Дана форма доставить ваше повідомлення на електронну пошту адміністрації Волинського обласного медичного центру онкології.
Повна Назва КВ
EMBER-3: Рандомізоване, відкрите дослідження фази III для порівняння лікування препаратом LY3484356 та лікування ендокринною терапією за вибором дослідника у пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози з позитивним статусом рецепторів естрогену та негативним статусом HER2, які раніше отримували ендокринну терапію
Код КВ
J2J-OX-JZLC
Заявник
«Елі Ліллі Восток СА», Швейцарія
Спонсор
Елі Ліллі енд Компані, США / Eli Lilly and Company, USA
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
LY3484356 – Препарат, що досліджується
Екземестан; Ексеместан; Symex; Симекс; Сімекс; Exemestane; Symex Exemestanum; Exemestane Tablets – Препарат порівняння
Фaзлодекс, Faslodex, Фульвестрант, Фулвестрант – Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Пацієнти з місцево-поширеним або метастатичним раком молочної залози з позитивним статусом рецепторів естрогену та негативним статусом HER2, які раніше отримували ендокринну терапію
Стать
жіноча, чоловіча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Порівняти виживаність без прогресування захворювання на тлі прийому LY3484356 (група А) та стандартного препарату порівняння ендокринної терапії або фульвестрантом, або екземестаном за вибором дослідника (група Б).
Основні критерії включення
Пацієнти можуть взяти участь у дослідженні, тільки якщо вони відповідають всім наведеним нижче критеріям:

1. Досягнення віку не менше 18 років.

2. Наявність діагнозу ER+, HER2− раку молочної залози:
a. Для відповідності вимозі за критерієм ER+ на тлі РМЗ повинна спостерігатись експресія рецепторів естрогену, яку було визначено імуногістохімічним методом (ІГХ), згідно відповідних рекомендацій Американського товариства клінічних онкологів / Колегії лікарів-патоморфологів США (American Society of Clinical Oncology / College of American Pathologists, ASCO/CAP) (Allison et al. 2020).
b. Для відповідності вимозі за критерієм HER2− на тлі РМЗ ні на момент постановки первинного діагнозу, ні в подальшій біопсії не повинна спостерігатись надлишкова експресія HER2, яку було визначено імуногістохімічним методом (ІГХ) або методом гібридизації in situ, згідно відповідних рекомендацій ASCO/CAP (Wolff et al. 2018). Хоча біопсія не вимагається як процедура, передбачена у протоколі дослідження, слід розглянути можливість її проведення у пацієнтів з новими метастатичними ураженнями для повторної оцінки статусу HER2 до включення їх у дослідження за клінічними показаннями.

3. Наявність місцево-поширеного (такого, що не піддається радикальному лікуванню шляхом хірургічного втручання) або метастатичного захворювання і відповідність одному з наступних критеріїв:
a. З рецидивом з ознаками прогресування захворювання під час або протягом 12 місяців після завершення (нео)ад’ювантної терапії інгібітором ароматази у вигляді монотерапії або в поєднанні з інгібітором CDK4/6 без лікування поширеного захворювання.
b. З рецидивом з ознаками прогресування захворювання через > 12 місяців після завершення (нео)ад’ювантної ендокринної терапії з подальшим прогресуванням під час або після лише однієї лінії терапії інгібітором ароматази у вигляді монотерапії або в поєднанні з інгібітором CDK4/6. Пацієнти не могли отримувати жодної іншої попередньої терапії (за виключенням зазначених вище: терапії інгібітором ароматази у вигляді монотерапії або в поєднанні з інгібітором CDK4/6) на тлі поширеного/метастатичного захворювання.
c. З вперше виявленим метастатичним захворюванням з подальшим прогресуванням під час або після лише однієї лінії терапії інгібітором ароматази у вигляді монотерапії або в поєднанні з інгібітором CDK4/6. Пацієнти не могли отримувати жодної іншої попередньої терапії (за виключенням зазначених вище: терапії інгібітором ароматази у вигляді монотерапії або в поєднанні з інгібітором CDK4/6) на тлі поширеного/метастатичного захворювання.

4. Доцільність отримання пацієнтом ендокринної терапії.

5. Жінки повинні бути в менопаузі або у зв’язку з настанням хірургічної/природної менопаузи, або у зв’язку з пригніченням функції яєчників агоністом гонадотропин-рилізинг гормону, таким як гозерелін або лейпрорелін (отримують один раз на місяць або почали прийом як мінімум за 28 днів до дня 1 циклу 1). Жінки в хірургічній/природній менопаузі повинні відповідати як мінімум одній з наступних вимог:
a. Раніше перенесена двостороння оваріектомія.
b. Вік ≥60 років.
c. Вік

6. Якщо менопауза настала у зв’язку з пригніченням функції яєчників, наявність негативного результату аналізу сироватки крові на вагітність на вихідному рівні (протягом 14 днів до включення у дослідження) та згода пацієнтки на застосування високоефективних, схвалених з медичної точки зору методів обережності для уникнення вагітності (див. розділ 10.7 у додатку 7) під час дослідження та протягом 6 місяців після прийому останньої дози лікування в рамках дослідження.

7. Згода чоловіків на застосування:
a. Пригнічення гормональної функції агоністом гонадотропин-рилізинг гормону, таким як гозерелін або лейпрорелін (отримують один раз на місяць або почали прийом як мінімум за 28 днів до дня 1 циклу 1).
b. Високоефективних методів контрацепції та утримання від донорства семені під час дослідження та протягом 6 місяців після прийому останньої дози досліджуваного(-их) препарату(-ів) або протягом періоду, вказаного в регіональних нормативних вимогах, залежно від того, який із вказаних термінів більший.

8. Наявність одного з наступних станів, визначених за критеріями RECIST в редакції 1.1 (Eisenhauer et al. 2009; розділ 10.3 в додатку 3):
• захворювання з наявністю вимірюваних осередків ураження;
• захворювання з наявністю невимірюваних осередків ураження лише кісткової тканини. Захворювання з наявністю невимірюваних осередків ураження лише кісткової тканини може включати наступні осередки:
І. бластні осередки ураження кісткової тканини;
ІІ. літичні осередки ураження кісткової тканини без вимірюваного ураження компоненту м’яких тканин;
ІІІ. змішані літично-бластні осередки ураження кісткової тканини без вимірюваного ураження компоненту м’яких тканин.

9. Показник загального стану від 0 балів до 1 балу за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (Oken et al. 1982).

10. Задовільна функція органів відповідно до того, як вказано в таблиці нижче Система Значення лабораторного показника Ниркові проби Рівень креатиніну в сироватці крові або, або Вимірюваний кліренс креатиніну або, ≥ 50 мл/хв/1,73 м 2 Розрахунковий кліренс креатиніну ( див. розділ 10.5 в додатку 5) Клінічний аналіз крові АКН ≥ 1,5 × 10*9/л Тромбоцити ≥ 100 × 10*9/л Гемоглобін ≥ 8 г/дл Примітка: переливання з метою підвищення рівня гемоглобіну або початок терапії еритропоетином або Г-КСФ для відповідності критеріям включення заборонені впродовж 14 днів до першого прийому досліджуваного препарату. Печінкові проби Загальний білірубін ≤ 1,5 × ВМН, у дослідження допускаються пацієнти з синдромом Жильбера з рівнем загального білірубіну ≤ 3,0 × ВМН та рівнем прямого білірубіну в межах норми АЛТ та АСТ ≤ 3 × ВМН

11. Завершення попередньої протипухлинної терапії перед початком прийому досліджуваного препарату та відновлення від гострих ефектів терапії до як мінімум 1 ступеня тяжкості, за виключенням залишкової алопеції та периферичної нейропатії, з проходженням наступних періодів вимивання терапії, необхідних до початку прийому досліджуваного препарату:
a. Для мієлосупресивних препаратів (наприклад, інгібіторів CDK4/6): не менш ніж 21 день.
b. Для немієлосупресивних препаратів (наприклад, ендокринна терапія): 7 днів або 5 періодів напіввиведення, в залежності від того, який з періодів коротший.
c. Для досліджуваних препаратів: 28 днів або 5 періодів напіввиведення, в залежності від того, який з періодів коротший.

12. Здатність приймати капсули/таблетки.

13. Бажання приймати участь у дослідженні протягом всього дослідження та дотримуватись процедур дослідження.

14. Здатність надати підписану інформовану згоду на участь у дослідженні відповідно до того, як вказано в додатку 1, включаючи дотримання вимог та обмежень, перерахованих в формі інформованої згоди (ФІЗ) і в цьому протоколі дослідження.
Основні критерії невключення
Пацієнти не допускаються до участі в дослідженні, якщо вони відповідають будь-якому з наступних критеріїв:

Попереднє лікування препаратами хіміотерапії (за виключенням неоад’ювантної/ад’ювантної хіміотерапії), фульвестрантом, будь-яким досліджуваним препаратом з дією, направленою на рецептори естрогену (в том числі СДРЕ і не-СДРЕ), будь-яким інгібітором PI3K, mTOR або AKT.

Прийом в даний час досліджуваного препарату в рамках клінічного дослідження або участь у медичному дослідженні будь-якого іншого типу, яке з наукової або медичної точки зору вважається несумісним з участю в даному дослідженні. Запальний рак молочної залози.

Пацієнти з відомою патогенною гермінальною мутацією, яким доцільно отримувати лікування інгібітором PARP в регіонах, де така терапія схвалена і доступна, не допускаються до участі в даному дослідженні.

Наявність вісцеральної кризи, лімфогенного розповсюдження у легені або будь-яких ознак лептоменінгеального ураження.

Вісцеральна криза являє собою не лише наявність вісцеральних метастазів, але й передбачає важке порушення функції органу за оцінкою симптомів, ознак і результатів лабораторних досліджень, а також швидке прогресування захворювання.

Наявність симптоматичних або нелікованих метастазів у головному мозку.

Пацієнти, які отримували лікування з приводу метастазів у головному мозку, допускаються до участі у даному дослідженні, якщо вони завершили попередню терапію (у тому числі променеву терапію та (або) хірургічне втручання) за ≥ 28 днів до отримання першої дози досліджуваного препарату і не отримують кортикостероїдні та (або) протисудомні препарати не менш ніж 14 днів до отримання першої дози лікування в рамках дослідження, а їхнє захворювання проходить безсимптомно і є стабільним за результатами рентгенографічного обстеження впродовж як мінімум 28 днів до отримання згоди на участь у дослідженні згідно повторного візуалізаційного дослідження (повторне візуалізаційне дослідження слід провести під час скринінгу).

Обширне хірургічне втручання за 14 днів до рандомізації.

Ширококутна променева терапія за ≤ 4 тижні (визначається як вплив на ≥ 25 % кісткового мозку) або променева терапія в обмеженому полі для тимчасового полегшення за ≤ 1 тиждень до рандомізації.

Пацієнти також повинні відновитись до 1-го ступеню або більш легкої форми від побічних ефектів, викликаних такою терапією (за виключенням алопеції).

Наявність серйозного кардіологічного захворювання, наприклад Застійна серцева недостатність; Серцева недостатність III/IV стадії за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації. Нестабільна стенокардія. Інфаркт міокарда протягом останніх 3 місяців. Вальвулопатія тяжкого або помірного ступеню або така, яка вважається клінічно значимою. Аритмії, які є симптоматичними або не потребують лікування (за виключенням пацієнтів з передсердною фібриляцією з контрольованою швидкістю). Гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) впродовж останніх 3 місяців. Середній інтервал QT, скорегований на частоту серцевих скорочень ≥ 470 мс за результатами ЕКГ на етапі скринінгу, розрахований за формулою Фредеріка протягом кількох послідовних днів оцінки. Брадикардія на вихідному рівні з частотою серцевих скорочень у стані спокою. Наявність серйозних попередніх медичних станів, які, на думку дослідника, можуть перешкоджати участі пацієнта у цьому дослідженні.

Наявність в анамнезі будь-якого іншого онкологічного захворювання (крім немеланомного раку шкіри або карциноми шийки матки in situ ), за виключенням випадків повної ремісії та відсутності терапії впродовж як мінімум 3 років.

Трансплантація аутологічних або алогенних стовбурових клітин. Бактеріальна або грибкова інфекція в активній формі або діагностована вірусна інфекція (наприклад, вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) або вірусного гепатиту).

Для включення в дослідження проходження скринінгу не вимагається. Вагітність, годування грудьми або планування зачаття в період прогнозованої тривалості дослідження, починаючи з візиту скринінгу до 180 днів включно після прийому останньої дози лікування в рамках дослідження.

Початок лікування біофосфонатами або схваленими препаратами з дією, направленою на ліганди RANK (RANK-L) (наприклад, деносумабом), за Відомі алергічні реакції на будь-який з компонентів досліджуваного препарату.
Запланована тривалість КВ в Україні
1 рік та 7 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
1 рік та 7 місяців
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради, м. Одеса. Відповідальний дослідник - Берзой О.А.
3. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Бухтєєв Д.С.
4. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології" Вінницької обласної ради, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шевня С.П.
6. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
Кількість досліджуваних в Україні
04.06.2021 Запланована - 47
Кількість досліджуваних в світі
04.06.2021 Запланована - 603
Засідання
НЕР - 24.06.2021
Супутні матеріали
• Лабораторні набори – фірми Covance та витратні матеріали до них.
• Електронні щоденники, смартфони для пацієнтів.
Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ «ІМП Логістика Україна»
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1326 від 02.07.2021
Файли для завантаження