Повна Назва КВ
Дослідження фази ІІІ для оцінки монотерапії зимберелімабом (AB122) порівняно зі стандартною хіміотерапією або комбінацією зимберелімаба і препарату AB154 в якості терапії першої лінії PD-L1-позитивного, місцево-поширеного або метастатичного недрібноклітинного раку легень
Код КВ
ARC-10
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК’ЮВІА РДС Україна»
Спонсор
Arcus Biosciences, Inc., United States
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
1. Зимберелімаб (Zimberelimab) – Препарат, що досліджується;
2. Домваналімаб (Domvanalimab) – Препарат, що досліджується;
3. Домваналімаб (Domvanalimab, AB154) – Препарат, що досліджується;
4. Карбоплатин (Carboplatin) – Препарат порівняння;
5. Паклітаксел (Paclitaxel) – Препарат порівняння;
6. Пеметрексед (Pemetrexed) – Препарат порівняння.
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Недрібноклітинний рак легень
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Цілі ефективності:
- Оцінити ефективність монотерапії зимберелімабом порівняно з двокомпонентною хіміотерапією на основі препаратів платини (група лікування А порівняно з групою лікування В)
- Оцінити ефективність комбінованої терапії зимберелімабом та домваналімабом порівняно з монотерапією зимберелімабом (група лікування В порівняно з групою лікування С)
- Оцінити клінічну активність монотерапії зимберелімабом в учасників, які перейшли з двокомпонентної хіміотерапії на основі препаратів платини
Цілі оцінки якості життя:
- Оцінити ефективність впливу монотерапії зимберелімабом порівняно з двокомпонентною хіміотерапією на основі препаратів платини або комбінованою терапією зимберелімабом та домваналімабом на якість життя/стан здоров’я
Цілі з оцінки безпечності:
- Оцінка безпечності монотерапії зимберелімабом порівняно з двокомпонентною хіміотерапією на основі препаратів платини або комбінованою терапією зимберелімабом та домваналімабом
Основні критерії включення
Учасники чоловічої чи жіночої статі; вік ≥ 18 років або вік ≥ встановленого на регіональному рівні віку для надання згоди на участь в експериментальних клінічних дослідженнях на момент попереднього скринінгу.

Здатність та бажання дотримуватися вимог та обмежень протоколу.

Гістологічно підтверджений, раніше не лікований, місцево-поширений або метастатичний (стадія IIIB─IV за AJCC, версія 8), плоскоклітинний або неплоскоклітинний НДРЛ із документально підтвердженим високим рівнем експресії PD-L1 (бал за шкалою TPS ≥ 50%, визначення за допомогою аналізу PharmDx 22C3 IHC).

Пацієнти з місцерозповсюдженим захворюванням не повинні відповідати критеріям для отримання інших потенційно лікуючих методів лікування.

Пацієнти не повинні попередньо отримувати лікування місцеворозповсюдженого або метастатичного захворювання.

Пацієнти, які попередньо отримували лікування, призначене для ранніх стадій захворювання, повинні завершити лікування протягом, принаймні, 6 місяців до введення першої дози ДП.

У регіонах, де інгібітори імунних контрольних точок схвалені в якості стандартного лікування, пацієнти не повинні мати доступ і повинні відмовлятися від лікування інгібіторами імунних контрольних точок, схваленими на місцевому рівні.

Статус за шкалою ECOG: 0–1.

Принаймні 1 вимірюване цільове ураження відповідно до критеріїв RECIST версії 1.1.

Адекватний функціональний стан внутрішніх органів та кісткового мозку, як визначено нижче: нейтрофіли ≥ 1500/мкл; тромбоцити ≥ 100 x 10*3 /мкл; рівень гемоглобіну ≥ 9,0 г/дл; аспартатамінотрансфераза ≤ 2,5 x верхня межа норми (ВМН) без метастазів у печінку та ≤ 5 x ВМН з метастазами в печінку; аланінамінотрансфераза ≤ 2,5 x ВМН без метастазів у печінку та ≤ 5 x ВМН з метастазами в печінку; білірубін ≤ 2 x ВМН (крім учасників із синдромом Жильбера, у яких загальний білірубін повинен бути креатинін ≤ 2 x ВМН або розрахунковий кліренс креатиніну (РКК) > 45 мл/хв. РКК можна розрахувати за допомогою методу Кокрофта-Голта.

Якщо в учасника є метастази в головний мозок або оболонки головного мозку, він повинен відповідати таким критеріям: відсутність прогресування, що підтверджується неврологічними симптомами або ознаками, принаймні за 4 тижні до введення першої дози; метастатичні ураження головного мозку не потребують негайного втручання; карциноматозний менінгіт виключений незалежно від клінічної стабільності.

Жінки дітородного віку (ЖДВ), не стерилізовані хірургічним шляхом та в період життя від менархе до 1 року після менопаузи, повинні мати негативний результат аналізу сироватки крові на вагітність. ЖДВ та учасники чоловічої статі, які знаходяться у статевих відносинах з ЖДВ, повинні погодитися використовувати високоефективні методи контрацепції, а також утримуватися від донорства сперми з моменту надання згоди і до 90 днів після отримання останньої дози зимберелімабу або домваналімабу та/або 6 місяців після отримання останньої дози карбоплатину, паклітакселу або пеметрекседу, залежно від того, що настане пізніше. Вимоги щодо засобів контрацепції можуть бути розширені залежно від місцевих нормативних вимог.

Учасниці не повинні годувати грудьми.
Основні критерії невключення
Наявність синтезу онкогенну ALK або мутації EGFR.

Пацієнти з невідомим статусом ALK або EGFR та неплоскоклітинною гістологією повинні ще раз пройти аналіз перед скринінгом. Примітка: аналіз на мутації EGFR та ALK не потрібен для пацієнтів із плоскоклітинною гістологією. Наявність будь-яких інших геномних аберацій пухлини або драйверної мутації (наприклад, ROS, BRAF, NTRK), для яких таргетна терапія схвалена місцевим органом охорони здоров’я та доступна.

Використання будь-яких живих вакцин проти інфекційних захворювань протягом 28 днів після отримання першої дози ДП.

Травма в анамнезі або серйозна операція протягом 28 днів до отримання першої дози ДП. (Зверніть увагу, що встановлення катетера центрального венозного доступу (наприклад, порту або аналогічного) не вважається серйозною хірургічною процедурою).

Основні медичні стани, через які, на думку дослідника або спонсора, застосовувати ДП небезпечно, зокрема:
інтерстиціальне захворювання легенів, у тому числі інтерстиціальне захворювання легенів або неінфекційний пневмоніт в анамнезі (лімфангітне поширення НДРЛ не відсторонює від участі);
активні вірусні, бактеріальні або грибкові інфекції, що потребують парентерального лікування протягом 14 днів після початку застосування ДП;
клінічно значущі серцево-судинні захворювання;
стан, який може утруднити інтерпретацію визначення токсичності або ПЯ;
трансплантація солідного органу в анамнезі.

Супутнє захворювання, що вимагає застосування супра-фізіологічних доз кортикостероїдів (> 10 мг/день перорального преднізолону або його еквіваленту) або імунодепресивних препаратів (не виключені і кортикостероїди місцевої дії, що розсмоктуються). Позитивні результати аналізів на поверхневий антиген гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С з наявністю якісної РНК гепатиту С або антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-1 та/або ВІЛ-2) під час скринінгу.

Наявність відомих психіатричних захворювань або розладів, пов’язаних зі зловживанням наркотичними речовинами, які можуть перешкодити дотриманню вимог цього випробування.

Значна деменція або інший психічний стан, який не дозволяє учаснику дати згоду на участь у дослідженні.

Будь-яке активне автоімунне захворювання або документально підтверджене в анамнезі автоімунне захворювання або синдром, які потребували системного лікування протягом останніх 2 років (тобто із застосуванням хворобомодифікуючих препаратів, кортикостероїдів або імунодепресивних препаратів), за винятком вітіліго або вилікованої дитячої астми/атопії.

Замісна терапія (наприклад, тироксин, інсулін або фізіологічна замісна терапія кортикостероїдами для лікування недостатності надниркових залоз або гіпофіза) не вважається формою системного лікування.

Учасники з астмою, які потребують періодичного застосування бронходилататорів, інгаляційних кортикостероїдів або ін’єкцій кортикостероїдів для місцевого застосування, не будуть виключені з цього дослідження. Учасники, які постійно отримують системні кортикостероїди, будуть виключені з дослідження.

Попередні злоякісні новоутворення, активні протягом попередніх 2 років, за винятком місцево виліковних видів раку, які були очевидно вилікувані, таких як базальний або плоскоклітинний рак шкіри, поверхневий рак сечового міхура або рак шийки матки, молочної залози або простати in situ.

Попереднє лікування будь-якими антитілами до PD-1, PD-L1 або будь-яким іншим антитілом, спрямованим на імунну контрольну точку. Застосування інших досліджуваних препаратів (препаратів, не зареєстрованих для продажу за будь-якими показаннями) за 28 днів або 5 періодів напіввиведення (залежно від того, що триває довше) до отримання першої дози ДП.

Відома гіперчутливість до рекомбінантних білків або будь-якої допоміжної речовини, що міститься у лікарській формі ДП.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 3 місяці
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки 4 місяці
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
2. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми . Відповідальний дослідник - Винниченко І.О.
3. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
4. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Мед-Сервіс", м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Вігуро М.С.
5. Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А.
6. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю Медична клініка "Інновація", Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж. Відповідальний дослідник - Тарасенко Т.Є.
7. Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний онкологічний диспансер" Херсонської обласної ради, м. Херсон. Відповідальний дослідник - Сокур І.В.
8. Медичний центр "MEDICAL PLAZA" Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОДНІПРО", м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко Ю.М.
9. Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний протипухлинний центр" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Голобородько О.О.
Кількість досліджуваних в Україні
20.07.2021 Запланована - 38
Кількість досліджуваних в світі
20.07.2021 Запланована - 625
Засідання
НЕР - 09.09.2021
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1966 від 15.09.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -