявність в анамнезі додаткових значимих факторів ризику виникнення двонаправленої веретеноподібної шлуночкової тахікардії (наприклад, синдром тривалого інтервалу QT);

Нейропсихіатричний розлад (у тому числі активне суїцидальне мислення), що може перешкоджати здатності надати інформовану згоду або виконувати вимоги протоколу;

Розлади шлунково-кишкового тракту (ШКТ), у тому числі порушення, що впливають на абсорбцію або супроводжуються високим ризиком перфорації чи утворення свища:

пухлини з проникненням у ШКТ, активна пептична виразкова хвороба, гострий панкреатит, гостра непрохідність підшлункової або жовчної протоки, апендицит, холангіт, холецистит, дивертикуліт, обструкція воротаря шлунку або запальне захворювання кишечника (наприклад, хвороба Крона, виразковий коліт);
нориця черевної порожнини, непрохідність кишечника, перфорація ШКТ або внутрішньочеревний абсцес у межах 6 місяців до рандомізації;

Кровохаркання > 0,5 чайної ложки (2,5 мл) червоної крові, клінічно значуща гематурія, гематемез, коагулопатія або наявність в анамнезі іншої обширної кровотечі (наприклад, легеневий крововилив) у межах 3 місяців до рандомізації; відоме кавітаційне ураження легенів або відомий прояв ендобронхіального захворювання; ураження, що інвазують основні легеневі кровоносні судини; інші клінічно значущі розлади, такі як: будь-яке активне, відоме або підозрюване аутоімунне захворювання;

Будь-яка активна інфекція, що потребує системного лікування; відомий вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) або захворювання, пов’язане із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД); туберкульоз в активній формі; наявність в анамнезі даних про захворювання на COVID-19, якщо пацієнт не продемонстрував ознаки одужання принаймні за 30 днів до рандомізації.

Наявність в анамнезі ідіопатичного легеневого фіброзу, організуючої пневмонії, індукованого лікарськими засобами пневмоніту, ідіопатичного пневмоніту або ознак активного пневмоніту в результатах скринінгової КТ органів грудної клітки;

Серйозна рана/виразка/перелом кісток, що не загоюються, на розсуд дослідника; клінічно значущий синдром мальабсорбції на розсуд дослідника;

Фармакологічно некомпенсований, симптоматичний гіпотиреоз;

Печінкова недостатність помірного і важкого ступеню (класи B або C за класифікацією Чайлда-П’ю) або відомий цироз; вимога щодо гемодіалізу або перитонеального діалізу; наявність в анамнезі трансплантації солідних органів.

Обширна хірургічна операція (наприклад, простатектомія, хірургічна операція на ШКТ, видалення або біопсія метастазів у мозок) у межах 4 тижнів до рандомізації.

Незначні хірургічні операції (наприклад, тонкоголкова біопсія) у межах 10 днів до рандомізації. До рандомізації у пацієнтів повинне відбутися повне загоєння ран після обширної або незначної хірургічної операції.

Пацієнти із клінічно значимими поточними ускладненнями внаслідок попередньої хірургічної операції не відповідають критеріям участі в дослідженні. Коригований інтервал QT, обчислений за формулою Фрідеріка (QTcF) > 480 мс на електрокардіограму (ЕКГ) у межах 21 дня до рандомізації.

Неможливість або небажання ковтати таблетки або отримувати лікарський препарат внутрішньовенно.

Раніше виявлена алергія або гіперчутливість до компонентів лікарських форм досліджуваних препаратів або наявність в анамнезі тяжких реакцій, пов’язаних із інфузіями моноклональних антитіл.

Також не допускаються до участі пацієнти з рідкісними спадковими проблемами непереносимості галактози, дефіцитом лактази саамів або мальабсорбцією глюкози-галактози.

Будь-яке інше активне злоякісне новоутворення під час рандомізації або діагностика іншого злоякісного новоутворення, що вимагає активного лікування, протягом 2 років до рандомізації, за винятком ракових захворювань, які піддаються місцевому лікуванню і які, очевидно, були вилікувані, наприклад, базальний або плоскоклітинний рак шкіри або карцинома грудей in situ.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 7 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки 7 місяців
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
2. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
3. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №3" виконавчого органу київської міської ради, м. Київ. Відповідальний дослідник - Іващенко П.Б.
4. Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Стусь В.П.
Кількість досліджуваних в Україні
17.07.2020 Запланована - 25
Кількість досліджуваних в світі
17.07.2020 Запланована - 580
Засідання
НЕР - 24.09.2020
Номер та дата наказу МОЗ
№ 2243 від 05.10.2020
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -