Повна Назва КВ
Рандомізоване дослідження ІІІ фази для оцінки ефективності та безпечності пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з ленватинібом (E7080/MK-7902) і хіміотерапією порівняно зі стандартним лікуванням в якості першої лінії терапії для учасників з метастатичною карциномою стравоходу
Код КВ
MK-7902-014 (E7080-G000-320)
Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю «МСД Україна»
Спонсор
«Мерк Шарп енд Доум Корп.», дочірнє підприємство «Мерк енд Ко., Інк.», США (Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., USA)
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
MK-3475, Пембролізумаб, Pembrolizumab, Keytruda®, Кітруда® – Препарат, що досліджується;
Ленватиніб, Lenvatinib, Lenvima®, Kisplyx® – Препарат, що досліджується;
CISPLATIN TEVA, Цисплатин, Cisplatin – Препарат, що досліджується;
Benda-5 FU; 5 Fluorouracil, Флуороурацил – Препарат, що досліджується;
Fluorouracil, Флуороурацил – Препарат, що досліджується;
Calciumfolinat-GRY® TEVA, Кальцію фолінат (Calcium folinate) – Препарат, що досліджується;
Oxaliplatin AqVida, Оксаліплатин – Препарат, що досліджується.
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Метастатичний плоскоклітинний рак стравоходу
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета:
Частина 1 (вступна частина для оцінки безпечності): оцінити безпечність та переносимість лікування ленватинібом + пембролізумаб у комбінації з хіміотерапією;
Частина 2 (основне дослідження): порівняти загальну тривалість періоду виживаності між групами лікування;
Частина 2 (основне дослідження): порівняти тривалість періоду виживаності без прогресування.

Вторинні цілі:
Частина 2 (основне дослідження): порівняти частоту об’єктивної відповіді на лікування між групами лікування на підставі результатів оцінки BICR при використанні критеріїв RECIST 1.1.;
Частина 2 (основне дослідження): порівняти тривалість об’єктивної відповіді на лікування між групами лікування на підставі результатів оцінки BICR при використанні критеріїв RECIST 1.1.;
Частина 2 (основне дослідження): порівняти загальну тривалість періоду виживаності, тривалість періоду виживаності без прогресування хвороби, частоту об’єктивної відповіді на лікування, тривалість об’єктивної відповіді на лікування між групами лікування на підставі результатів оцінки BICR при використанні критеріїв RECIST 1.1 серед учасників з комплексним показником експресії білка PD-L1 у пухлині (CPS) ≥ 10;
Частина 2 (основне дослідження): оцінити профіль безпечності та переносимості ленватинібу + пембролізумаб у комбінації з хіміотерапією порівняно з пембролізумабом + хіміотерапія;
Частина 2 (основне дослідження): порівняти ленватиніб + пембролізумаб у комбінації з хіміотерапією порівняно з пембролізумабом + хіміотерапія стосовно впливу на середню зміну якості життя, пов'язаної зі станом здоров'я (HRQoL), оціненої за допомогою анкет EORTC QLQ-C30 та QLQ-OES18, порівняно з початковим періодом;
Частина 2 (основне дослідження): порівняти ленватиніб + пембролізумаб у комбінації з хіміотерапією порівняно з пембролізумабом + хіміотерапія стосовно впливу на тривалість періоду до погіршення якості життя, пов'язаної зі станом здоров'я (HRQoL), оціненої за допомогою анкет EORTC QLQ-C30 та QLQ-OES18.
Основні критерії включення
1. Наявність у учасника підтвердженого при гістологічному чи цитологічному дослідженні діагнозу метастатичної плоскоклітинної карциноми стравоходу.

2. Наявність у учасника пухлини, яку можна виміряти згідно з критеріями оцінки відповіді у солідних пухлинах, версія 1.1 (RECIST 1.1), про що свідчать результати рентгенологічної оцінки дослідником у місцевій лабораторії. Ураження, розташовані у раніше опроміненій ділянці, можуть вважатися цільовими ураженнями, якщо в таких ураженнях було продемонстровано прогресування, і вони є вимірюваними згідно з критеріями RECIST 1.1. Примітка: під час усього періоду дослідження для даного пацієнта необхідно використовувати однаковий метод для отримання знімків і однакові параметри для обробки знімків пухлини.

Демографічні показники

3. Учасники віком принаймні 18 років на день підписання форми інформованої згоди.

Учасники чоловічої статі:

4. Щоб мати право на участь у дослідженні, чоловіки повинні погодитися виконувати наведені нижче вимоги протягом періоду лікування у дослідженні та щонайменше 7 днів після введення останньої дози ленватинібу або 90 днів після введення останньої дози хіміотерапевтичного засобу – залежно від того, що відбудеться пізніше: Чоловік повинен повністю відмовитися від гетеросексуальних стосунків, якщо це відповідає бажаному та звичайному способу життя пацієнта (постійна абстиненція протягом тривалого періоду) та якщо пацієнт погоджується і надалі утримуватися від таких стосунків. АБО Чоловік повинен погодитися використовувати контрацептивні засоби, якщо у нього не було підтверджено наявність азооспермії (після проведення вазектомії або через іншу медичну причину [додаток 5]), як зазначено нижче: Під час статевого акту з жінкою, здатною мати дітей, яка на даний час не є вагітною, пацієнт повинен погодитися використовувати чоловічий презерватив, а його партнерка повинна застосовувати додатковий метод контрацепції.
Примітка: пацієнт, партнерка якого є вагітною або годує дитину груддю, повинен погодитися утримуватися від статевих актів або повинен використовувати чоловічий презерватив під час кожного вагінального статевого акту.
Примітка: учасникам чоловічої статі не обов’язково потрібно застосовувати методи контрацепції, якщо через 7 днів після припинення прийому ленватинібу вони продовжать лікування за допомогою лише пембролізумабу та якщо це відбудеться більше ніж через 90 днів після завершення хіміотерапії. Використання чоловіками контрацептивних засобів повинно відповідати місцевим вимогам стосовно методів контрацепції для людей, які беруть участь у клінічних дослідженнях. Якщо вимоги стосовно контрацепції, що містяться у місцевій інструкції для застосування будь-якого лікарського засобу, що використовується у дослідженні, є більш суворими, ніж вимоги, наведені вище, то необхідно дотримуватися вимог, що містяться у місцевій інструкції. Чоловік не повинен ставати донором сперми протягом усього періоду проведення хіміотерапії та 90 днів після введення останньої дози хіміотерапевтичного засобу.

Учасники жіночої статі

5. Щоб мати право на участь у дослідженні, жінка не повинна бути вагітною, не повинна годувати дитину груддю, а також повинна відповідати одній з наступних умов: Бути жінкою, яка є не здатною завагітніти АБО Бути жінкою, яка здатна мати дітей та погодилася використовувати метод контрацепції, який є високоефективним (частота неефективності Для жінок, здатних мати дітей, потрібно отримати негативний результат високочутливого тесту на вагітність (за допомогою аналізу сечі або сироватки крові, як це вимагається згідно з місцевими положеннями), протягом 24 годин перед введенням першої дози досліджуваного препарату. Якщо результат аналізу сечі не можна підтвердити як негативний (наприклад, якщо було отримано неоднозначний результат), то необхідно провести тест на вагітність за допомогою аналізу сироватки крові. Якщо у такому випадку результат тесту на вагітність за допомогою аналізу сироватки крові виявиться позитивним, то таку учасницю потрібно виключити із дослідження. Додаткові вимоги до проведення тесту на вагітність під час та після лікування у дослідженні містяться у розділі 8.3.6. Дослідник несе відповідальність за аналіз медичного анамнезу, менструального анамнезу та недавньої сексуальної активності для зменшення ризику включення у дослідження жінки з ранньою невизначеною вагітністю. Використання жінками контрацептивних засобів повинно відповідати місцевим вимогам стосовно методів контрацепції для людей, які беруть участь у клінічних дослідженнях. Якщо вимоги стосовно контрацепції, що містяться у місцевій інструкції для застосування будь-якого лікарського засобу, що використовується у дослідженні, є більш суворими, ніж вимоги, наведені вище, то необхідно дотримуватися вимог, що містяться у місцевій інструкції.

Інформована згода

6. Учасник (або його законний представник) надав письмову інформовану згоду/дозвіл на участь у цьому дослідженні.

Додаткові категорії

7. Наявність у пацієнта статусу активності 0 або 1 бал за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG) для оцінки фізичної активності, який був визначений у межах 0-3 днів до рандомізації.

8. Надання пацієнтом перед рандомізацією зразка пухлинної тканини, що відповідає критеріям прийнятності (як визначено в посібнику з проведення дослідження) для визначення статусу експресії PD-L1. Крім того, у центральній лабораторії потрібно перед рандомізацією визначити комплексний показник експресії PD-L1. Для аналізу краще використовувати новий отриманий біопсійний матеріал, а не зразок тканини, що знаходиться на зберіганні. Примітка: при цьому необхідно надати зразок пухлинної тканини, що зберігається, або зразок, недавно взятий за допомогою кор-біопсії, інцизійної або ексцизійної біопсії ураженої ділянки, яка раніше не була опромінена. Детальна інформація стосовно надання зразка пухлинної тканини наводиться у посібнику з проведення дослідження.

9. Наявність у учасника адекватно контрольованого артеріального тиску при використанні антигіпертензивних засобів або без них, яким вважається артеріальний тиск ≤150 / 90 мм рт.ст. без зміни застосування антигіпертензивного засобу протягом 1 тижня до рандомізації.

10. Наявність у учасника адекватної функції органів. Всі зразки для аналізів потрібно взяти протягом 7 днів до початку лікування у дослідженні.
Основні критерії невключення
1. Пацієнту проводили попередню терапію з приводу місцево розповсюдженого неоперабельного або метастатичного раку стравоходу.
При цьому допускається попереднє проведення учаснику неоад'ювантної або ад'ювантної терапії з урахуванням наступного:
a. При оцінці прогресування захворювання потрібно підтвердити прогресування за допомогою комп’ютерної томографії (КТ). У певних ситуаціях можуть для оцінки бути прийнятними клінічні ознаки прогресування захворювання, такі як поява нового або посилення наявного злоякісного випоту (задокументованого за допомогою ультразвукового дослідження), при підтвердженні за допомогою гістопатологічних критеріїв (гістологія та/або цитологія).
б. Лікування з метою виліковування, включаючи неоад'ювантне / ад'ювантне лікування, що проводиться як хіміотерапія або хіміопроменева терапія при застосуванні стандартних лікарських засобів, або радикальну хіміопроменеву терапію, вважатиметься окремою лінією терапії, якщо прогресування захворювання відбулося під час такого лікування або протягом 6 місяців після припинення лікування.
в. Зменшення дози та/або перехід з одного або декількох препаратів через появу ознак токсичності / непереносимість, які дослідник вважає клінічно доцільними, не буде розцінюватися як нова лінія терапії.

2. Наявність місцево розповсюдженого раку стравоходу.

3. Наявність метастатичної аденокарциноми стравоходу.

4. Безпосередня інвазія в сусідні органи, такі як аорта або трахея (захворювання Т4b).

5. Рентгенологічні дані про охоплення пухлиною великої кровоносної судини на > 90 градусів або дані про внутрішньопухлинну кавітацію. Примітка: необхідно враховувати ступінь близькості до великих кровоносних судин через потенційний ризик сильної кровотечі, пов’язаної зі зменшенням / некрозом пухлини після лікування ленватинібом.

6. Високий ризик перфорації або значної шлунково-кишкової кровотечі, наприклад: Наявність серйозної незагойної рани, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки або перелому кістки протягом 28 днів до рандомізації; Наявність значного порушення зсідання крові, васкуліту або наявність у минулому значного епізоду кровотечі із шлунково-кишкового тракту протягом 12 тижнів до рандомізації.

7. Наявність активного кровохаркання (не менше 0,5 чайної ложки яскраво-червоної крові) протягом 3 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату або наявність кровотечі пухлини протягом 2 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату.

8. Наявність неконтрольованого плеврального випоту, перикардіального випоту або асциту, що вимагає частого дренування або медичного втручання (клінічно значущий рецидив, що вимагав додаткового втручання протягом 2 тижнів до рандомізації).

9. Наявність обструкції шлунково-кишкового тракту, порушення перорального прийому або труднощі при прийомі пероральних засобів. У дослідження не дозволяється включати учасників із встановленим стентом у стравоході. Крім того, У дослідження не дозволяється включати учасників з відомим порушенням всмоктування у шлунково-кишковому тракту, з шлунково-кишковим анастомозом або з будь-яким іншим станом, який може вплинути на всмоктування ленватинібу.

10. Перенесення пацієнтом серйозної операції, відкритої біопсії або значної травми протягом 3 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату або заплановане проведення серйозної операції під час лікування у дослідженні. Примітка: якщо пацієнту провели серйозну операцію, то до початку лікування у дослідженні у пацієнта повинно відбутися адекватне відновлення та/або зникнення ускладнень внаслідок операції. Для оцінки придатності для участі у дослідженні потрібно клінічно оцінити адекватність загоєння рани після серйозної операції незалежно від часу, що минув після операції.

11. Попереднє проведення лікування будь-яким лікарським засобом проти PD-1, PD-L1 або PD-L2 або за допомогою лікарського засобу, дія якого спрямована на інші стимуляторні або коінгібіторні Т-клітинні рецептори (наприклад, CTLA-4, OX-40, CD137), або попередня участь пацієнта у клінічному дослідженні із застосуванням пембролізумабу.

12. Попереднє проведення лікування інгібітором тирозинкінази рецепторів фактора росту ендотелію судин або моноклональним антитілом проти фактора росту ендотелію судин.

13. Пацієнт у даний час приймає бривудин, аналоги соривудину або інші інгібітори ферменту дигідропіримідиндегідрогенази.

14. Проведення учаснику попередньої променевої терапії протягом 2 тижнів до початку лікування у дослідженні. У учасника повинні зникнути всі ознаки токсичності, пов’язані з опромінюванням, і учасник не повинен приймати кортикостероїдних засобів і не повинен мати променевий пневмоніт. Для паліативної променевої терапії (протягом ≤2 тижнів) з приводу захворювання, не пов’язаного з ЦНС, допускається 1-тижневий період відновлення.

15. Введення учаснику живої вакцини або живої атенуйованої вакцини протягом 30 днів перед введенням першої дози досліджуваного препарату. Примітка: у дослідженні дозволяється застосовувати інактивовані вакцини.

16. Учасник у даний час бере участь у дослідженні із застосуванням досліджуваного препарату або досліджуваного пристрою або учасник брав участь у дослідженні із застосуванням досліджуваного препарату або досліджуваного пристрою протягом 4 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату. Примітка: у дослідження можна включити пацієнтів, які розпочали період спостереження після завершення експериментального лікування у попередньому дослідженні, якщо минуло принаймні 4 тижні після введення останньої дози попереднього досліджуваного препарату.

17. Наявність у учасника білка в сечі ≥1 г у зразку добової сечі. Примітка: у учасника з протеїнурією > 2+ (100 мг/дл), виявленою за допомогою індикаторного аналізу сечі (загального аналізу сечі), необхідно зібрати добову сечу для проведення кількісної оцінки протеїнурії.

18. Неадекватна функція серця на підставі таких результатів: Величина QTcF> 470 мс для чоловіків і > 480 мс для жінок (середня величина за результатами 3 вимірювань при корекції за частотою серцевих скорочень за формулою Фрідерічі). ПРИМІТКА: у разі збільшення інтервалу QTcF до > 470 мс (для чоловіків) або > 480 мс (для жінок) на фоні встановленого кардіостимулятора, необхідно звернутися до спонсора для визначення придатності такого пацієнта. Функцію серця оцінюватимуть за допомогою ЕКГ у 12 відведеннях та ехокардіографії, проведених дослідником або іншою кваліфікованою особою до включення у дослідження.

19. Наявність у учасника зниженої фракції викиду крові з лівого шлуночка порівняно зі встановленим (або визначеним у місцевій лабораторії) діапазоном нормальних величин, про що свідчать результати проведеної радіоізотопної вентрикулографії або ехокардіографії.

20. Наявність у учасника імунодефіциту як діагнозу або проведення пацієнту тривалої системної терапії стероїдами (у дозі, що перевищує еквівалент 10 мг преднізону на добу) або будь-якої іншої форми імуносупресивної терапії протягом 7 днів перед введенням першої дози досліджуваного препарату, або перенесення учасником трансплантації солідного органу, включаючи алогенну трансплантацію стовбурових клітин.

21. Наявність у учасника відомого додаткового злоякісного захворювання, яке прогресує або вимагало активного лікування протягом останніх 3 років.
Примітка: у дослідження дозволяється включати учасників з базально-клітинною карциномою шкіри, плоскоклітинною карциномою шкіри або карциномою in situ (наприклад, рак молочної залози, рак шийки матки in situ ), яким провели терапію з метою потенційного виліковування.

22. Наявність у учасника відомих активних метастазів у центральній нервовій системі та/або карциноматозного менінгіту. У дослідженні можуть брати участь пацієнти, яким раніше проводили лікування з приводу метастазів у головний мозок, за умови, що ці метастази є рентгенологічно стабільними (тобто без ознак прогресування) протягом принаймні 4 тижнів, про що свідчать результати повторної томографії (повторну томографію необхідно провести під час скринінгу у дослідженні), та за умови наявності у учасника клінічно стабільного стану без необхідності застосування стероїдних засобів протягом принаймні 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату.

23. Наявність у учасника сильної реакції гіперчутливості (≥ 3-го ступеня) на лікування моноклональним антитілом або наявність відомої підвищеної чутливості або непереносимості будь-якого компонента у складі ленватинібу, пембролізумабу, будь-якого хіміотерапевтичного засобу, що використовується у дослідженні, та/або до будь-яких допоміжних речовин, мишачих білків або платиновмісних препаратів.

24. Наявність аутоімунного захворювання в активній формі, яке вимагало системного лікування протягом останніх 2 років (наприклад, при використанні засобів, що модифікують перебіг захворювання, кортикостероїдних засобів або імунодепресантів). При цьому дозволяється проведення замісної терапії (наприклад, тироксин, інсулін або замісна терапія кортикостероїдами у фізіологічній дозі з приводу надниркової або гіпофізарної недостатності), яка не вважається формою системного лікування.

25. Наявність у учасника в минулому пневмоніту (неінфекційного) / інтерстиціального захворювання легенів, яке вимагало лікування стероїдними засобами, або наявність у учасника пневмоніту / інтерстиціального захворювання легенів у теперішній час.

26. Наявність інфекційного захворювання в активній формі, що вимагає системного лікування.

27. Наявність погано контрольованої діареї (наприклад, водянистий кал, неконтрольоване випорожнення кишечника за допомогою препаратів, ступінь ≥ 2, а кількість дефекацій ≥ 5 на добу).

28. Наявність у учасника клінічно значущого серцево-судинного захворювання у межах 12 місяців до введення першої дози досліджуваного препарату, включаючи застійну серцеву недостатність ІII або IV функціонального класу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації, нестабільну стенокардію, інфаркт міокарда, інсульт або серцеву аритмію, що супроводжується нестабільною гемодинамікою.
Примітка: у дослідження дозволяється включати учасників з аритмією, контрольованою за допомогою медикаментозної терапії.

29. Наявність у минулому або в теперішній час будь-якого стану (наприклад, крім іншого, дефіцит ферменту дигідропіримідиндегідрогенази тощо), факту проходження терапії або порушень лабораторних параметрів, які можуть вплинути на результати цього дослідження, заважати участі пацієнта у дослідженні протягом усього періоду дослідження або через які участь у дослідженні, на думку лікуючого дослідника, може завдати шкоди здоров’ю пацієнта (специфічні вимоги у конкретних країнах див. у додатку 7).

30. Наявність периферичної нейропатії ≥ 2-го ступеня (для учасників, яким проводять базисну терапію за схемою mFOLFOX6).

31. Наявність в анамнезі інфекції, викликаної вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Тест на наявність ВІЛ проводити не потрібно, якщо тільки це не є вимогою місцевого органу охорони здоров’я. Специфічні вимоги у конкретних країнах див. у додатку 7.

32. Наявність в анамнезі учасника гепатиту В (визначається як наявність реактивного поверхневого антигену вірусу гепатиту В) або наявність у учасника гепатиту С в активній формі (визначається як наявність РНК вірусу гепатиту С [якісний аналіз]).
Примітка: проводити тести на наявність гепатиту В або гепатиту С потрібно лише у тому разі, якщо це вимагається місцевим органом охорони здоров’я. Специфічні вимоги у конкретних країнах див. у додатку 7.

33. Наявність у учасника психіатричного порушення або наркотичної чи алкогольної залежності, що може перешкоджати виконанню вимог у дослідженні.

34. Втрата ваги тіла на > 20% протягом останніх 3 місяців.
Запланована тривалість КВ в Україні
5 років
Запланована тривалість КВ в світі
5 років
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології" Вінницької обласної Ради, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Лисенко С.А.
2. Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева" Національної академії медичних наук України, м. Харків. Відповідальний дослідник - Дудніченко О. С.
3. Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А.
4. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
5. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Остапенко Ю. В.
6. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
7. Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний онкологічний диспансер" Херсонської обласної ради, м. Херсон. Відповідальний дослідник - Сокур І.В.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради, м. Чернігів. Відповідальний дослідник - Зуб О.В.
Кількість досліджуваних в Україні
03.08.2021 Запланована - 65
Кількість досліджуваних в світі
03.08.2021 Запланована - 1120
Засідання
НЕР - 07.10.2021
Супутні матеріали
- лабораторні набори
- min/max термометри
- сканери для зчитування штрих-кодів (Barcode scanners)
- електронні щоденники для пацієнтів та Хот-спот (Wi-Fi модем)
- інфузомати
- друковані матеріали
- та інші супутні матеріали
Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ «Агенція «С.М.О.-Україна».
Номер та дата наказу МОЗ
№ 2237 від 18.10.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -