Дана форма доставить ваше повідомлення на електронну пошту адміністрації Волинського обласного медичного центру онкології.
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження III фази для оцінки ефективності та безпечності лазертінібу в порівнянні з гефітінібом як терапії першої лінії в пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легенів з мутацією, що сенситизує рецептор епідермального фактора росту
Код КВ
YH25448-301
Заявник
ТОВ «ПАРЕКСЕЛ Україна»
Спонсор
Yuhan Corporation, Republic of Korea / Юхан Корпорейшн, Республіка Корея
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Лазертініб – Препарат, що досліджується;
Гефітініб, поміщений у капсули – Препарат порівняння;
Плацебо до PR1 – Плацебо;
Плацебо до PR2 – Плацебо
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Аденокарцинома легень (недрібноклітинний рак легені), місцево-поширений або метастатичний рак легені, що не підлягає лікуванню шляхом хірургічного втручання або променевої терапії
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Оцінити ефективність лазертінібу в порівнянні з гефітінібом за виживаністю без прогресування (ВБП).

Другорядна мета: Додатково оцінити ефективність лазертінібу в порівнянні з гефітінібом.

Оцінити загальну виживаність при застосуванні лазертінібу в порівнянні з гефітінібом.

Охарактеризувати фармакокінетику (ФК) лазертінібу і його метаболіту (YH26334).

Оцінити вплив лазертінібу в порівнянні з гефітінібом на симптоми, пов’язані із захворюванням пацієнта, і якість життя, пов’язану зі здоров’ям (HRQoL).

Оцінити профіль безпечності і переносимості лазертінібу в порівнянні з гефітінібом.
Основні критерії включення
Пацієнтам-чоловікам і пацієнткам має бути ≥ 18 років, і вони повинні бути повністю повнолітніми відповідно до законодавства країни, в якій проводиться дослідження.

Пацієнти з такою підтвердженою патологією, як аденокарцинома легені (наприклад, це може бути системний рецидив після проведення операції при захворюванні на ранній стадії, або у пацієнтів може бути вперше діагностовано захворювання стадії IIIB/C або IV). Пацієнти зі змішаними гістологічними характеристиками підходять для включення в дослідження, якщо в гістологічній картині переважатиме аденокарцинома.

Пацієнти з місцево-поширеним або метастатичним НДКРЛ, що не підлягає лікуванню шляхом хірургічного втручання або променевої терапії.

Пацієнти з хоча б 1 з 2 поширених мутацій в гені EGFR, що, як відомо, є асоційованими з чутливістю інгібітора тирозинкінази (ІТК) EGFR (Ex19del або L858R), що є самостійною або супроводжується іншими мутаціями в гені EGFR, та є виявленою за результатами біопсії тканини, проведеної в акредитованій місцевій лабораторії за використання наборів реагентів для виявлення мутацій в гені EGFR Qiagen-Therascreen® EGFR Mutation Detection Kit RGQ (Scorpions ARMS), AmoyDx® EGFR Mutation Test Kit (компанії "Амой Діагностікс" (Amoy Diagnostics)), PANAGENEPANAMutyperTM чи Cobas® EGFR Mutation Test v2 (компанії "Рош Діагностікс" (Roche Diagnostics)) або у вибраній центральній лабораторії. Є обов’язковою наявність переданого на архівне зберігання незабарвленого зразка пухлинної тканини в кількості, достатній для оцінки мутаційного статусу гена EGFR у пацієнтів у центральній лабораторії.

Пацієнти раніше не повинні були отримувати лікування місцево-поширеного або метастатичного НДКРЛ. (Примітка. Попереднє проведення ад’ювантної і неоад’ювантної терапії (наприклад, хіміотерапії, радіотерапії, терапії із застосуванням досліджуваних лікарських засобів) захворювання на ранній стадії є можливим, якщо вона буде завершена за > 12 місяців до рандомізації, за умови задоволення всіх інших критеріїв участі пацієнта в дослідженні).

Результат оцінки функціонального статусу пацієнтів на основі критеріїв ВООЗ повинен відповідати 0-1 балам, і у пацієнтів не повинно бути клінічно значущого погіршення цього результату протягом 2 тижнів, що передуватимуть рандомізації.

У пацієнтів повинне бути хоча б 1 ураження, що піддається вимірюванню, яке раніше не опромінювали та з якого не брали біопсії в періоді скринінгу дослідження, яке на момент початку дослідження може бути точно виміряним за допомогою комп’ютерної томографії (КТ) або магнітно-резонансної томографії (МРТ), і найбільший діаметр якого буде не менше 10 мм (за винятком лімфатичних вузлів, розміри яких по короткій осі повинні бути ≥15 мм), та який можна буде час від часу точно вимірювати. У випадку існування лише 1 ураження, що піддаватиметься вимірюванню, його можна використовувати (як ураження-мішень) за умови, якщо його раніше не опромінювали. При цьому сканування для оцінки пухлини повинні проводитися не менше ніж через 2 тижні після взяття біопсії на етапі скринінгу.

Пацієнт-чоловік, котрому не було проведено вазектомії, в період отримання досліджуваного лікарського засобу та протягом не менше ніж 24 тижнів з моменту отримання досліджуваного лікарського засобу востаннє повинен погодитися дотримуватися рекомендацій з користування методами контрацепції, що містяться в Додатку 3 до цього протоколу, й утримуватися від донації сперми в цей період.

Пацієнтка підходить для участі в цьому дослідженні, якщо вона не є вагітною, не годує груддю і відповідає хоча б одній з наступних вимог. Вона не повинна бути жінкою, здатною до дітонародження, як це визначено в Додатку 3, АБО, якщо вона – жінка, здатна до дітонародження, з моменту скринінгу доти, поки з моменту отримання нею досліджуваного лікарського засобу востаннє не минуть 24 тижні, вона повинна погодитися дотримуватися рекомендацій з користування методами контрацепції, що містяться в Додатку 3; у здатної до дітонародження жінки повинен бути негативний результат тесту сироватки крові на вагітність (визначення рівня бета-хоріонічного гонадотропіну людини) на етапі скринінгу.

Перед початком будь-яких процедур дослідження пацієнт повинен підписати форму інформованої згоди (ФІЗ), у тому числі, погодившись дотримуватися вимог і обмежень, перелічених у цій ФІЗ і цьому протоколі.
Основні критерії невключення
1. Симптоматичні і нестабільні метастази в головному мозку.

2. Метастази лептоменінгеальної локалізації.

3. Симптоматична компресія спинного мозку. Пацієнт може бути включений в дослідження, якщо він/вона не потребуватиме лікування стероїдами протягом хоча б 2 тижнів, що передуватимуть рандомізації.

4. Інтерстиціальна хвороба легені (ІХЛ), лікарсько-індукована ІХЛ, променевий пневмоніт, що вимагав застосування стероїдів, або будь-які прояви клінічно активної ІХЛ у минулому.

5. Будь-які захворювання, що вимагають проведення тривалої кисневої терапії.

6. Будь-яке злоякісне новоутворення, що не є захворюванням, що досліджується, в минулому, не більше ніж за 3 роки до рандомізації.

7. Будь-які прояви тяжких або неконтрольованих системних захворювань, включаючи неконтрольовану гіпертензію і активні геморагічні діатези, через що участь пацієнта в цьому дослідженні, на думку Дослідника, стає небажаною, або що може заважати дотриманню протоколу.

8. Будь-які серцево-судинні захворювання, до яких належать наступні. Симптоматична хронічна серцева недостатність або серйозна аритмія серця, що вимагає інтенсивного лікування, в минулому. Інфаркт міокарда або нестабільна стенокардія в минулому, не більше ніж за 24 тижні до рандомізації.

9. Позитивний результат тесту на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (ВГB) (HBsAg), позитивний результат тесту на антитіло до вірусу гепатиту C (ВГC), інше клінічно активне інфекційне захворювання печінки або підтверджений позитивний результат тесту на вірус імунодефіциту людини.

10. Рефрактерні нудота і блювання, хронічні шлунково-кишкові захворювання, неспроможність проковтнути препарат або проведення в минулому значної резекції кишки, що може перешкоджати достатньому всмоктуванню досліджуваного лікарського засобу.

11. Гіперчутливість до активної речовини або неактивних допоміжних речовин, що входять до складу досліджуваного лікарського засобу (досліджуваних лікарських засобів), або до препаратів, які за своєю хімічною структурою є подібними до досліджуваного лікарського засобу (досліджуваних лікарських засобів) або належать до того самого класу, що і досліджуваний лікарський засіб (досліджувані лікарські засоби), в минулому.

12. Непереносимість галактози, недостатність лактази Лаппа або синдром мальабсорбції глюкози / галактози в минулому.

13. Клінічно значуща хронічна інфекція або значуще соматичне чи психічне захворювання.

14. Трансплантація кісткового мозку або солідного органу.

15. Будь-яке захворювання, що, на думку Дослідника, може перешкоджати відповідності пацієнта до процедур дослідження, дотриманню ним/нею обмежень і вимог.

16. Попереднє проведення будь-якої терапії місцево-поширеного або метастатичного НДКРЛ (стадії IIIB/C або IV) із застосуванням системних антинеопластичних препаратів, включаючи хіміотерапію, біологічну терапію, імунотерапію або застосування будь-якого досліджуваного лікарського засобу.

17. Попереднє проведення будь-якої терапії із застосуванням інгібітора тирозинкінази рецептора епідермального фактора росту (ІТК EGFR).

18. Проведення великої операції (за винятком створення судинного доступу) не більше ніж за 4 тижні до або через 4 тижні після рандомізації.

19. Проведення радіотерапії з опроміненням більше ніж 30% кісткового мозку або великої ділянки тіла не більше ніж за 4 тижні до або через 4 тижні після рандомізації.

20. Отримання на момент початку дослідження лікарських засобів або добавок з трав, що, як відомо, є сильними інгібіторами або індукторами CYP3A4 (Додаток 6) (або неспроможність припинити їх використання протягом відповідного періоду вимивання, що передуватиме рандомізації).

21. Отримання альтернативної протипухлинної терапії не більше ніж за 5 періодів напіввиведення препарату або не більше ніж за 4 тижні (залежно від того, що буде довшим) до рандомізації.

22. Будь-які прояви токсичності на момент рандомізації, ступінь яких є більшим 1 ступеня за критеріями CTCAE, що не минули відтоді, як проводилася попередня терапія, за винятком алопеції та нейропатії 2 ступеня, спричиненої попередньою хіміотерапією.

23. Отримання будь-якого досліджуваного лікарського засобу не більше ніж за 5 періодів напіввиведення сполуки або не більше ніж за 4 тижні (залежно від того, що буде довшим) до рандомізації.

24. Пацієнт відповідає будь-якому з наступних критеріїв для серця. Будь-які клінічно значущі порушення ритму, провідності або морфології на ЕКГ спокою (наприклад, повна блокада лівої ніжки пучка Гіса, блокада серця третього ступеня, блокада серця другого ступеня, довжина інтервалу PR >250 мс). Середня довжина інтервалів QTc, одержаних на 3 електрокардіограмах (ЕКГ) спокою на етапі скринінгу, перевищує 470 мс. Будь-які фактори, що збільшують ризик подовження інтервалу QTc або ризик виникнення аритмічних подій, таких, як серцева недостатність, гіпокаліємія, спадковий синдром подовженого інтервалу QT, синдром подовженого інтервалу QT в сімейному анамнезі чи раптова смерть без явних причин у віці до 40 років у родичів першого ступеня споріднення, або застосування будь-яких супутніх лікарських засобів, що, як відомо, подовжують інтервал QT або спричиняють шлуночкову тахікардію типу "пірует" (Додаток 6). Фракція викиду лівого шлуночка.

25. Недостатність кісткомозкового резерву або функції органа, виявлена на основі будь-якого з наступних лабораторних показників. Абсолютна кількість нейтрофілів 9 /л. Кількість тромбоцитів 9 /л. Гемоглобін Аланінамінотрансфераза: перевищення в більше ніж 2,5 рази верхньої межі норми(ВМН), коли не виявляються метастази в печінку, або перевищення в понад 5 разів ВМН, коли виявляються метастази в печінку. Аспартатамінотрансфераза: перевищення в понад 2,5 рази ВМН, коли не виявляються метастази в печінку, або перевищення в понад 5 разів ВМН, коли виявляються метастази в печінку. Загальний білірубін: перевищення в понад 1,5 рази ВМН, коли не виявляються метастази в печінку, або перевищення в понад 3 рази ВМН у випадку задокументованого синдрому Жільбера (некон’югована гіпербілірубінемія) або наявності метастазів у печінку. Креатинін сироватки крові: перевищення в понад 1,5 рази ВМН при кліренсі креатиніну.
Запланована тривалість КВ в Україні
4 роки 5 місяців 1 день
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки 5 місяців 1 день
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С.
2. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", м. Харків. Відповідальний дослідник - Шаповалов Д.В.
3. Державна установа "Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України", м. Харків. Відповідальний дослідник - Поповська Т.М.
4. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський протипухлинний центр" Закарпатської обласної ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Русин А.В.
6. Обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Іващук О.І.
7. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний онкологічний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ. Відповідальний дослідник - Войтко Н.Л.
9. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О.
10. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
11. Обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Семеген Ю.В.
12. Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології" Вінницької обласної Ради, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шевня С.П.
Кількість досліджуваних в Україні
22.07.2020 Запланована - 50; 19.10.2020 Запланована - 100
Кількість досліджуваних в світі
22.07.2020 Запланована - 380
Засідання
НЕР - 24.09.2020
Номер та дата наказу МОЗ
№ 2243 від 05.10.2020
Файли для завантаження