Дана форма доставить ваше повідомлення на електронну пошту адміністрації Волинського обласного медичного центру онкології.
Повна Назва КВ
Рандомізоване подвійне сліпе багатоцентрове дослідження III фази для порівняння клінічної ефективності та безпечності HLX10 (рекомбінантного гуманізованого моноклонального антитіла до PD-1 (анти-PD-1) для ін’єкцій) в комбінації з хіміотерапією (карбоплатин + етопозид) у раніше нелікованих пацієнтів з поширеною формою дрібноклітинного раку легені (ДКРЛ)
Код КВ
HLX10-005-SCLC301
Заявник
ТОВ «ПАРЕКСЕЛ Україна»
Спонсор
Shanghai Henlius Biotech, Inc., China / Шанхай Хенліус Байотек, Інк., Китай
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
HLX10 – Препарат, що досліджується
Карбоплатин – Препарат супутньої терапії
Етопозид – Препарат супутньої терапії
PL1, Placebo for Recombinant Humanized Anti-PD-1 Monoclonal Antibody (до HLX10) – Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Поширена форма дрібноклітинного раку легені (ДКРЛ)
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Оцінити клінічну ефективність HLX10 в комбінації з хіміотерапією порівняно з плацебо в комбінації з хіміотерапією у раніше нелікованих пацієнтів з поширеною формою ДКРЛ.
Другорядна мета: Оцінити безпечність та переносимість HLX10 в комбінації з хіміотерапією порівняно з плацебо в комбінації з хіміотерапією у раніше нелікованих пацієнтів з поширеною формою ДКРЛ. Визначити експозицію після застосування HLX10.
Основні критерії включення
Учасники можуть бути включені у це дослідження лише якщо до них застосовні усі із перерахованих нижче критеріїв:

Добровільність участі у клінічних дослідженнях; пацієнт повною мірою розуміє та є поінформованим щодо дослідження і підписав Форму інформованої згоди (ФІЗ); пацієнт бажає дотримуватися усіх процедур дослідження і здатний проходити їх.

Особа чоловічої або жіночої статі віком від 18 до 75 років (включно) на момент підписання ФІЗ.

Пацієнт має гістологічне або цитологічне підтвердження діагнозу дрібноклітинного раку легень пізніх стадій (ПС-ДКРЛ) (відповідно до класифікації стадій Групи дослідження захворювань легень Адміністрації США з питань ветеранів).

Пацієнт раніше не отримував ніякої системної терапії з приводу ПС-ДКРЛ (в тому числі системної хіміотерапії, молекулярної таргетної терапії, біологічної терапії та інших досліджуваних методів лікування тощо). Пацієнти, які отримували хіміопроменеву терапію з приводу попередніх локалізованих стадій ДКРЛ, повинні були отримувати її з метою радикального лікування, і з часу останнього курсу хіміотерапії, променевої терапії або хіміопроменевої терапії до діагностування ДКРЛ пізніх стадій мало пройти не менше 6 місяців без отримання будь-якого лікування.

У межах 4 тижнів до рандомізації у пацієнта визначається принаймні одне пухлинне вогнище, що піддається вимірюванню за Імунозалежними критеріями відповіді на терапію (IRRC) відповідно до RECIST (Критеріїв оцінки відповіді на лікування для солідних пухлин) версії 1.1. Примітка: Пухлинні вогнища, що піддаються вимірюванню, повинні бути не у ділянках, які раніше піддавалися опроміненню. Якщо пухлинне вогнище, яке знаходиться у раніше опромінюваній ділянці, є єдиним цільовим пухлинним вогнищем, яке може бути обране для цього дослідження, дослідник має надати зображення, отримані у передньо-задній проєкції, які демонструють суттєве прогресування цього пухлинного вогнища.

Пацієнти повинні надати зразки пухлинної тканини, які відповідають вимогам для визначення рівнів експресії PD-L1. Для рандомізації центральною лабораторією у пацієнтів виконується оцінка на наявність категорії експресії PD-L1, що може бути оцінена (негативна: TPS
Примітка: Рекомендується надати зразки тканини пухлини, фіксованої у формаліні; зразки тканини, залитої у парафін (методика, якій надається перевага); зразки тканини пухлини, фіксованої у формаліні і залитої у парафін (FFPE); або свіжоприготовані нефарбовані послідовні зрізи тканини (бажано на предметних скельцях з адгезивним покриттям) у межах 6 місяців до введення першої дози досліджуваного лікарського засобу. Для цих зразків також має бути наданий належний звіт за результатами патологічного дослідження. Допускаються свіжозібрані зразки, матеріал радикальних резекцій, товстоголкової пункційної біопсії, ексцизійної біопсії, інцизійної біопсії, дерматомної або щипцевої біопсії (перевага надається новій отриманій тканині). Не допускаються аспірати тонкоголкової пункційної біопсії (тобто зразки, в яких немає повноцінної структури тканини, а присутня лише суспензія клітин та/або відбитки клітин), матеріал щіткової біопсії та зразки клітинних згустків, отримані з плеврального або перитонеального випоту. Детальна інформація щодо вимог до зразків тканин наводиться у настанові з лабораторних оцінок.

Протипухлинна терапія, яка призначалася раніше, мала застосовуватися за ≥ 2 тижні до введення першої дози препарату у цьому дослідженні, і усі пов'язані з лікуванням небажані явища (НЯ) повинні були зменшитися до ≤ 1 ступеня за Загальними термінологічними критеріями для оцінки небажаних явищ Національного онкологічного інституту США (NCI-CTCAE) (за винятком алопеції 2 ступеня).

Результати оцінки функціонального статусу відповідно до шкали Східної об'єднаної онкологічної групи (ECOG) – 0 балів або 1 бал.

Очікувана тривалість життя становить ≥ 12 тижнів.

Пацієнти, у яких раніше застосовувався денозумаб та які можуть і погоджуються перейти на лікування бісфосфонатами з приводу метастазів у кістки до рандомізації і отримувати їх протягом усього досліджуваного лікування.

Нормальна функція основних внутрішніх органів відповідно до зазначених нижче критеріїв (за відсутності виконання переливань крові або лікування альбуміном, рекомбінантним тромбопоетином людини або колонієстимулюючим фактором у межах 14 днів до отримання першої дози препарату у цьому дослідженні): Система крові Абсолютне число нейтрофілів (АЧН) ≥ 1,5 x 10*9 /л Лімфоцити ≥ 0,5 x 10*9 /л Тромбоцити (PLT) ≥ 100 x 10*9 /л Гемоглобін (Hb) ≥ 90 г/л Показники функції печінки Загальний білірубін (TB) 1,5 x верхня межа норми (ВМН) Для пацієнтів з синдромом Жильбера прийнятний загальний білірубін 3 x ВМН Аланінтрансаміназа (ALT) 2,5 x ВМН; 5 x ВМН для пацієнтів з метастазами в печінку Аспартаттрансаміназа (AST) 2,5 x ВМН; 5 x ВМН для пацієнтів з метастазами в печінку Лужна фосфатаза (ALP) 2,5 x ВМН; 5,0 x ВМН для пацієнтів з метастазами в печінку або кістки Показники функції нирок Креатинін (Cr) 1,5 x ВМН; Якщо > 1,5 x ВМН, кліренс креатиніну > 50 мл/хв (розрахований за формулою Кокрофта-Голта) Показники функції зсідання крові Активований частковий тромбопластиновий час (APTT) 1,5 x ВМН Протромбіновий час (PT) або міжнародне нормалізоване відношення (INR) 1,5 x ВМН Наведені вище вимоги застосовні лише до пацієнтів, які не отримують антикоагулянтної терапії; пацієнти, які отримують антикоагулянтну терапію, мають підтримувати стабільні дози своїх антикоагулянтів.

Пацієнтки жіночої статі повинні відповідати одній з наступних умов: a. Менопауза (визначається як відсутність менструацій впродовж принаймні 1 року та відсутність будь-яких інших підтверджених причин для цього, крім менопаузи), або b. Хірургічна стерилізація (видалення яєчників та/або матки), або c. Наявність дітородного потенціалу, але відповідність наступним критеріям: - Негативний результат тесту на вагітність з сироваткою крові у межах 7 днів до рандомізації, та - Згода використовувати методи контрацепції з річним рівнем неефективності - Пацієнтки не повинні годувати дитину груддю.

Пацієнти чоловічої статі повинні: погодитися на метод утримання (уникати гетеросексуальних статевих контактів) або застосовувати наступні контрацептивні заходи: пацієнти чоловічої статі, які мають вагітну партнерку або партнерку з дітородним потенціалом, повинні використовувати метод утримання або користуватися презервативами для запобігання впливу на ембріон під час хіміотерапевтичного лікування (карбоплатином або етопозидом) та протягом принаймні 150 днів після отримання останньої дози хіміотерапевтичного лікарського засобу. Періодичне утримання (наприклад, методи контрацепції на основі календарних днів, визначення періоду овуляції, вимірювання базальної температури тіла або визначення післяовуляційного періоду) та зовнішня еякуляція не є прийнятними методами контрацепції.
Основні критерії невключення
Учасники виключаються з цього дослідження, якщо виконується будь-який з перерахованих нижче критеріїв:

Пацієнт має гістологічне або цитологічне підтвердження діагнозу змішаного ДКРЛ.

Наявність інших активних злоякісних захворювань у межах 5 років або одночасно.
Локалізовані пухлини, які були вилікувані, такі як базальноклітинна карцинома, плоскоклітинний рак шкіри, поверхневий рак сечового міхура, карцинома передміхурової залози in situ, рак шийки матки in situ і рак молочної залози in situ допускаються.

Пацієнти, які готуються до отримання трансплантату органу або кісткового мозку або які вже отримали його.

Плевральний або перикардіальний випіт, що вимагає клінічного втручання, або асцит.

Пацієнти з відомими або задокументованими активними метастазами в центральній нервовій системі (ЦНС) та/або канцероматозний менінгіт під час скринінгу. Проте допускається включення у дослідження таких пацієнтів: Пацієнти з асимптомними метастазами у головному мозку (тобто без симптомів прогресуючого ураження центральної нервової системи, обумовлених метастазами у головному мозку; без необхідності застосування кортикостероїдів; і з розміром пухлинного вогнища ≤ 1,5 см) можуть бути включені у дослідження, але потребують регулярних візуалізаційних обстежень головного мозку як місця локалізації пухлинного вогнища. Пацієнти з пролікованими метастазами у головному мозку, які були стабільні протягом принаймні 2 місяців (що підтверджено 2 радіологічними обстеженнями з інтервалом між ними у щонайменше 4 тижні після лікування метастазів у головному мозку, не мають ніяких ознак нових метастазів у головному мозку або збільшення існуючих метастазів у головному мозку та які припинили застосування кортикостероїдів за 3 дні до введення досліджуваного препарату. (Стабільні метастази у головному мозку повинні бути підтверджені до отримання першої дози досліджуваного препарату.)

Пацієнти з компресією спинного мозку, які не отримували радикального лікування за допомогою хірургічного втручання та/або променевої терапії.

Пацієнти з інфарктом міокарда у межах півроку до отримання першої дози досліджуваного препарату, з погано контрольованою аритмією (в тому числі з інтервалами QTc ≥ 450 мс для пацієнтів чоловічої статі і ≥ 470 мс для пацієнтів жіночої статі) (інтервали QTc розраховуються за формулою Фрідерічіа).

Серцева недостатність III або IV класу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA) або фракція викиду лівого шлуночка.

У пацієнта відмічається неконтрольована або симптомна гіперкальціємія (рівень іонізованого кальцію > 1,5 ммоль/л або рівень кальцію > 12 мг/дл або скоригований рівень кальцію в сироватці крові > ВМН).

Пацієнт має периферичну нейропатію ≥ 2 ступеня за CTCAE.

Інфекція вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), позитивні результати тестування на антитіла до ВІЛ.

Активний туберкульоз легень.

Пацієнти з раніше перенесеними або супутніми інтерстиційною пневмонією, пневмоконіозом, променевим пневмонітом, медикаментозним пневмонітом чи важким порушенням функції легень, які можуть вплинути на виявлення і лікування підозрюваних проявів токсичності лікарських засобів з боку легень на думку дослідника.

Гепатит B (позитивні результати тестування на HBsAg або HBcAb і позитивні результати тестування на ДНК ВГВ) або гепатит C (позитивні результати тестування на антитіла до ВГС і на РНК ВГС). Супутня інфекція гепатитів В і С (позитивні результати тестування на HBsAg або HBcAb і позитивні результати тестування на антитіла до ВГС).

Відомі активні або підозрювані аутоімунні захворювання. Пацієнтам, які знаходяться у стабільному стані і не потребують системної імуносупресантної терапії, дозволяється брати участь у дослідженні.

Застосування живих вакцин у межах 28 днів до введення досліджуваного препарату; застосування інактивованих вірусних вакцин для сезонного щеплення проти грипу допускається.

Пацієнти, які потребують лікування системними кортикостероїдами (у дозі, еквівалентній > 10 мг/добу преднізону) або іншими імуносупресантними лікарськими засобами у межах 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату або під час дослідження. Проте за відсутності активного аутоімунного захворювання пацієнтам дозволяється приймати місцеві або інгаляційні стероїди та замісну терапію гормонами надниркових залоз у дозах, еквівалентних ≤ 10 мг/добу преднізону.

Будь-яка активна інфекція, що вимагає застосування системної протиінфекційної терапії у межах 14 днів до введення досліджуваного препарату.

Серйозне хірургічне втручання у межах 28 днів до введення першої дози досліджуваного препарату, що визначається як: хірургічне втручання, яке вимагає відновлення протягом принаймні 3 тижнів, щоб пацієнт міг отримувати лікування у рамках цього дослідження.

Радикальна променева терапія у межах 3 місяців до застосування досліджуваних препаратів. Примітка: Паліативна променева терапія з опроміненням кісток або паліативна променева терапія з опроміненням поверхневих вогнищ ураження допускається відповідно до місцевих стандартів за 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. Пацієнтам не дозволяється отримувати променеву терапію, яка охоплює більше 30% площі кісткового мозку у межах 28 днів до введення першої дози досліджуваного препарату.

Пацієнт раніше отримував інші антитіла / лікарські засоби, дія яких спрямована на імунні фактори, такі як PD-1, PD-L1, CTLA4 тощо.

Участь у будь-якому іншому поточному клінічному дослідженні або якщо з часу закінчення лікування у попередньому клінічному дослідженні до початку цього дослідження пройшло менше 14 днів.

Наявність в анамнезі відомої важкої алергії до будь-якого моноклонального антитіла.

Відома гіперчутливість до карбоплатину або етопозиду.

Вагітні жінки або жінки, які годують дитину груддю.

Наявність в анамнезі зловживання психотропними речовинами або іншими лікарськими засобами.

На думку дослідника, пацієнт має будь-які інші фактори, які можуть призвести до дострокового припинення його участі у дослідженні.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 5 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки 5 місяців
Дата початку КВ в Україні
10.08.2020
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний протипухлинний центр" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Голобородько О.О.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С.
3. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
4. Обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський клінічний онкологічний центр", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Семеген Ю.В.
5. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
6. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", м. Харків. Відповідальний дослідник - Шаповалов Д.В.
7. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
9. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Мед-Сервіс", м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Вігуро М.С.
10. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради" , м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Гардашніков А.Л.
11. Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №2" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ. Відповідальний дослідник - Чешук В.Є.
12. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Верум", м. Київ. Відповідальний дослідник - Помінчук Д.В.
13. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "Діасервіс", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Сірік Ю.В.
Кількість досліджуваних в Україні
07.05.2020 Запланована - 33
Кількість досліджуваних в світі
07.05.2020 Запланована - 489
Засідання
НЕР - 28.05.2020
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1360 від 10.06.2020
Файли для завантаження