Повна Назва КВ
Рандомізоване подвійне сліпе дослідження фази ІІІ препарату BGB-A1217, антитіла до TIGIT, у поєднанні з тислелізумабом порівняно з пембролізумабом у пацієнтів із раніше нелікованим, місцевопоширеним, неоперабельним або метастатичним недрібноклітинним раком легень із вибраним статусом експресії PD-L1
Код КВ
BGB-A317-A1217-302
Заявник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАСЬЮТІКАЛ РІСЕРЧ АССОУШИЕЙТС УКРАЇНА» (ТОВ «ФРА УКРАЇНА»)
Спонсор
BeiGene, Ltd. c/o BeiGene USA, Inc., США
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Тислелізумаб (Tislelizumab) – Препарат, що досліджується;
BGB-A1217 – Препарат, що досліджується;
Пембролізумаб (Pembrolizumab) / Кітруда® (Keytruda®) – Препарат порівняння;
плацебо до Тислелізумаб (Tislelizumab) – Плацебо;
плацебо до Пембролізумаб (Pembrolizumab) / Кітруда® (Keytruda®) – Плацебо.
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Раніше нелікований, місцевопоширений, неоперабельний або метастатичний недрібноклітинний рак легень із вибраним статусом експресії PD-L1
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета:
порівняти виживаність без прогресування (ВБП) захворювання між групою A (препарат BGB-A1217 у комбінації з тислелізумабом) і групою B (пембролізумаб, а потім плацебо) у популяції всіх рандомізованих пацієнтів (Intent-to-Treat — ITT), яка аналізується, згідно з оцінкою дослідників відповідно до критеріїв оцінки відповіді на лікування солідних пухлин версії 1.1 (RECIST версії 1.1);
порівняти загальну виживаність (ЗВ) між групою A (препарат BGB-A1217 у комбінації з тислелізумабом) і групою B (пембролізумаб, а потім плацебо) у популяції ITT, яка аналізується.
Другорядні:
порівняти ВБП між групою A (препарат BGB-A1217 у комбінації з тислелізумабом) і групою B (пембролізумаб, а потім плацебо) у популяції ITT, яка аналізується, згідно з оцінкою Комітету з незалежної оцінки у сліпому режимі (BIRC) відповідно до критеріїв RECIST версії 1.1;
порівняти загальну частоту відповіді (ЗЧВ) і тривалість відповіді (ТВ) між групою A (препарат BGB-A1217 у комбінації з тислелізумабом) та групою B (пембролізумаб, а потім плацебо) у популяції ITT, яка аналізується, згідно з оцінкою дослідників відповідно до критеріїв RECIST версії 1.1;
порівняти якість життя, зумовлену станом здоров'я (HRQoL), і час до погіршення (ЧДП) між групою A (препарат BGB-A1217 у комбінації з тислелізумабом) та групою B (пембролізумаб, а потім плацебо) у популяції ITT, яка аналізується; додатково дослідити безпечність і переносимість препарату BGB-A1217 у комбінації з тислелізумабом.
Основні критерії включення
Здатність надати письмову інформовану згоду й розуміти графік оцінювань і вимоги дослідження та згода дотримуватися їх.

Вік ≥ 18 років на день підписання форми інформованої згоди (або встановлений законом вік надання згоди в юрисдикції, у межах якої проводиться дослідження).

Гістологічно чи цитологічно задокументований місцево поширений або рецидивний недрібноклітинний рак легень , який не підлягає хірургічному втручанню та/або радикальній променевій терапії, із хіміорадіотерапією або без, або метастатичний неплоскоклітинний чи плоскоклітинний недрібноклітинний рак легень.

Відсутність попереднього системного лікування метастатичного недрібноклітинного раку легень.

Згода надати архівний зразок тканини (блок зафіксованих у формаліні й залитих парафіном тканин пухлини (бажано) або від 6 до 15 незабарвлених препаратів із нещодавно зроблених зрізів) або свіжий біоптат (якщо немає архівного зразка тканини) для проспективної оцінки рівнів PD-L1 та ретроспективного аналізу інших біомаркерів у центральній лабораторії. Пухлини з експресією PD-L1 ПК ≥ 50 % за визначенням центральної лабораторії.

Принаймні 1 вимірюване вогнище за визначенням RECIST версії 1.1. Примітка. Вогнище в зоні, що зазнала попередньої місцево-регіонарної терапії, включаючи попередню променеву терапію, не вважається вимірюваним, якщо не було продемонстровано прогресування вогнища після терапії за визначенням RECIST версії 1.1.

Загальний стан за шкалою ECOG ≤ 1.

Належне функціонування органів, визначене наведеними далі лабораторними показниками під час скринінгу. Пацієнти не повинні проходити переливання крові або підтримку фактора росту протягом ≤ 14 днів до взяття зразка під час скринінгу для таких аналізів: Абсолютне число нейтрофілів (АЧН) ≥ 1,5 х 10*9 /л; тромбоцити ≥ 75 х 10*9 /л; гемоглобін ≥ 90 г/л. Креатинін в сироватці крові ≤ 1,5 x верхня межа норми (ВМН) або розрахункова швидкість клубочкової фільтрації ≥ 60 мл/хв/1,73 м 2 за формулою Співробітництва у сфері епідеміології хронічних захворювань нирок. Загальний білірубін у сироватці крові ≤ 1,5 x ВМН (для пацієнтів із синдромом Жильбера загальний білірубін має бути Аспартатамінотрансфераза (АСТ) і аланінамінотрансфераза (АЛТ) ≤ 2,5 x ВМН.

Жінки, здатні завагітніти, повинні бути готовими використовувати високоефективний метод контрацепції протягом усього дослідження і протягом ≥ 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату, а також повинні мати негативний результат аналізу сечі або сироватки на вагітність за ≤ 7 днів до рандомізації.

Чоловіки, здатні до зачаття дитини, повинні бути готовими використовувати високоефективний метод контрацепції протягом усього дослідження і протягом ≥ 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату. Стерилізований учасник чоловічої статі – це той, у якого визначили азоспермію в аналізі сперми як остаточний доказ безпліддя. Чоловіки з визначеним «низьким рівнем сперматозоїдів» (з «недостатньою фертильністю») не можуть вважатися безплідними в межах цього дослідження.
Основні критерії невключення
Відома сенсибілізуюча мутація гена EGFR або онкоген злиття ALK. Примітка: пацієнти з неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легень, які мають невідомий статус мутації EGFR, повинні будуть проходити аналіз тканини на EGFR під час попереднього скринінгу в місцевій або центральній лабораторії. Пацієнтів, які мають сенсибілізуючі мутації гена EGFR, не буде включено.

Попередня терапія анти-PD-1, анти-PD-L1, антитілами до ліганду-1 програмованої смерті клітин (PD-L2), анти-TIGIT або будь-якими іншими антитілами чи препаратом, спеціально націленим на додаткову стимуляцію або шляхи контрольних точок Т-клітин.

Активна лептоменінгеальна хвороба або неконтрольовані, неліковані метастази в мозку. Пацієнти, в анамнезі яких є ліковані та стабільні на момент скринінгу метастази в центральну нервову систему (ЦНС), відповідають критеріям участі за умови, що вони відповідають усім наведеним далі критеріям. Візуалізація головного мозку під час скринінгу не демонструє жодних доказів проміжного прогресування, пацієнт клінічно стабільний принаймні протягом 2 тижнів і не має ознак нових метастазів у головний мозок. Захворювання поза межами ЦНС, яке підлягає вимірюванню та/або оцінюванню. Відсутність поточної потреби у кортикостероїдах як у лікуванні захворювання ЦНС; відсутність застосування стероїдів за 3 дні до рандомізації; протисудомні засоби в стабільній дозі допускаються. Відсутність стереотаксичної променевої терапії або опромінення всього головного мозку за 14 днів до рандомізації.

Аутоімунні захворювання на стадії загострення або аутоімунні захворювання в анамнезі, які можуть рецидивувати. Будь-яке активне злоякісне новоутворення за 2 роки до рандомізації або менше, за винятком конкретного типу раку, який вивчається в цьому дослідженні, і будь-який місцево рецидивний рак, який лікували радикально (наприклад, резекція базально- або плоскоклітинного раку шкіри, поверхневого раку сечового міхура, карциноми in situ шийки матки або грудей). Будь-який стан, який вимагав системного лікування кортикостероїдами (> 10 мг на добу преднізону або його еквівалента) або іншими імуносупресивними препаратами протягом 14 днів до рандомізації або менше.
Примітка: пацієнти які нині є або раніше були на будь-якому з наведених нижче режимів застосування стероїдів, не виключаються: замісна терапія стероїдами надниркових залоз (у дозі ≤ 10 мг на добу преднізону або його еквівалента); місцевий, очний, внутрішньосуглобовий, інтраназальний або інгаляційний кортикостероїд із мінімальним системним всмоктуванням; короткий курс (≤ 7 днів) кортикостероїдів, призначених профілактично (наприклад, у разі алергії на контрастний барвник) або для лікування неаутоімунного стану (наприклад, реакції гіперчутливості уповільненого типу, спричиненої контактним алергеном).

Неконтрольований діабет або відхилення лабораторних показників калію, натрію чи коригованого кальцію від норми > 1 ступеня, незважаючи на стандартне медичне лікування, або гіпоальбумінемія ≥ 3 ступеня за 14 днів до рандомізації або менше.

Неконтрольований плевральний випіт, перикардіальний випіт або асцит, що вимагає частого дренування (рецидив протягом 2 тижнів після втручання). Пацієнти із симптоматичним плевральним випотом не включаються, за винятком ситуації, коли пацієнт проходить терапевтичний торакоцентез або переніс плевродез (більше ніж за 2 тижні до цього) і після цього має стабільний випіт.

Наявність в анамнезі інтерстиціального захворювання легенів, неінфекційних пневмонітів або неконтрольованих захворювань легенів, включаючи легеневий фіброз, гострі захворювання легенів тощо.

Пацієнти, які мають значно погіршену легеневу функцію або потребують додаткового кисню на вихідному рівні, повинні пройти оцінювання легеневої функції під час скринінгу.

Інфекція (включаючи туберкульозну інфекцію тощо), що вимагає системної антибактеріальної, протигрибкової або противірусної терапії в межах 14 днів до рандомізації. Нелікований хронічний гепатит В або хронічний носій ВГВ з ДНК ВГВ > 500 МО/мл (або > 2500 копій/мл) на момент скринінгу. Пацієнти з активним гепатитом С.

Підтверджена ВІЛ-інфекція в анамнезі. Будь-яке велике хірургічне втручання за 28 днів до рандомізації або менше.

Перед рандомізацією пацієнти мають належним чином відновитися після токсичної дії та/або ускладнень внаслідок втручання.

Попередня алогенна трансплантація стовбурових клітин або трансплантація органів.

Будь-який із наведених нижче факторів серцево-судинного ризику: серцевий біль у грудях, що визначається як помірний біль, що обмежує інструментальну діяльність у повсякденному житті, за 28 днів до рандомізації або менше; легенева емболія за 28 днів до рандомізації або менше; наявність в анамнезі гострого інфаркту міокарда за ≤ 6 місяців до рандомізації; будь-яка серцева недостатність в анамнезі, яка відповідає ступеню III або IV за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів (NYHA) за 6 місяців до рандомізації або менше; ґ. будь-яке явище шлуночкової аритмії ≥ 2 ступеня тяжкості за 6 місяців до рандомізації або менше; будь-яке порушення мозкового кровообігу в анамнезі за 6 місяців до рандомізації або менше; неконтрольована гіпертонія, яка не піддається лікуванню стандартними антигіпертензивними засобами за 28 днів до рандомізації або менше. Вказати тільки для Франції: систолічний тиск ≥ 140 мм рт. ст. або діастолічний тиск ≥ 90 мм рт. ст. за результатами повторного вимірювання; є. будь-який випадок синкопе або судом за 28 днів до рандомізації або менше.

Тяжкі реакції гіперчутливості на інші моноклональні антитіла в анамнезі.

Введення живої вакцини за 28 днів до рандомізації або менше.

Основні захворювання (включаючи відхилення лабораторних показників від норми), зловживання алкоголем чи наркотиками або залежність, які несприятливо впливатимуть на застосування досліджуваного препарату або тлумачення його токсичної дії чи НЯ або призведуть до неналежного дотримання вимог дослідження або перешкоджатимуть їх виконанню.

Вагітні жінки або жінки, які годують груддю.

Паралельна участь в іншому терапевтичному клінічному дослідженні.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 1 місяць 21 день
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки 1 місяць 21 день
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
2. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О.
3. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Мед-Сервіс", м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Вігуро М.С.
4. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С.
5. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І.
6. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П.
7. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА ВЕРУМ ЕКСПЕРТ" , м. Київ . Відповідальний дослідник - Помінчук Д.В.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський протипухлинний центр" Закарпатської обласної ради, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Русин А.В.
9. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
10. Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології" Вінницької обласної ради, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шевня С.П.
Кількість досліджуваних в Україні
13.07.2021 Запланована - 41
Кількість досліджуваних в світі
13.07.2021 Запланована - 605
Засідання
НЕР - 09.09.2021
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1966 від 15.09.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -