Повна Назва КВ
Дослідження фази ІІ з вивчення ефективності та безпечності Тислелізумабу (BGB-A317), моноклонального антитіла до PD-1, у поєднанні з препаратом BGB-A1217, моноклональним антитілом до TIGIT, або без нього в пацієнток з рецидивуючим або метастатичним раком шийки матки, які раніше отримували лікування з приводу даного захворювання
Код КВ
BGB-A317-A1217-202
Заявник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАСЬЮТІКАЛ РІСЕРЧ АССОУШИЕЙТС УКРАЇНА» (ТОВ «ФРА УКРАЇНА»)
Спонсор
BeiGene, Ltd. c/o BeiGene USA, Inc., США
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІ
Препарати
Тислелізумаб (Tislelizumab) – Препарат, що досліджується
BGB-A1217 – Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Рецидивуючий або метастатичний рак шийки матки
Стать
жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета:

Оцінити ефективність препарату BGB-A1217 у поєднанні з тислелізумабом, виміряну незалежною експертною комісією (НЕК) за частотою об’єктивної відповіді (ЧОВ) відповідно до критеріїв оцінювання відповіді на лікування солідних пухлин, версія 1.1 (RECIST v1.1), у пацієнтів, які раніше отримували лікування рецидивуючого або метастатичного раку шийки матки, із візуально-оцінюваним комбінованим показником позитивності PD-L1 (vCPS), що становить ≥ 5 %, або незалежно від експресії PD-L1.

Другорядні цілі:

Оцінити ефективність BGB-A1217 у поєднанні з тислелізумабом згідно з оцінкою дослідника за ЧОВ. Оцінити ефективність монотерапії тислелізумабом згідно з оцінкою дослідника та НЕК за ЧОВ. Оцінити ефективність BGB-A1217 у поєднанні з тислелізумабом та монотерапії тислелізумабом, виміряну тривалістю відповіді (ТВ), виживаністю без прогресування (ВБП), часом до відповіді (ЧДВ), частотою контролю хвороби (ЧКХ) і частотою клінічної ефективності (ЧКЕ) згідно з оцінкою дослідника та НЕК. Оцінити ефективність BGB-A1217 у поєднанні з тислелізумабом і монотерапії тислелізумабом за виміряним показником загальної виживаності (ЗВ). Оцінити якість життя, зумовлену станом здоров’я, (ЯЖЗСЗ) за допомогою конкретних результатів щодо раку, про які повідомляють пацієнти (РПП), які отримували BGB-A1217 у поєднанні з тислелізумабом і монотерапію тислелізумабом. Оцінити безпечність і переносність препарату BGB-A1217 у поєднанні з тислелізумабом і монотерапії тислелізумабом. Охарактеризувати фармакокінетику (ФК) препарату BGB-A1217 і тислелізумабу. Оцінити імуногенність носія до препарату BGB-A1217 і тислелізумабу.
Основні критерії включення
Кожен пацієнт повинен відповідати всім наведеним нижче критеріям включення, для того щоб мати змогу взяти участь у цьому дослідженні:

Здатність надати письмову інформовану згоду, розуміти графік оцінювань і вимоги дослідження та згода дотримуватися їх.

Вік ≥ 18 років на момент підписання форми інформованої згоди (або встановлений законом вік дієздатності в юрисдикції, у якій проводиться дослідження).

Гістологічно або цитологічно підтверджена плоскоклітинна карцинома, аденосквамозна карцинома або аденокарцинома шийки матки.

Прогресування хвороби, яка наразі не піддається радикальному лікуванню (наприклад, системній хіміотерапії, хірургічному втручанню або радіотерапії), під час або після однієї чи кількох ліній хіміотерапії для лікування рецидивуючого або метастатичного захворювання.

Хіміотерапія, що застосовується разом із радіосенсибілізатором для первинного випромінювання, не вважається лінією хіміотерапії.

Пацієнти, у яких спостерігалася непереносимість останнього режиму дозування через гематологічну токсичність 4 ступеня або негематологічну токсичність 3 або 4 ступеня, можуть також брати участь.

Захворювання з вимірюваними показниками за критеріями RECIST v1.1. Примітка. Вогнище на ділянці, яка піддавалася попередньому локально-регіональному лікуванню, включно з попередньою променевою терапією, не вважається захворюванням із вимірюваними показниками, якщо не спостерігається прогресування вогнища після терапії відповідно до RECIST v1.1.

Пацієнти повинні надати придатний архівний зразок пухлинної тканини (зафіксований формаліном і залитий парафіном блок, що містить зразок пухлини (бажано) або приблизно 15 (щонайменше 6) незабарвлених мікропрепаратів) із відповідним звітом про проведення гістопатологічного дослідження або погодитися на біопсію пухлини для аналізу експресії PD-L1 та інших аналізів біомаркерів (на етапі вихідного рівня для пацієнтів із легко доступними пухлинними вогнищами, які надали згоду на проведення біопсії, настійливо рекомендовано виконувати біопсію для отримання свіжого зразка пухлини). Аналіз експресії PD-L1 буде проводитися централізовано.

Для участі у 2-му етапі підходять пацієнти з оцінюваною експресією PD-L1.

Показник функціонального статусу за шкалою ECOG 0 або 1 бал.

Очікувана тривалість життя щонайменше 12 тижнів.

Пацієнт повинен мати належне функціонування органів, підтверджене наведеними нижче результатами лабораторних аналізів, отриманими впродовж 7 днів до застосування першої дози досліджуваного препарату. У пацієнта не було потреби в переливанні крові або підтримці фактора росту за ≤ 14 днів до забору зразка під час скринінгу для таких аналізів: абсолютне число нейтрофілів ≥ 1,5 x 10*9/л; тромбоцити ≥ 75 x 10*9/л; гемоглобін ≥ 9 г/дл або ≥ 5,6 ммоль/л (Примітка: критерії мають виконуватися без переливання впродовж 14 днів до отримання зразка.). Креатинін у сироватці крові ≤ 1,5 x верхня межа норми (ВМН) або розрахункова швидкість клубочкової фільтрації ≥ 60 мл/хв/1,73 м 2 за формулою Співпраці в галузі хронічних захворювань нирок. Загальний білірубін у сироватці крові ≤ 1,5 x ВМН (загальний білірубін має становити Аспартатамінотрансфераза (АСТ) та аланінамінотрансфераза (АЛТ) ≤ 2,5 x ВМН, або ≤ 5 x ВМН якщо в печінці є метастази.

Жінки, здатні до дітонародження, повинні погодитися використовувати високоефективний метод контрацепції протягом усього дослідження та протягом ≥ 120 днів після останньої дози досліджуваного препарату, а також мати негативний результат аналізу сечі або сироватки крові на вагітність за ≤ 7 днів до першої дози досліджуваного препарату.
Основні критерії невключення
Попередня терапія анти-PD-1, анти-PD-L1, анти-PD-L2, TIGIT або будь-яким іншим антитілом чи препаратом, спеціально націленим на костимуляцію Т-клітин або шляхи контрольних точок.

Попередня рандомізація в дослідження тислелізумабу або дослідження BGB-A1217, незалежно від групи лікування, доки не було зроблено аналіз первинної та ключової вторинної кінцевої точки дослідження.

Активна лептоменінгеальна хвороба або неконтрольовані, неліковані метастази в мозку. Примітка: пацієнти, в анамнезі яких присутні ліковані й на момент скринінгу стабільні метастази в центральній нервовій системі, можуть брати участь, якщо вони відповідають усім наведеним нижче критеріям: візуалізація мозку під час скринінгу не свідчить про прогресування, стабільний стан за клінічними ознаками принаймні протягом 2 тижнів, немає ознак нових метастазів у мозок; хвороба, що піддається вимірюванню та/або оцінюванню, поза центральною нервовою системою; відсутність поточної потреби в кортикостероїдах як терапії захворювання центральної нервової системи; припинення застосування стероїдів за 3 дні до першої дози досліджуваного препарату; допускається застосування протисудомних засобів у стабільній дозі; відсутність стереотаксичної променевої терапії або опромінення всього головного мозку впродовж 14 днів до першої дози досліджуваного препарату.

Активні аутоімунні захворювання або аутоімунні захворювання в анамнезі, які можуть рецидивувати. Примітка: пацієнти з наведеними нижче захворюваннями не виключаються і можуть перейти до подальшого скринінгу: контрольований діабет типу І; гіпотиреоз (за умови, що лікування здійснюється лише за допомогою замісної гормональної терапії); контрольована целіакія; шкірні захворювання, що не потребують системного лікування (наприклад, вітиліго, псоріаз, алопеція); будь-яке інше захворювання, яке за прогнозом не повториться за відсутності зовнішніх провокуючих факторів.

Будь-яка активна злоякісна пухлина за ≤ 2 роки до першої дози досліджуваного препарату, за винятком конкретного раку, що досліджується в цьому дослідженні, і будь-якого локально рецидивуючого раку, який лікували радикальним методом (наприклад, видаленого базального або плоскоклітинного раку шкіри, поверхневого раку сечового міхура, карциноми in situ грудей).

Будь-який стан, що потребував системного лікування кортикостероїдами (у дозі > 10 мг преднізону на добу чи еквівалентній дозі) або іншими імуносупресивними препаратами за ≤ 14 днів до першої дози досліджуваного препарату. Примітка: не виключається участь пацієнтів, які нині перебувають або раніше були на будь-якому з наведених нижче режимів застосування стероїдів: замісна терапія стероїдами надниркових залоз (у дозі ≤ 10 мг преднізону на добу чи еквівалентній дозі); місцевий, очний, внутрішньосуглобовий, інтраназальний або інгаляційний кортикостероїд із мінімальним системним всмоктуванням; короткий курс (≤ 7 днів) кортикостероїдів, призначених для профілактики (наприклад, у випадку алергії на контрастний барвник) або для лікування неаутоімунного стану (наприклад, реакції гіперчутливості уповільненого типу, спричиненої контактним алергеном).

Неконтрольований діабет або відхилення > 1 ступеня лабораторних показників калію, натрію або коригованого кальцію від норми, попри стандартне медичне лікування, або гіпоальбумінемія ≥ 3 ступеня за ≤ 14 днів до першої дози досліджуваного препарату.

Неконтрольований плевральний випіт, перикардіальний випіт або асцит, що потребує частого дренування (рецидив протягом 2 тижнів після втручання).

Присутність в анамнезі інтерстиціальної хвороби легенів, неінфекційного пневмоніту або неконтрольованих захворювань легенів, зокрема легеневого фіброзу, гострих захворювань легенів тощо.

Пацієнти зі значно погіршеною легеневою функцією, або яким на етапі вихідного рівня необхідний додатковий кисень, повинні пройти оцінювання легеневої функції під час скринінгу.

Інфекція (зокрема туберкульозна інфекція тощо), що потребує системної антибактеріальної, протигрибкової або противірусної терапії протягом 14 днів до першої дози досліджуваних препаратів. Примітка: противірусну терапію дозволено виконувати пацієнтам із хронічним вірусом гепатиту В (HBV) або вірусом гепатиту С (HCV). Нелікований хронічний гепатит В або хронічні носії вірусу HBV з ДНК HBV > 500 МО/мл (або > 2500 копій/мл) на моменти скринінгу. Примітка: до дослідження можна включати носіїв неактивного поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg), пацієнтів із лікованим і стабільним гепатитом В (ДНК HBV 2 тижнів до включення в дослідження.

Пацієнти з активним гепатитом С. Примітка: пацієнти з негативним результатом аналізу на антитіла до гепатиту С на момент скринінгу або позитивним результатом аналізу на антитіла до гепатиту С із подальшим негативним результатом аналізу на РНК HCV на момент скринінгу можуть брати участь у дослідженні. Аналіз на РНК HCV проводитиметься лише для пацієнтів, які мають позитивний результат аналізу на антитіла до HCV. Пацієнти, які отримують противірусні засоби на момент скринінгу, мали проходити лікування протягом > 2 тижнів до включення в дослідження. ВІЛ-інфекція в анамнезі.

Будь-яка значна хірургічна процедура за ≤ 28 днів до першої дози досліджуваного препарату.

До застосування першої дози досліджуваного препарату стан пацієнтів має бути належно відновлений після появи токсичності та/або ускладнень у результаті хірургічного втручання.

Попередня алогенна трансплантація стовбурових клітин або трансплантація органів.

Будь-який із наведених нижче факторів серцево-судинного ризику: серцевий біль у грудях, визначений як помірний, що обмежує інструментальну діяльність у повсякденному житті, за ≤ 28 днів до першої дози досліджуваного препарату; легенева емболія за ≤ 28 днів до першої дози досліджуваного препарату; будь-який випадок гострого інфаркту міокарда в анамнезі за ≤ 6 місяців до першої дози досліджуваного препарату; будь-який випадок серцевої недостатності в анамнезі, що відповідає класу III або IV за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації, за ≤ 6 місяців до першої дози досліджуваного препарату; ґ. будь-який випадок шлуночкової аритмії ≥ 2 ступеня тяжкості за ≤ 6 місяців до першої дози досліджуваного препарату; будь-яке порушення мозкового кровообігу в анамнезі за ≤ 6 місяців до першої дози досліджуваного препарату; неконтрольована артеріальна гіпертензія, яку неможливо лікувати за допомогою стандартних ліків проти гіпертонії за ≤ 28 днів до першої дози препарату. Указати лише для Франції: систолічний тиск ≥ 140 мм рт. ст. або діастолічний тиск ≥ 90 мм рт. ст. у повторних вимірах; є. будь-який випадок непритомності або епілептичного нападу за ≤ 28 днів до першої дози досліджуваного препарату.

Тяжкі реакції гіперчутливості до інших моноклональних антитіл в анамнезі.

Пацієнт отримував будь-яку хіміотерапію, імунотерапію (наприклад, інтерлейкін, інтерферон, тимозин тощо) або будь-яку дослідну терапію протягом 14 днів або 5 періодів напіввиведення (залежно від того, що триває довше) до першої дози досліджуваного препарату чи проходив паліативне променеве лікування або інші місцеві регіональні терапії протягом 14 днів до першої дози досліджуваного препарату.

Пацієнти з токсичністю (внаслідок попередньої протиракової терапії), які не одужали до показників вихідного рівня, або стан яких не стабілізувався, за винятком побічних явищ, які не вважаються вірогідним ризиком безпеки (наприклад, алопеції, нейропатії й характерних лабораторних відхилень від норми).

Уведення живої вакцини за ≤ 28 днів до першої дози досліджуваного препарату. Примітка: сезонні вакцини проти грипу зазвичай є інактивованими вакцинами, а тому дозволяються. Інтраназальні вакцини є живими вакцинами й забороняються.

Основні медичні стани (зокрема лабораторні відхилення від норми) або зловживання алкоголем/наркотиками чи залежність від них, які будуть несприятливими для застосування досліджуваного препарату, вплинуть на тлумачення токсичності препарату чи побічних явищ або призведуть до неналежного дотримання вимог дослідження чи перешкоджатимуть цьому. Вагітні жінки й жінки, які годують грудьми. Паралельна участь в іншому терапевтичному клінічному дослідженні.
Запланована тривалість КВ в Україні
2 роки
Запланована тривалість КВ в світі
2 роки
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" Івано-Франківської обласної ради, м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Крижанівська А.Є.
3. Комунальне підприємство "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради", м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А.
4. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Свінціцький В.С.
5. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
6. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми. Відповідальний дослідник - Сумцов Д.Г.
7. Приватне підприємство приватна виробнича фірма "Ацинус", м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Н.Б.
8. Комунальне підприємство "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер" Полтавської обласної ради, м. Полтава. Відповідальний дослідник - Чернобай А.В.
9. Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології" Вінницької обласної ради, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шамрай В.А.
Кількість досліджуваних в Україні
25.03.2021 Запланована - 33
Кількість досліджуваних в світі
25.03.2021 Запланована - 167
Засідання
НЕР - 10.06.2021
Супутні матеріали
1) Лабораторні набори;
2) Супутні матеріали;
3) Друковані матеріали.
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1265 від 23.06.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -