Атестація лікарів


Інформація подана згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 446 від 22.02.19р.

* Облік балів за проходження безперервного професійного розвитку обов’язковий з 01 січня 2020 року. Щорічна перевірка особистого освітнього портфоліо з балами безперервного професійного розвитку розпочалася у 2021 році.


В зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України наказом Міністерства охорони здоров'я України № 520 від 24.03.22р. внесені зміни до наказу № 446.

* Згідно внесених змін термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, який спливає у період дії воєнного стану, та протягом 60 днів з дня його припинення або скасування, продовжується на один рік.

Лікарям, строк чергової атестації яких настає:

у 2023р. необхідно подати щонайменше 100 балів БПР, отриманих у 2020, 2021 роках, та бали БПР, отримані у 2022 році.
Мінімальна кількість балів БПР, яка має бути підтверджена за річний період, у 2022 році не є обов'язковою;

у 2024р. необхідно подати щонайменше 100 балів БПР, отриманих у 2020, 2021 роках, та щонайменше 50 балів БПР, отриманих у 2022, 2023 роках;

у 2025р. та наступних роках для атестації необхідно подавати щонайменше 50 балів БПР за кожен попередній рік.

Обмеження частки балів БПР за дистанційною формою навчання не розповсюджуються на обов'язковий щорічний мінімум балів для чергової атестації до 2024 року.

Додатки для завантаження доступні внизу цієї сторінки.

●  Атестація з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст"

Зайняттю особою лікарської посади в закладах охорони здоров’я, що відповідає певній спеціальності має передувати атестація з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст" певної лікарської спеціальності.

Особи, які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю і бажають підтвердити звання лікаря-спеціаліста, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено в атестації чи присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без попереднього проходження стажування відповідно до вимог Положення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 48 від 17.03.93р.

Для атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» до комісії не пізніше ніж за тиждень до початку її засідання подаються такі документи:

– письмова заява;
– копії диплома про освіту та інших документів, що дають право на зайняття лікарської посади;
– атестаційний листок.

Крім зазначених документів, необхідно подати особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку та копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку. Оригінали цих документів лікар пред’являє на засіданні атестаційної комісії особисто.

Особі, якій за результатами атестації присвоєно (підтверджено) звання "лікар-спеціаліст", закладом вищої медичної або післядипломної освіти видається сертифікат лікаря-спеціаліста. Особі, якій відмовлено, видається витяг з протоколу засідання комісії, завірений закладом вищої або післядипломної освіти не пізніше, ніж за три робочі дні з дати затвердження протоколу засідання комісії.


●  Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії

До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються лікарі-спеціалісти за лікарськими спеціальностями, передбаченими Переліком лікарських посад, які працюють за сертифікатом лікаря-спеціаліста або посвідченням про кваліфікаційну категорію та мають необхідну кількість балів безперервного професійного розвитку.

Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, за два місяці до закінчення терміну дії посвідчення подають до атестаційної комісії такі документи:

– письмова заява;
– атестаційний листок;
– копії диплома, трудової книжки;
– копія сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;
– особисте освітнє портфоліо;
– копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку, особисто.

Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями:

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною спеціальністю понад п’ять років.

Перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною спеціальністю понад сім років.

Вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною спеціальністю понад десять років.

Підставою для відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії є недостатня кількість балів безперервного професійного розвитку. В такому разі комісія має право перенести розгляд атестаційних документів лікаря на наступне засідання, а лікар – набрати необхідну кількість балів (за умови, що з моменту закінчення терміну дії його посвідчення про кваліфікаційну категорію або сертифіката лікаря-спеціаліста минуло не більше року).

* За лікарями державних та комунальних закладів охорони здоров’я, у тому числі підприємств, на час проходження безперервного професійного розвитку з відривом від виробництва зберігається середня заробітна плата у порядку, визначеному законодавством для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації.


●  Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії

Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають (за бажанням) особи, яким присвоєно кваліфікаційні категорії, у строк до п’яти років з дня попередньої атестації.

Лікарі, які бажають пройти атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії, за два місяці до початку роботи атестаційної комісії подають такі документи:

– письмова заява;
– атестаційний листок;
– копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста;
– копія посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;
– особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку;
– копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку, особисто.

За результатами розгляду поданих документів атестаційна комісія приймає рішення щодо підтвердження кваліфікаційної категорії з конкретної лікарської спеціальності або відмови у підтвердженні кваліфікаційної категорії у разі відсутності необхідної кількості балів безперервного професійного розвитку. Комісія має право перенести розгляд атестаційних документів лікаря на наступне засідання, а лікар – набрати необхідну кількість балів (за умови, що з моменту закінчення терміну дії його посвідчення про кваліфікаційну категорію минуло не більше року).

У разі підтвердження лікарем кваліфікаційної категорії в посвідченні проставляється відповідна відмітка або видається нове посвідчення, якщо у попередньому не залишилось місця для відміток, у місячний строк з дня атестації.

* За лікарями державних та комунальних закладів охорони здоров’я, у тому числі підприємств, на час проходження безперервного професійного розвитку з відривом від виробництва зберігається середня заробітна плата у порядку, визначеному законодавством для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації.


●  Порядок нарахування балів безперервного професійного розвитку

Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється працівником. Облік балів ведеться працівником та засвідчується роботодавцем за місцем роботи у період, за який обліковуються бали.

Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів (максимальна кількість балів - необмежена).

Якщо у відповідний річний період лікар не обліковував бали або облікував менше 50 балів внаслідок виникнення об’єктивних поважних причин (стан здоров’я лікаря, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, військові дії, народження дитини тощо), підтверджених документально у встановленому законодавством порядку, йому можуть бути враховані бали за інші роки періоду між атестаціями, якщо у такі роки було набрано більше мінімальної кількості балів. Таке врахування балів здійснюється за рішенням атестаційної комісії, про що зазначається в атестаційному листку.

* Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відповідної атестаційної комісії. Копія особистого освітнього портфоліо надсилається поштою до 01 березня кожного року на адресу органу, при якому утворено відповідну атестаційну комісію.


Додатки

1. Атестаційний листок   .pdf .doc

2. Освітнє портфоліо   .pdf .doc

3. Критерії нарахування балів   .pdf .doc