Дана форма доставить ваше повідомлення на електронну пошту адміністрації Волинського обласного медичного центру онкології.
Повна Назва КВ
Рандомізоване подвійне сліпе багатоцентрове клінічне дослідження III фази HLX10 (рекомбінантного гуманізованого моноклонального антитіла до PD-1 (анти-PD-1) для ін’єкцій) + хіміотерапія (карбоплатин + зв’язаний з альбуміновими наночастинками паклітаксел (наб-паклітаксел) ) у порівнянні з хіміотерапією (карбоплатин + наб-паклітаксел) в якості терапії першої лінії при місцево-поширеному або метастатичному плоскоклітинному недрібноклітинному раку легені (НДКРЛ)
Код КВ
HLX10-004-NSCLC303
Заявник
ТОВ «ПАРЕКСЕЛ Україна»
Спонсор
Shanghai Henlius Biotech, Inc., China / Шанхай Хенліус Байотек, Інк., Китай
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
HLX10 – Препарат, що досліджується
Карбоплатин – Препарат супутньої терапії
Паклітаксел – Препарат супутньої терапії
Плацебо до Recombinant Humanized Anti-PD-1 Monoclonal Antibody, Плацебо
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Місцево-поширений або метастатичний плоскоклітинний недрібноклітинний рак легені (НДКРЛ)
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Оцінити клінічну ефективність комбінації HLX10 + хіміотерапія порівняно з хіміотерапією в якості терапії першої лінії у пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним плоскоклітинним НДКРЛ.
Другорядна мета: Оцінити безпечність комбінації HLX10 + хіміотерапія порівняно з хіміотерапією в якості терапії першої лінії у пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним плоскоклітинним НДКРЛ.

Оцінити фармакокінетичні (ФК) параметри, імуногенність та біомаркери.
Основні критерії включення
Добровільна участь у клінічному дослідженні; повне усвідомлення та проінформованість про дослідження і підписання Форми інформованої згоди (ICF); готовність дотримуватися та здатність виконувати всі процедури в рамках дослідження.

Чоловік або жінка віком від 18 до 75 років (включно) на момент підписання Форми інформованої згоди.

Пацієнти з гістологічно або цитологічно підтвердженим плоскоклітинним НДКРЛ в стадії IIIB/IIIC або в стадії IV (відповідно до Видання 8 Американського об’єднаного комітету з вивчення раку [AJCC]), коли неможливо виконати хірургічне втручання або променеву терапію.

Відсутність відомих сенсибілізуючих мутації рецепторів епідермального фактора росту (EGFR) або перебудов гена кінази анапластичної лімфоми (ALK), c-ros онкогена 1 (ROS1).
Примітка: Пацієнти з відомими мутаціями EGFR, перебудовами гена ALK, ROS1 виключаються з дослідження; якщо статус EGFR, ALK, ROS1 невідомий, може бути розглянута доцільність проведення тесту на мутації, зокрема EGFR, якщо є фактори високого ризику (наприклад, пацієнтки жіночої статі, які не курять).

Пацієнти, які не отримували системну терапію з приводу НДКРЛ в стадії IIIB/IIIC або в стадії IV.

Пацієнтів, які отримували ад’ювантну або неоад’ювантну терапію, якщо ад’ювантна/неоад’ювантна терапія була завершена принаймні за 6 місяців до встановлення діагнозу НДКРЛ в стадії IIIB/IIIC або в стадії IV, дозволяється включати в дослідження.

Попереднє несистемне протипухлинне лікування повинно бути завершене за ≥ 2 тижні до початку медикаментозного лікування в рамках дослідження, а пов’язані з лікуванням небажані явища повернулися до ступеня ≤ 1 відповідно до Загальної термінології критеріїв небажаних явищ (CTCAE), версія 4.03 (крім втрати волосся ступеня 2).

Впродовж 4 тижнів до рандомізації повинно бути як мінімум одне вимірюване цільове ураження відповідно до оцінки, проведеної IRRC на основі критеріїв RECIST 1.1. Примітка: Вимірювані цільові ураження не можуть бути вибрані з ділянок, які раніше були опромінені, за винятком наступного: якщо жодне альтернативне ураження не може бути використане в якості цільового ураження, дослідник повинен надати результати візуалізаційних обстежень, проведених до та після променевої терапії, що демонструють значне прогресування ураження після завершення променевої терапії.

Пацієнти повинні надати зразки пухлинної тканини, які відповідають вимогам для визначення рівнів експресії PD-L1.
Примітка: Рекомендується, щоб зразки пухлинної тканини, фіксовані в формаліні, були зібрані впродовж 6 місяців до введення першої дози досліджуваного препарату. Зразки пухлини, залиті парафіном (бажано), або незафарбовані свіжі серійні зрізи (бажано адгезійні препарати).

Необхідно також надати відповідне патанатомічне заключення для вищезазначених зразків.

Допускаються свіжозібрані зразки, резекційний матеріал, пункційна, ексцизійна, інцизійна, прицільна або щипційна біопсія (перевага надається новій отриманій тканині). Зразки, взяті за допомогою голки для аспіраційної біопсії (тобто, зразки без повної структури тканини, які передбачені тільки для суспензії клітин та/або цитологічного мазка), зразки, взяті за допомогою щіткової біопсії, та зразки преципітованих клітин, отриманих з плеврального або перитонеального випоту, неприйнятні. Детальніша інформація про вимоги до зразка тканини наведена у лабораторному керівництві.

Показник функціонального статусу відповідно до шкали Східної кооперативної онкологічної групи (ECOG) повинен становити 0 або 1 бал за 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату.

Очікувана виживаність повинна становити ≥ 12 тижнів.

Функції основних органів повинні бути задовільними, тобто вони повинні відповідати наступним критеріям (пацієнти не повинні отримувати трансфузію, альбумін, рекомбінантний людський тромбопоетин або колонієстимулюючий фактор [КСФ] впродовж 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату): Система крові Абсолютна кількість нейтрофілів (ANC) ≥ 1,5 × 10*9 /л Тромбоцити (PLT) ≥ 100 × 10*9 /л Гемоглобін (Hb) ≥ 90 г/л Показники функції печінки Загальний білірубін (TB) ≤ 1,5 × верхня межа норми (ВМН) Аланінамінотрансфераза (ALT) ≤ 2,5 × ВМН; ≤ 5 × ВМН для пацієнтів з метастазами в печінку; Аспартатамінотрансфераза (AST) ≤ 2,5 × ВМН; ≤ 5 × ВМН для пацієнтів з метастазами в печінку; Показники функції нирок Креатинін (Cr) ≤ 1,5 × ВМН; Якщо > 1,5 × ВМН, тоді кліренс креатиніну повинен становити ≥ 50 мл/хв (розрахований за допомогою формули Кокрофта-Голта) Показники коагулограми Активований частковий тромбопластиновий час (APTT) ≤ 1,5 × ВМН Протромбіновий час (PT) або міжнародне нормоване відношення (INR) ≤ 1,5 × ВМН

Пацієнтки жіночої статі повинні відповідати наступним критеріям: Менопауза (визначається як відсутність менструального періоду впродовж принаймні 1 року та відсутність будь-яких інших підтверджених причин для цього, крім менопаузи), або Наявність в анамнезі стерилізаційного хірургічного втручання (видалення яєчників та/або матки), або Наявність дітородного потенціалу, але відповідність наступним критеріям: Негативний результат тесту на вагітність з сироваткою крові за 7 днів до рандомізації, та Згода використовувати методи контрацепції з щорічним рівнем неефективності Пацієнтки не повинні годувати грудьми. Пацієнти чоловічої статі повинні відповідати наступним критеріям: Згода дотримуватись абстиненції (уникати гетеросексуальних статевих контактів) або використовувати бар’єрні контрацептивні засоби, як зазначено нижче:

Пацієнти чоловічої статі, у яких є партнерки з дітородним потенціалом або вагітні партнерки, повинні дотримуватись абстиненції або використовувати презервативи під час хіміотерапії (карбоплатин або наб-паклітаксел) та впродовж принаймні 150 днів після отримання останньої дози хіміотерапевтичного лікарського засобу для запобігання впливу препарату на ембріон. Періодичне утримання (наприклад, методи контрацепції на основі календарних днів, визначення періоду овуляції, вимірювання базальної температури тіла або визначення післяовуляційного періоду) та еякуляція in vitro не є прийнятними методами контрацепції.
Основні критерії невключення
Пацієнти з гістологічно неплоскоклітинним НДКРЛ.

Змішані пухлини класифікуються за типом первинних клітин.

Пацієнти не придатні для участі в дослідженні, якщо в раковій тканині присутні дрібні клітинні компоненти та компоненти нейроендокринної карциноми. У випадку недрібноклітинної гістології пацієнти є придатними для участі в дослідженні, якщо наявні плоскоклітинні компоненти (наприклад, аденосквамозні).

Пацієнти, які мають в анамнезі інші супутні злоякісні пухлини впродовж останніх 5 років. Пацієнти з вилікуваними локалізованими пухлинами, такими як базальноклітинна карцинома, шкірна плоскоклітинна карцинома, поверхневий рак сечового міхура, рак передміхурової залози in situ , рак шийки матки in situ та протокова карцинома in situ , є придатними для участі в дослідженні.

Пацієнти, які готуються до проведення або яким вже була проведена трансплантація органів або кровотворних стовбурових клітин.

Пацієнти з неконтрольованим плевральним випотом, перикардіальним випотом або асцитом.

Пацієнти з відомими або активними метастазами в центральну нервову систему (ЦНС) та/або карциноматозним менінгітом у період скринінгу. Тим не менше, наступні пацієнти є придатними для участі в дослідженні:

1) Пацієнти з безсимптомними метастазами в головний мозок (тобто відсутність прогресуючих симптомів з боку ЦНС через метастатичні ураження головного мозку, відсутність необхідності в терапії глюкокортикоїдами та розміри ураження ≤ 1,5 см) можуть бути включені в дослідження, але при цьому вимагається регулярне візуалізаційне обстеження головного мозку в місцях уражень впродовж періоду дослідження.

2) Пацієнти, у яких наявні метастази в головний мозок після лікування та у яких метастатичні ураження головного мозку є стабільними впродовж принаймні 1 місяця, без доказових даних про нові або прогресуючі метастази у головному мозку, та які не вимагають застосування глюкокортикоїдів впродовж ≥ 3 днів до початку введення досліджуваного препарату. Стабільні метастази в головному мозку повинні бути визначені до отримання першої дози досліджуваного препарату.

Пацієнти з компресією спинного мозку, яку неможливо усунути хірургічним шляхом та/або за допомогою променевої терапії.

Пацієнти зі значним, на думку дослідника, кровохарканням та супутнім синдромом верхньої порожнистої вени.

Пацієнти з інфарктом міокарда або погано контрольованою аритмією (включаючи подовження інтервалу QTc ≥ 450 мс для чоловіків та ≥ 470 мс для жінок) (інтервал QTc розраховується за допомогою формули Фредеріка) впродовж 6 місяців до отримання першої дози досліджуваного препарату.

Серцева недостатність III-IV функціонального класу відповідно до класифікації Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA) або фракція викиду лівого шлуночка Пацієнти з погано контрольованою артеріальною гіпертензією (з систолічним артеріальним тиском [АТ] ≥ 150 мм рт. ст. та/або діастолічним АТ ≥ 100 мм рт. ст.), з гіпертонічним кризом або гіпертензивною енцефалопатією.

Пацієнти з периферичною нейропатією Ступеня ≥ 2 відповідно до Загальної термінології критеріїв небажаних явищ (CTCAE), версія 4.03.

Пацієнти, інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекція).

Пацієнти з активним туберкульозом.

Пацієнти з наявністю в анамнезі або на даний час інтерстиційної пневмонії, пневмоконіозу, променевого пневмоніту, медикаментозної пневмонії та важкого порушення функції легень, що може заважати виявленню і тактиці ведення пацієнтів при підозрі на токсичний вплив медикаментів на легені.

Пацієнти з відомим активним аутоімунним захворюванням або підозрою на аутоімунне захворювання.

Пацієнти з наявністю аутоімунного захворювання в анамнезі, які не вимагають системної імуносупресивної терапії впродовж більше 12 місяців, є придатними для участі в дослідженні.

Пацієнти з гепатитом В (позитивний результат тесту на HBsAg або позитивний результат тесту на HBcAb та ДНК HBV) та гепатитом С (позитивний результат тесту на антитіла до HCV та позитивний результат тесту на РНК HCV).

Пацієнти з інфекцією, спричиненою одночасно вірусом гепатиту В і С (позитивний результат тесту на HBsAg або HBcAb та позитивний результат тесту на антитіла до HCV).

Пацієнти, які отримували живі вакцини впродовж 28 днів до отримання першої дози досліджуваного препарату. Тим не менше, інактивовані вакцини проти грипу дозволені. При цьому живі атенуйовані вакцини проти грипу для інтраназального застосування не дозволяються.

Пацієнти, які вимагають застосування системних глюкокортикоїдів (терапевтична доза преднізону > 10 мг на добу) або інші імуносупресивні лікарські засоби впродовж 14 днів до отримання першої дози досліджуваного препарату або впродовж періоду дослідження. При цьому включення пацієнтів у дослідження дозволяється у наступних ситуаціях: за відсутності активного аутоімунного захворювання пацієнтам дозволяється застосовувати місцеві або інгаляційні глюкокортикоїди та терапевтичну дозу преднізону ≤ 10 мг на добу для адреналової глюкокортикоїдної замісної терапії.

Будь-яка активна інфекція, що вимагає застосування системної протиінфекційної терапії впродовж 14 днів до отримання першої дози досліджуваного препарату.

Пацієнти, яким було проведене масивне хірургічне втручання впродовж 28 днів до отримання першої дози досліджуваного препарату. Масивні хірургічні втручання – це хірургічні операції, які вимагають не менше 3 тижнів відновлення після втручання.

Пацієнти, яким була проведена біопсія пухлини або інцизійна біопсія лімфатичного вузла, є придатними для участі в дослідженні.

Пацієнти, яким була проведена радикальна променева терапія впродовж 3 місяців до отримання першої дози досліджуваного препарату. Примітка: Пацієнтам дозволяється отримувати паліативну променеву терапію при ураженнях кісток або паліативну променеву терапію при ураженнях шкіри. Курс лікування ґрунтується на місцевих рекомендаціях і він повинен бути завершений за 2 тижні до отримання першої дози досліджуваного препарату.

Пацієнтам не дозволяється отримувати променеву терапію, яка охоплює більше 30% площі кісткового мозку впродовж 28 днів до отримання першої дози досліджуваного препарату.

Пацієнти, які раніше отримували інші антитіла / препарати, спрямовані на імунні контрольні точки, такі як PD-1, PD-L1, CTLA4, та інші методи лікування.

Пацієнти, які в даний час беруть участь в інших клінічних дослідженнях або які завершили свою участь у попередньому клінічному дослідженні менше ніж за 14 днів до запланованого початку лікування в рамках цього дослідження.

Пацієнти з наявністю в анамнезі відомої важкої гіперчутливості до будь-якого моноклонального антитіла.

Пацієнти з відомою гіперчутливістю до будь-яких форм карбоплатину або наб-паклітакселу.

Вагітні жінки або жінки, що годують груддю.

Пацієнти з наявністю в анамнезі відомої залежності від психотропних препаратів або наркотичних засобів; зловживання алкоголем в анамнезі.

Пацієнти з наявністю інших факторів, які на думку дослідника можуть призвести до дострокового припинення участі в цьому дослідженні.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 5 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки 5 місяців
Дата початку КВ в Україні
13.08.2020
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний протипухлинний центр" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Голобородько О.О.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
3. Лікувально-діагностичний центр приватного підприємства приватної виробничої фірми "Ацинус", м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М.
4. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", м. Харків. Відповідальний дослідник - Шаповалов Д.В.
5. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П.
6. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
7. Обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Семеген Ю.В.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №2" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ. Відповідальний дослідник - Чешук В.Є. 9. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Верум", м. Київ. Відповідальний дослідник - Помінчук Д.В. 10. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
11. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Мед-Сервіс", м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Вігуро М.С.
Кількість досліджуваних в Україні
23.04.2020 Запланована - 30
Кількість досліджуваних в світі
23.04.2020 Запланована - 360
Засідання
НЕР - 25.06.2020
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1574 від 10.07.2020
Файли для завантаження