Дана форма доставить ваше повідомлення на електронну пошту адміністрації Волинського обласного медичного центру онкології.
Повна Назва КВ
LIBRETTO-431: Багатоцентрове, рандомізоване, відкрите дослідження III фази порівняння терапії препаратом LOXO-292 з терапією препаратами на основі похідних платини в поєднанні з пеметрекседом в (або без) комбінації з прийомом пембролізумаба в якості першої лінії лікування поширеного чи метастазуючого недрібноклітинного раку легені з наявністю гібридного гена RET
Код КВ
J2G-MC-JZJC
Заявник
«Елі Ліллі Восток СА», Швейцарія
Спонсор
Елі Ліллі енд Компані, США / Eli Lilly and Company, USA
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Selpercatinib, Селперкатініб, LOXO-292 – Препарат, що досліджується
Ribocarbo-L, Рібокарбо-Л, Рібокарбо®-Л, Ribocarbo®-L – Препарат порівняння
Cisplatin, Цисплатин, ЦИСПЛАТИН ЕБЕВЕ, CISPLATIN EBEWE – Препарат порівняння
Keytruda, Кітруда, КІТРУДА®, KEYTRUDA®, KEYTRUDA SFI – Препарат порівняння
Alimta, Алімта, АЛІМТА, ALIMTA – Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Поширений чи метастазуючий недрібноклітиний рак легень з наявним гібридним геном RET
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Оцінка безпеки та ефективності, порівняння виживаності без прогресії при терапії препаратом селперкатініб (LOXO-292) у пацієнтів з поширеним чи метастазуючим недрібноклітинним раком легенів та наявним гібридним геном RET при застосуванні селперкатінібу(LOXO-292) і терапії препаратами на основі похідних платини (карбоплатин чи цисплатин) та пеметрекседом у комбінації з пембролізумабом чи без нього.
Основні критерії включення
Наявність гістологічно підтвердженого НДРЛ стадії IIIB-IIIC чи стадії IV з протипоказаннями до проведення радикального хірургічного втручання чи променевої терапії (Lim et al. 2018). Гістологічний аналіз пухлини має свідчити головним чином про неплоскоклітинний характер пухлини. Плоскоклітинний та/або змішаний дрібно-/недрібноклітинний характер пухлини не дозволений.

Перебудова гена RET, виявлена в пухлині методом PCR чи NGS. Результати за аналізом крові методом NGS також прийнятні.
Результат, що підтверджує перебудову гена RET, має бути отриманий від лабораторії, сертифікованої згідно з CLIA ISO/НЕК, CAP чи іншою подібною системою сертифікації, і чітко вказувати на наявність перебудови гена RET. Результати аналізу крові повинні визначатися на платформі, що відповідає цим стандартам, а також схвалена компанією «Ліллі».
В кожному випадку перебудова гена RET має бути підтверджена результатом перевірки гістопатологічного звіту компанією «Ліллі» чи призначеною нею особою до включення пацієнта у дослідження.
Наявність на момент рандомізації незабарвленого архівного зразка пухлинної тканини у кількості, достатній для ретроспективного централізованого аналізу статусу злиття/мутації гена RET (з метою підтвердження). Детальна інформація наведена у розділі 8.8.1.

Наявність проявів захворювання, що піддаються оцінці відповідно до RECIST 1.1 (Eisenhauer et al. 2009), за оцінкою дослідника. Цільові пухлини, що знаходяться у попередньо опромінених ділянках, вважаються такими, що піддаються оцінці, за умови встановлення факту прогресії цих пухлин та наявності задокументованої інформації про чітке місцезнаходження попередньо опромінених пухлин.

Загальний стан пацієнта за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG) 0-2 (Oken et al. 1982).

Прогнозована тривалість життя щонайменше 3 місяці.

Належне функціонування органів , що буде встановлено у подальшому. В ході вихідного візиту, а також до введення препаратів в день 1 циклу 1 наступні параметри мають відповідати вказаним нижче значенням. Абсолютне число нейтрофілів - 1,5×10*9 /л Тромбоцити - 100×10*9 /л Гемоглобін - 9 г/дл
Примітка: переливати кров для підвищення рівня гемоглобіну або починати терапію еритропоетином чи G-CSF з метою забезпечення відповідності критеріям включення у дослідження забороняється у межах 28 днів до отримання першої дози досліджуваного препарату. Аналіз крові на згортання МНВ чи ПЧ - ≤1,5X ВМН, якщо пацієнт не отримує антикоагуляційну терапію аЧТЧ чи ЧТЧ - ≤1,5X ВМН, якщо пацієнт не отримує антикоагуляційну терапію Функція печінки Загальний білірубін - ≤ 1,5X ВМН За винятком пацієнтів із задокументованим синдромом Жильбера в анамнезі, у яких рівень загального білірубіну має становити Прямий білірубін ≤ ВМН пацієнтів із рівнем загального білірубіну >1,5X ВМ АЛТ і АСТ - Функція нирок Виміряний кліренс креатиніну АБО Розрахунковий кліренс креатиніну- 50 мл/хв
Скорочення: АЛТ = аланінамінотрансфераза; аЧТЧ = активований частковий тромбопластиновий час; АСТ = аспартатамінотрансфераза; дл = децилітр; G-CSF = гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор; г = грам; МНВ = міжнародне нормалізоване відношення; л = літр; мл = мілілітр; хв = хвилина; ПТ = протромбіновий час; ЧТЧ = частковий тромбопластиновий час; ВМН = верхня межа норми.

Здатність ковтати капсули. Контрацепція.

Чоловіки з партнерками дітородного потенціалу або жінки дітородного потенціалу повинні погодитися використовувати високоефективний метод контрацепції (наприклад, внутрішньоматковий пристрій або протизаплідні таблетки) під час лікування досліджуваним препаратом та протягом 6 місяців після отримання останньої дози досліджуваного препарату. На додаток, учасники дослідження чоловічої статі, рандомізовані до групи В, повинні використовувати презерватив під час лікування в рамках дослідження та протягом 91 дня після отримання останньої дози пеметрекседу.
Примітка: Якщо це не суперечить місцевим законодавством, жінки дітородного потенціалу, які не живуть статевим життям (якщо йдеться про повне утримання від статевих відносин, обране жінкою в якості її звичного способу життя) або практикують одностатеві відносини (якщо це вибір жінки та її звичний спосіб життя), повинні погодитися і надалі утримуватися від статевих відносин або практикувати одностатеві відносини, не вступаючи у сексуальні контакти з чоловіками. Періодичне утримання від статевих відносин (наприклад, при використанні календарного методу розрахунку строків овуляції, симптотермального методу, методу розрахунку постовуляційного періоду), утримання від статевих відносин лише під час участі у випробуванні та перерваний статевий акт не є прийнятними методами контрацепції.

Жінки дітородного потенціалу повинні:
Мати негативний результат тесту на вагітність (за допомогою аналізу сироватки крові або сечі, відповідно до місцевого законодавства), задокументований у межах 24 годин до лікування досліджуваним препаратом.
Утримуватися від грудного вигодовування під час лікування та щонайменше протягом 4 місяців після отримання останньої дози досліджуваного препарату. Інформована згода.

Учасник або його законний представник повинні бути здатними демонструвати розуміння характеру, значимості та ускладнень, пов’язаних з участю у дослідженні, та надати підписану інформовану згоду, як це описано в Додатку 1, що включає дотримання вимог та обмежень, перерахованих у формі інформованої згоди (ФІЗ) та в цьому протоколі.

Вік пацієнта дозволяє надати інформовану згоду відповідно до місцевого законодавства і становить щонайменше 18 років.
Основні критерії невключення
Наявність додаткових валідованих онкогенних драйверів НДРЛ, якщо вони були виявлені: наприклад, активуючі мутації EGFR, BRAF або мутації KRAS, MET в 14-му екзоні чи високорівнева ампліфікація MET або злиття ALK, ROS чи NTRK 1/2/3.

Наявність симптоматичних местастазів у центральну нервову систему (ЦНС), карциноматозного менінгіту чи нелікованої спинальної компресії. Будь-яке попереднє цільове лікування чи терапія глюкокортикоїдами для лікування метастазів у ЦНС має бути завершена щонайменше за 2 тижні до початку рандомізації, і пацієнти повинні бути стабільними з неврологічної точки зору протягом 2 тижнів до рандомізації.

Наявність значимого з клінічної точки зору активного серцево-судинного захворювання або перенесений інфаркт міокарда у межах 6 місяців до запланованого початку досліджуваного лікування чи подовження інтервалу QT, скоригованого за частотою серцевих скорочень за формулою Фредеріка (QTcF), до значення >470 мс на більше ніж одній ЕКГ, що були записаниі під час вихідного періоду.
Примітка: пацієнти з імплантованими кардіостимуляторами можуть бути включені у дослідження незважаючи на невідповідність критерію, що описує вимоги до значення коригованого інтервалу QT (QTc), з огляду на те, що вони не піддаються цій оцінці.

Наявність у пацієнта симптоматичного асциту чи плеврального випоту.

Наявність в анамнезі пацієнта даних про вірус імунодефіциту людини ([ВІЛ]; у крові пацієнта були виявлені антитіла до ВІЛ 1/2). Якщо дані медичного анамнезу, симптоми та/або результати лабораторних аналізів дозволяють припустити, що у пацієнта може бути ВІЛ, повинні бути проведені відповідні оцінки для визначення необхідності виключення пацієнта із дослідження.

Наявність в анамнезі пацієнта даних про активний гепатит В або гепатит С. Активний гепатит В визначається як відомий позитивний результат аналізу на поверхневий антиген гепатиту В. Активний гепатит С визначається як відомий позитивний результат аналізу на антитіла до гепатиту С та відомі результати кількісного визначення рівня рибонуклеїнової кислоти [РНК] гепатиту С, що перевищують нижню межу визначення. Якщо дані медичного анамнезу, симптоми та/або результати лабораторних аналізів дозволяють припустити, що у пацієнта може бути активний гепатит В або С, повинні бути проведені відповідні оцінки для визначення необхідності виключення пацієнта із дослідження.

Наявність у пацієнта активної неконтрольованої системної бактеріальної, вірусної чи грибкової інфекції, що вимагає лікування або призводить до серйозного поточного супутнього захворювання, яке не піддається контролю, незважаючи на оптимальне лікування (наприклад, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, клінічно активний дивертикуліт, внутрішньочеревний абсцес, непрохідність шлунково-кишкового тракту або перитонеальний карциноматоз). Обстежувати пацієнта для виявлення хронічних хвороб не потрібно.

Наявність у пацієнта значимого з клінічної точки зору активного синдрому мальабсорбції чи іншого захворювання, яке може впливати на всмоктування досліджуваного препарату із шлунково-кишкового тракту.

Наявність інших злоякісних захворювань, за винятком немеланомного раку шкіри, раку шийки матки in situ або злоякісного новоутворення, діагностованого ≥2 роки тому, що не є активним у поточний момент часу. Пацієнти, що отримують ад’ювантну гормональну терапію з приводу раку молочної залози чи раку простати і не демонструють ознак захворювання, можуть бути включені у дослідження. Попередня/супутня терапія.

До рандомізації у пацієнта проводилося будь-що з наступного:
Попередня системна терапія (хіміотерапія або біологічна терапія) з приводу метастатичного захворювання. Пацієнти, що отримують ад’ювантну чи неоад’ювантну терапію, мають право на участь у дослідженні, якщо така терапія була завершена щонайменше за 12 місяців до розвитку метастатичного захворювання, а лікування не включало імунотерапевтичних препаратів (включаючи, серед іншого, анти-PD-1 чи PD-L1 речовини).
Радикальне хірургічне втручання (за винятком встановлення пристроїв для судинного доступу) у межах 3 тижнів до запланованого початку лікування.
Променева терапія, спрямована на тимчасове полегшення проявів хвороби, у межах 1 тижня до отримання першої дози досліджуваного лікування або у межах 6 місяців до отримання першої дози досліджуваного лікування, якщо легені поглинули дозу опромінення, що перевищує 30 Гр.
Будь-які невирішені прояви токсичності внаслідок попередньої терапії що відповідають вищому за 1-й ступінь токсичності згідно із Загальними термінологічними критеріями для опису небажаних явищ (CTCAE) на момент початку досліджуваного лікування, за винятком алопеції та невропатії 2-го ступеня, пов’язаної з попередньою терапією.

Прийом супутного лікарського засобу, який, як відомо, викликає подовження інтервалу QTc (наприклад, див. Додаток 5).

Необхідність супутнього застосування потужних інгібіторів чи індукторів цитохрому Р450 (CYP)3A4.

Неможливість відмінити застосування інгібіторів протонної помпи (ІПП), якщо пацієнта буде рандомізовано до групи A.

Необхідність постійного лікування стероїдами. Допускається періодичне використання інгаляційних стероїдних препаратів для лікування астми чи ін’єкційних стероїдних препаратів для місцевого застосування. Проте, імуносупресивна терапія в межах 1 тижня до отримання першої дози досліджуваного препарату заборонена.

Отримання живої вакцини в межах 30 днів до отримання першої дози досліджуваного лікування. Дозволяється сезонне введення вакцин проти грипу, що не містить живих вірусів.

Неможливість перервати лікування нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) за 2 дні (5 днів для НПЗП тривалої дії) до застосування пеметрекседу, в день застосування пеметрекседу та на 2 дні після застосування пеметрекседу.

Попередній/супутній досвід участі у клінічних дослідженнях.

Станом на поточний момент часу пацієнт включений до будь-якого іншого клінічного дослідження експериментального препарату або до будь-якого іншого медичного наукового дослідження, яке розцінюється як несумісне з цим дослідженням із наукових чи медичних міркувань.

У межах останніх 30 днів (4 місяці для досліджень, що проводяться в Японії; 3 місяці для досліджень, що проводяться у Великобританії) пацієнт брав участь у клінічному дослідженні експериментального препарату. Якщо попередній досліджуваний препарат характеризується тривалим періодом напіввиведення, повинно пройти 5 періодів напіввиведення або 30 днів (4 місяці для досліджень, що проводяться в Японії; 3 місяці для досліджень, що проводяться у Великобританії [залежно від того, який період є довшим]). Виняткові випадки будуть розглядатися в індивідуальному порядку спеціалістом компанії «Ліллі» (лікарем, що відповідає за проведення клінічного наукового дослідження (CRP) / науковцем, що відповідає за проведення клінічного наукового дослідження (CRS)). Інші критерії виключення.

Відома, гіперчутливість до будь-якої допоміжної речовини селператинібу, до препаратів, що містять похідні платини, чи до пеметрекседу.

Пацієнт не може чи не бажає приймати добавки у вигляді фолієвої кислоти, дексаметазону чи вітаміну B12. Критерії виключення для пацієнтів, яким призначено пембролізумаб Наступні критерії виключення застосовуються лише до учасників з групи В, яких дослідник планує лікувати пембролізумабом:

Наявність в анамнезі даних про інтерстиціальне захворювання легенів чи інтерстиціальну пневмонію, включаючи значиму з клінічної точки зору променеву пневмонію.

Наявність активного аутоімунного захворювання чи будь-якої хвороби або прийом будь-якого лікування, що могло послабити імунну систему, у межах останніх 2 років, або наявність синдрому чи стану, що вимагає застосування кортикостероїдів чи імуносупресивних речовин. Проведення замісної терапії (наприклад, замісна терапія тироксином, інсуліном або фізіологічна замісна терапія кортикостероїдами з приводу надниркової чи гіпофізарної недостатності тощо) не вважається формою системного лікування і не тягне за собою виключення пацієнта із дослідження.

Використання багаторівневих або багатократних супрафізіологічних доз кортикостероїдів чи імуносупресивних речовин (понад 10 мг/доба преднізону чи еквівалент). Застосування зовнішніх, офтальмологічних, інгаляційних та інтраназальних кортикостероїдів дозволяється.

Відома гіперчутливість до пембролізумабу чи до будь-яких допоміжних речовин пембролізумабу.
Запланована тривалість КВ в Україні
5 років 11 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
5 років 11 місяців
Дата початку КВ в Україні
30.07.2020
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Каджоян А.В.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
3. Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний онкологічний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ. Відповідальний дослідник - Пономарьова О.В.
4. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради", м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шевня С.П.
6. Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Берзой О.А.
7. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
8. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Мед-Сервіс", м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Вігуро М.С.
9. Приватне підприємство приватної виробничої фірми "Ацинус", лікувально-діагностичний центр , м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М.
10. Обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Іващук О.І.
11. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко О.І.
Кількість досліджуваних в Україні
01.04.2020 Запланована - 895
Кількість досліджуваних в світі
01.04.2020 Запланована - 400
Засідання
НЕР - 28.05.2020
Супутні матеріали
Компанія, яка діє за довіреністю, що надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ «ІМП Логістика Україна».
Лабораторні набори – фірми Covance та витратні матеріали до них;
Електронні пристрої TrialMax Slate(HP Pro tablet PC, HP Inc. USA), з комплектуючими матеріалами;
Електронні пристрої TrialMax Touch(Samsung,Samsung Electronics Co.,Ltd Korea), з комплектуючими матеріалами.
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1360 від 10.06.2020
Файли для завантаження