Повна Назва КВ
Проспективне, рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе, багатоцентрове, реєстраційне клінічне дослідження III фази для порівняння торипалімабу (JS001) у поєднанні з ленватинібом та плацебо у поєднанні з ленватинібом як терапії 1-ї лінії при поширеній гепатоцелюлярній карциномі (ГЦК)
Код КВ
JS001-027-III-HCC
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК’ЮВІА РДС Україна»
Спонсор
Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd, China
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Торипалімаб – Препарат, що досліджується
Ленватиніб (Ленватинібу мезилат, Ленвіма) – Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Затверджено наказом МОЗ
Патологічний стан пацієнта
Гепатоцелюлярна карцинома
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Спостереження, порівняння та оцінка ефективності застосування торипалімабу у комбінації з ленватинібом (група порівняння) порівняно з плацебо у комбінації з ленватинібом (контрольна група) в ролі терапії першої лінії для пацієнтів із запущеною гепатоцелюлярною карциномою (ГЦК) шляхом оцінки загального виживання (ЗВ) та виживання без прогресування хвороби (ВБП).
Основні критерії включення
Пацієнти чоловічої та жіночої статі віком від 18 до 75 років (включно).

Пацієнти з гістопатологічно або цитологічно підтвердженою ГЦК або цирозом печінки відповідають клінічним діагностичним критеріям ГЦК Американської асоціації з вивчення захворювань печінки (American Association for the Study of Liver Diseases, AASLD). Стадія B (проміжна стадія) або C (запущена стадія) ГЦК, визначена відповідно до системи Клінічної Барселонскої класифікації раку печінки (стадія BCLC [Barcelona Clinic Liver Cancer]), непридатна для хірургічного втручання та (або) місцевої терапії, або прогресування захворювання після хірургічного втручання та (або) місцевої терапії.

Відсутність попереднього застосування будь-якої системної терапії для лікування ГЦК (в основному, включаючи системну хіміотерапію, антиангіогенні препарати або іншу молекулярну таргетну терапію, імунотерапію, яка містить CTLA-4, моноклональні антитіла PD-1/PD-L1).

Наявність ≥ 1 вимірюваного ураження відповідно до RECIST в. 1.1. Вимога: вибране цільове ураження не піддавалося локальному лікуванню раніше або знаходиться в зоні попередньої місцевої терапії і згодом визначено як ПЗ допомогою рентгенологічного обстеження і відповідно до RECIST в. 1.1.

Клас A за Чайлд-П’ю або клас B ≤ 7 без печінкової енцефалопатії в анамнезі.

Функціональний статус (ФС) за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG) 0 або 1.

Очікуване виживання складає ≥ 12 тижнів.

Функція основного органу відповідає таким вимогам:

Відсутність переливання крові протягом 14 днів до скринінгу, відсутність використання кровотворних стимулюючих факторів (включаючи Г-КСФ, ГМ-КСФ, EПO і TПO тощо) або препаратів людського альбуміну.
Абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 1,5 × 10*9/л;
Кількість тромбоцитів ≥ 75 × 10*9/л;
Рівень гемоглобіну ≥ 90 г/л;
Альбумін сироватки ≥ 29 г/л.
Загальний сироватковий білірубін ≤ 2 від верхньої межі норми (ВМН);
Рівень аланінамінотрансферази (АЛТ) або аспартатамінотрансферази (АСТ) ≤ 5 × ВМН;
Креатинін у сироватці крові (Кр) ≤ 1,5 × ВМН або кліренс Кр ≥ 50 мл/хв (формула Кокрофта — Голта, як показано нижче);
Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС) ≤ 2 і протромбіновий час (ПЧ) ≤ 6 секунд, що перевищує ВМН;
Якщо HBsAg (+) та (або) HBcAb (+), ДНК ВГВ повинна бути.

Пацієнти жіночої статі дітородного віку повинні здати аналіз крові на вагітність протягом 7 днів до рандомізації, отримати негативний результат і бути готовими використовувати надійні та ефективні методи контрацепції під час випробування і протягом 60 днів після введення останньої дози препарату.

Пацієнти чоловічої статі, партнерами яких є жінки дітородного віку, повинні погодитися використовувати надійні та ефективні методи контрацепції під час дослідження та протягом 60 днів після введення останньої дози препарату.

Добровільна участь в дослідженні, отримання достатньої інформованої згоди та підписання письмової форми інформованої згоди з належним дотриманням вимог.
Основні критерії невключення
Діагностована холангіоцелюлярна карцинома (ХЦК) або змішана гепатоцелюлярна карцинома, саркоматоїдна гепатоцелюлярна карцинома та фіброламелярна карцинома печінки.

Злоякісна пухлина, за винятком ГЦК, протягом 5 років: однак локалізована пухлина, вилікувана в ході дослідження, виключається, включаючи карциному шийки матки in situ, базальноклітинну карциному шкіри і карциному in situ простати.

Хірургічна операція печінки та (або) місцева терапія або лікування досліджуваним препаратом для ГЦК протягом 4 тижнів до рандомізації.

Паліативна променева терапія при метастатичному ураженні кістки протягом 2 тижнів до рандомізації; використання препаратів китайської медицини для лікування раку печінки протягом двох тижнів до рандомізації.

Токсичність, викликана попередньою терапією (крім алопеції), не знизилася до ступеня до ≤ 1 ступеня (NCI-CTCAE в. 5.0).

Попереднє використання інших антитіл проти PD-1 або іншої імунотерапії, спрямованої на PD-1/PD-L1.

Неконтрольований перикардіальний випіт, неконтрольований плевральний випіт або клінічно очевидний перитонеальний випіт помірного або важкого ступеня при скринінгу, який визначається як такий, що досягає наступних критеріїв: має клінічні симптоми та плевральний та перитонеальний випіт, виявлений при фізичному обстеженні при скринінгу; або пункція для дренування, необхідна для плеврального та перитонеального випоту та (або) внутрішньопорожнинного введення під час скринінгу.

В анамнезі шлунково-кишкові крововиливи протягом 6 місяців до рандомізації або чітка тенденція до шлунково-кишкових крововиливів (включаючи важкі варикозні розширення стравоходу та шлунку з геморагічним ризиком, місцево-активна пептична виразка, стійка прихована кров у фекаліях (+)).

Наявність шлунково-кишкового або не шлунково-кишкового свища ≥ 3 ступеня (NCI-CTCAE в. 5.0). Інвазія ракового тромбу в головний стовбур ворітної вени (Пв 4) (більше 1/2 просвіту), тромб раку нижньої порожнистої вени або ураження серця відповідно до КТ/МРТ.

Серйозні серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання: Клас II або вище за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (New York Heart Association, NYHA): застійна серцева недостатність, нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда, порушення мозкового кровообігу або погано контрольована аритмія протягом 12 місяців до рандомізації. Фракція викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) Скоригований інтервал QT (QTc) > 480 мс (розрахований із використанням методу Фредеріка, в разі аномального QTc він може бути виявлений три рази поспіль із інтервалом в 2 хвилини, оцінюється середнє значення). Артеріальна гіпертензія, яку неможливо контролювати за допомогою лікарських засобів (систолічний артеріальний тиск ≥ 150 мм.рт.ст. та (або) діастолічний артеріальний тиск ≥ 100 мм.рт.ст.) (на основі середнього значення, отриманого з ≥ 2 вимірювань).

Попереднє виникнення гіпертонічного кризу або гіпертонічної енцефалопатії.

Інша очевидна тенденція до геморагії або докази істотного порушення згортання крові: Клінічно значуще кровохаркання або кровотеча з пухлини з будь-якої причини протягом двох тижнів до рандомізації; Тромбоз або емболія протягом 6 місяців до рандомізації; Застосування антикоагуляційної терапії з терапевтичною метою протягом двох тижнів до рандомізації (крім низькомолекулярного гепарину); Необхідність антитромбоцитарної терапії.

Хірургічне втручання середніх або великих розмірів протягом 4 тижнів до рандомізації, не включаючи діагностичну біопсію.

Наявні метастази в центральну нервову систему; МРТ головного та (або) спинного мозку необхідне для виключення, якщо є підозра на метастази в центральну нервову систему.

Серйозні, незагоєні рани, активна виразка або нелікований перелом кістки.

Введення живої вакцини протягом 30 днів перед рандомізацією.

Наявність імунодефіциту або отримання тривалої системної стероїдної терапії протягом 7 днів до рандомізації (добова доза > 10 мг преднізону або іншого еквівалентного глюкокортикоїду) або іншої імуносупресивної терапії.

Активні аутоімунні захворювання, що потребують системного лікування (тобто імуномодулюючими препаратами, кортикостероїдами або імунодепресантами) протягом останніх двох років; однак замісна терапія (наприклад, тироксин, інсулін або фізіологічна кортикостероїдна замісна терапія при нирковій або гіпофізарній недостатності) не буде розглядатися як системна терапія і дозволена до застосування.

В анамнезі чітка інтерстиціальна легенева хвороба або неінфекційна пневмонія, якщо не викликана місцевою рідаотерапією.

Пацієнти з активним туберкульозом або пацієнти, які отримували протитуберкульозну терапію протягом 1 року до рандомізації. Будь-яка серйозна гостра та хронічна інфекція, що вимагає системної антибактеріальної, протигрибкової або противірусної терапії під час скринінгу, не включаючи вірусний гепатит. Інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в анамнезі.

Трансплантація алогенних стовбурових клітин або солідного органа в анамнезі.

Нездатність ковтати таблетки, синдром мальабсорбції або будь-яке захворювання, яке впливає на абсорбцію у шлунково-кишковому тракті.

Серйозна алергія на будь-яке моноклональне антитіло, препарат проти ангіогенезу в анамнезі.

Інші учасники, які, на думку дослідника, не підходять для включення у дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальне підприємство "Волинський обласний медичний центр онкології" Волинської обласної ради, м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В.
2. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М.
3. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Скорий Д.І.
4. Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О.
5. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", м. Харків. Відповідальний дослідник - Неффа М.Ю.
6. Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України, м. Київ. Відповідальний дослідник - Зубков О.О.
7. Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради, м. Одеса. Відповідальний дослідник - Осипчук Ю.Я.
8. Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний протипухлинний центр" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Голобородько О.О.
Кількість досліджуваних в Україні
20.01.2021 Запланована - 46
Кількість досліджуваних в світі
20.01.2021 Запланована - 519
Засідання
НЕР - 25.02.2021
Номер та дата наказу МОЗ
№ 422 від 10.03.2021
Файли для завантаження
.pdf   .doc

- Волинський обласний онкологічний диспансер -